Steeds minder tieners lezen

Gepost op donderdag 18 januari 2018 door: Bea Ros

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in het rapport Lees:Tijd - Lezen in Nederland het leesgedrag van Nederlanders in de afgelopen tien jaar in kaart gebracht. Het gaat hier om lezen als vrijetijdsbesteding, dus lezen voor school of werk valt daarbuiten. Onder lezen valt niet alleen het lezen van boeken, maar ook van kranten, tijdschriften en digitale (nieuws)media.
Al sinds de eerste meting van het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) in 1975 is er een gestage teruggang in de leestijd van Nederlanders en die daling ging de afgelopen tien jaar ook door. Die daling komt vooral doordat er minder lezers zijn: van 90% in 2006 naar 72% vrijetijdslezers in 2015.

Hoe jonger, hoe minder lezers. Onder 65-plussers leest 2% nooit, onder jongvolwassenen (20-34 jaar) is dat 23% en onder tieners zelfs 47%. Vergeleken met tien jaar geleden is ook de daling van het aantal lezers in deze leeftijdsgroepen het grootst. Maar als jongeren eenmaal lezen, doen ze in leestijd nauwelijks onder voor oudere leeftijdsgroepen. Om de tendens van een dalend aantal jonge lezers te keren pleiten de onderzoekers voor intensivering van het leesbevorderingsbeleid.

De gemiddelde leestijd van lezende Nederlanders is 50 minuten per dag. Het merendeel van die tijd besteden ze aan lezen van papier (31 minuten). De meeste lezers combineren papier en scherm (49%), een derde leest alleen papier en 21% alleen van schermen. In de groep schermlezers zijn tieners en jongeren overtegenwoordigd: respectievelijk 36 en 40%.

Gevraagd naar gelezen boekgenres scoort de categorie spannende boeken,
sciencefiction en fantasy het hoogst, gevolgd door de categorie literaire romans en
poëzie (11%) en informatieve boeken.

Meer informatie
Studie Lees:Tijd - Lezen in Nederland (pdf)blog reacties powered by Disqus

Meer publicaties van deze auteur