Lezen voor de Lijst

Nieuwe website biedt hulp bij lezen in het vmbo

Voor veel vmbo-leerlingen is lezen niet vanzelfsprekend. Veel leerlingen, vooral op vmbo-b en vmbo-k, zijn laaggeletterd. Juist voor hen is veel lezen belangrijk om hun leesvaardigheid en daarmee hun schoolprestaties te verbeteren. De nieuwe website lezeninhetvmbo.nl helpt leraren in het vmbo om werk te maken van goed leesonderwijs.

De website bevat informatie uit onderzoek over leescompetentie, leesmotivatie en leesplezier in het vmbo overzichtelijk bij elkaar. Leraren vinden er resultaten en aanbevelingen uit lees- en taalonderzoek, informatie over landelijke leescampagnes en over hoe je taal- en leesbeleid kunt inrichten en een overzicht van succesfactoren. Met een quickscan kan een team de stand van zaken rondom het leesonderwijs op de eigen school in kaart brengen. De website bevat verder beproefde lessenseries en praktijkvoorbeelden. De website zal voortdurend aangevuld en geactualiseerd worden.

Naar de website