Lezen voor de Lijst

Wat leest de leraar Nederlands?

Leraren Nederlands lezen gemiddeld één roman per maand, waarbij hun keuze vaak valt op bestsellers. Dat blijkt uit onderzoek van Jeroen Dera naar leesgedrag van leraren Nederlands.

Leesplezier en literatuur leren lezen begint met de leraar Nederlands. Hun leesgedrag bepaalt in hoge mate dat van hun leerlingen. Daarom heeft de Nijmeegse literatuurwetenschapper en vakdidacticus Jeroen Dera in kaart gebracht wat leraren Nederlands uit de bovenbouw van havo/vwo lezen. Hij vroeg hen hoeveel en welke Nederlandse romans ze lazen. 
Van de 194 respondenten leest ruim een kwart 0-1 boek per maand (28,9%), een derde 1-2 boeken (32,5%), krap een kwart 2-3 boeken (23,7%) en de overigen drie of meer. Dat is meer dan wat de gemiddelde Nederlander leest (6 boeken per jaar).
 
De vraag naar de drie laatst gelezen romans leverde 248 verschillende titels op, met daarin een duidelijke kopgroep: 17 romans zijn samen goed voor 35,6%. Stuk voor stuk recente bestsellers zoals Het smelt van Lize Spit en Kom hier dat ik u kus van Griet Op de Beeck.
Zijn leraren Nederlands dus goed op de hoogte van het nieuwe titelaanbod? Dat valt tegen, constateert Dera. De leraren bleken veel van de 25 titels op de longlist van de Libris Literatuurprijs niet te kennen, laat staan gelezen te hebben.

Dera’s onderzoek De lezende leraar van Jeroen Dera is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) 134 (2018).