Fries

filter: Download de hele lijst (PDF)
title waardering auteur jaar niveau boekenkast
De Wuttelhaven del* - Jong, Steven H.P. de (0 sterren) De Wuttelhaven del*
niveau 5
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Steven H.P. de1989 [3de pr. 2010]B2
Littenser Merke* - Zandbergen, Ale S. van (0 sterren) Littenser Merke*
niveau 5
     

ynklusyf opdrachten
Zandbergen, Ale S. van2013 [4de pr 2015]C1
In kop as in almenak* - Hindriks, Elske (0 sterren) In kop as in almenak*
niveau 5
     

ynklusyf opdrachten
Hindriks, Elske2013B2