Nederlands - 12 t/m 15 jaar

Wonder - Palacio, R.J.Niveau 2

Wonder

Auteur:Palacio, R.J.
Jaar uitgave:2013
Uitgeverij:Querido
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:351
Genre:jeugdroman, probleemboek
Tags:gezin, pesten, school, vriendschap
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Vertaald uit het Engels (Wonder, 2012).
Ook als luisterboek (in de bibliotheek) en als e-book. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2017.

 

Over de auteur

R.J. Palacio heeft jarenlang gewerkt als ontwerper van boekomslagen. Ze wilde heel graag zelf ook een boek schrijven, maar ze wachtte het juiste moment af. Na meer dan twintig jaar wachten, kwam ze tot de conclusie dat het juiste moment niet vanzelf zou komen. Ze ging er gewoon voor en schreef Wonder, haar eerste boek. Dit boekomslag heeft ze niet zelf ontworpen.

Inhoud

'Ik heet August, trouwens. Ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is.'

Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg.
Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken...
[flaptekst]

Leesaanwijzingen

Het is een dik boek, maar dit moet geen probleem zijn. Wonder bestaat uit acht delen, vanuit steeds een ander perspectief. Zo lees je niet alleen Augusts kant van het verhaal, maar ook die van zijn zus, zijn vrienden, de vriend van zijn zus en een van de pesters. Het taalgebruik in elk deel past bij het personage dat aan het woord is. Elk deel begint met een citaat dat iets zegt over hoe de personages de gebeurtenissen ervaren. Zeker als je N2 of N3 hebt, is het interessant om daarop te letten.
Lees als je aan het boek begint eerst de opmerking van de vertaler aan het begin van het boek.

Om over na te denken

Hoe belangrijk is je uiterlijk? Zie jij dat als niet meer dan een buitenkantje of denk je dat dat voor een belangrijk deel bepaalt hoe je bent, hoe je doet en hoe mensen op je reageren? Hoe ga jij om met mensen die anders dan anderen zijn? Wat zou jij doen als je bevriend bent met iemand die gepest wordt? Neem je het voor hem op, ook als je daardoor het gevaar loopt daardoor zelf ook te worden buitengesloten door klasgenoten?

Waardering

Over Wonder staan nog geen verslagen op scholieren.com.

'Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en wat mij betreft heeft deze auteur een fantastisch debuut neergezet. Ik vond Wonder ontroerend, lief, inspirerend en een echte eye-opener.'
Nynke-Boudien, op: Iheartbooks.nl

'Wat een mooi en aangrijpend boek is Wonder van R.J. Palacio!! August heeft een gezichtsafwijking waardoor hij er heel ongewoon uitziet en mensen hem altijd aanstaren of hem zielig vinden. Dit heeft mijn ogen heel erg geopend.'
Lyanne, op: Readabook.nl

'Het verhaal over dat jaar had makkelijk een melodrama kunnen worden. Maar de Amerikaanse Palacio vindt in dit hartverwarmende debuut een afwisselende, lichte toon, soms geestig, dan weer ingetogen en gevoelig.'
Bas Maliepaard, op: Basmaliepaard.nl

Meer weten?

Bol.com | inkijkexemplaar
Rjpalacio.com | boektrailer

Geschreven door:

Ymkje Visser en Marlies Schouwstra

Suggesties


Wonder - Palacio, R.J.Niveau 2

Wonder

Auteur:Palacio, R.J.
Jaar uitgave:2013
Uitgeverij:Querido
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:351
Genre:jeugdroman, probleemboek
Tags:gezin, pesten, school, vriendschap
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Vertaald uit het Engels (Wonder, 2012).
Ook als luisterboek (in de bibliotheek) en als e-book. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2017.

 

Opdrachten

BoekPalacio, R.J., Wonder
NummerOpdracht N1
Niveau1
Studielast1 slu
Werkvormindividueel
Focusinleven
Je leert

je inleven in de hoofdpersoon.

Opdracht

A

Auggie wil zijn eigen uiterlijk niet beschrijven, maar Via doet dit op een gegeven moment wel. Je hebt nu vast een beeld van hoe Auggie eruitziet. Neem een A4-papier en teken Auggies portret.

B

Auggies uiterlijk heeft invloed op iedereen die hij tegenkomt. In het boek lees je hoe verschillende personen over Auggie denken en met hem omgaan. Neem onderstaande kaders over en vul ze in. Je mag zelf weten of je dit met een tekening of met woorden (of beide) doet. Plak de kaders om je portret van Auggie heen. De eerste is alvast ingevuld.

Wonder_N1

 

C

Welke emoties roepen de verschillende reacties bij jou op? Kies uit: bang – blij – verdrietig – boos – verrast – verbitterd – geërgerd – treurig – verward. Leg ook uit waarom je die emotie kiest. Gebruik voor ieder antwoord tenminste twintig woorden.

 1. De reactie op Auggie van Auggies ouders maakt me ..., want....
 2. De reactie op Auggie van Julian maakt me..., want ....
 3. De reactie op Auggie van een kind op straat maakt me ..., want ....
 4. De reactie op Auggie van Via maakt me ..., want ....
 5. De reactie op Auggie van Daisy maakt me..., want ....
 6. De reactie op Auggie van Jack maakt me ..., want ....

D

Hoe zou jij je voelen als je in Auggies schoenen stond, als je zou moeten dealen met al die reacties op je uiterlijk? Hoe zou jij je vanbinnen voelen als je het uiterlijk van Auggie had gehad?

Schrijf een dagboekfragment vanuit Auggie waarin je je emoties zo goed mogelijk naar voren laat komen. Gebruik minimaal 200 woorden.

Gemaakt doorYmkje Visser
Wonder - Palacio, R.J.Niveau 2

Wonder

Auteur:Palacio, R.J.
Jaar uitgave:2013
Uitgeverij:Querido
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:351
Genre:jeugdroman, probleemboek
Tags:gezin, pesten, school, vriendschap
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Vertaald uit het Engels (Wonder, 2012).
Ook als luisterboek (in de bibliotheek) en als e-book. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2017.

 

Opdrachten

BoekPalacio, R.J., Wonder
NummerOpdracht N2
Niveau2
Studielast1 slu
Werkvormtweetal
Focusrelaties
Je leert

relaties tussen personen vanuit verschillende personages te benaderen.

Opdracht

A [individueel]

 1. Hoe zit jouw gezin in elkaar?
 2. Hoe zou je jouw gezin omschrijven? Hebben jullie een goede of een hechte band? Kunnen er altijd mensen aanschuiven tijdens het eten? Of zijn er bijvoorbeeld twee gezinsleden die altijd ruzie hebben? Schets een zo duidelijk mogelijk beeld van jouw gezin. Gebruik minimaal 50 woorden.
 3. Wat zou er anders zijn in jullie gezin als Auggie jouw broer was, denk je? Leg je antwoord uit in minimaal 100 woorden.

B [samen]

Vergelijk nu jullie antwoorden met elkaar. Beantwoord samen onderstaande vragen.

 1. Lijken jullie gezinnen op Auggies gezin, als je kijkt naar hoe jullie met elkaar omgaan?
 2. Wat voor indruk wekte Auggies gezin bij jullie tijdens het lezen van het boek?

C

Het gezin waarin Auggie opgroeit is erg belangrijk voor hem en het speelt ook een belangrijke rol in het boek. Thuis is het namelijk altijd een veilige plek voor Auggie, maar niet alleen voor hem. Ook Jack, Miranda en Justin voelen zich erg thuis. Hoewel Via zich geen beter gezin kan wensen, zou ze ook wel eens willen dat het allemaal anders was.

Ga met elkaar in gesprek over onderstaande vragen. Misschien heeft de mening van je klasgenoot invloed op jouw mening. Als antwoord noteer je hoe je er uiteindelijk zelf over denkt.

 1. Wat vind je ervan dat Via soms boos is op haar ouders die alles goed bedoelen?
 2. Waarom denk je dat Jack het zo fijn vindt bij Auggie thuis?
 3. Kun jij je voorstellen dat een jongen als Jack jaloers is op een jongen als Auggie? Leg je antwoord uit.
 4. Hoe denk je dat Auggies leven zou zijn als hij ouders had die minder beschermend waren?
Gemaakt doorYmkje Visser
Wonder - Palacio, R.J.Niveau 2

Wonder

Auteur:Palacio, R.J.
Jaar uitgave:2013
Uitgeverij:Querido
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:351
Genre:jeugdroman, probleemboek
Tags:gezin, pesten, school, vriendschap
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Vertaald uit het Engels (Wonder, 2012).
Ook als luisterboek (in de bibliotheek) en als e-book. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2017.

 

Opdrachten

BoekPalacio, R.J., Wonder
NummerOpdracht N3
Niveau3
Studielast2 slu
Werkvormindividueel
Focusintertekstualiteit
Je leert

begrijpen waarom een schrijver naar andere schrijvers, films, series etc. verwijst.

Opdracht

Soms schrijven schrijvers over films, boeken, muziek of kunst van anderen. Meestal doen schrijvers dit niet voor niks, maar heeft het een functie. Dit heet intertekstualiteit. In Wonder wordt Star Wars bijvoorbeeld vaak aangehaald.

A

Lees het hoofdstuk ‘Lam naar de slachtbank’ (blz. 54 en 55) nog eens. In dit hoofdstuk speelt Star Wars een rol. Julian vergelijkt Auggie met Darth Sidious. Welke vergelijking(en) bestaat/bestaan er tussen hen? Waarom zou de schrijver deze vergelijking in het boek hebben verwerkt? 

B

In bovenstaande situatie wordt door de schrijver nog enige uitleg gegeven over de verwijzing naar Star Wars. In Wonder zijn echter nog veel meer verwijzingen opgenomen waarbij de schrijver niks uitlegt. In de volgende opdracht ga je proberen er zelf achter te komen waarom de schrijver de verwijzingen heeft opgenomen.

 1. Het boek en het eerste deel beginnen met fragmenten uit het liedje ‘Wonder’ van Natalie Merchant. Bekijk bron 1 en luister goed naar de tekst van het liedje. Zoek de songtekst desnoods op. Waarom past dit liedje bij Auggie en bij het boek Wonder?
 2. Bekijk bron 2 (‘Space Oddity’ van David Bowie, de verwijzing aan het begin van deel twee, VIA). De verwijzing gaat over iets wat ver boven de wereld uitstijgt en waar niks aan gedaan kan worden. Wat zou Via bedoelen, denk je?
 3. Deel drie begint met een stukje uit het lied ‘Beautiful’ van Christina Aguilera (zie bron 3). Deel drie is geschreven vanuit Summer. Over wie heeft Summer het in de verwijzing en waarom past deze tekst bij haar?
 4. 'Dit is mijn geheim. Het is heel simpel. Alleen met je hart kun je helder zien. De belangrijke dingen zijn niet zichtbaar voor het oog' is het begin van deel vier, JACK. Deze tekst komt niet uit een liedje. Zoek uit waar deze tekst vandaan komt en leg uit hoe we deze tekst op moeten vatten, vanuit Jack gezien.
 5. a. Leg uit wat je denkt dat de verwijzing aan het begin van deel vijf betekent voor het boek.
  b. Bekijk nu bron 4. Klopt je antwoord bij a nog of denk je nu dat de verwijzing een andere betekenis heeft?
 6. Deel zes is weer geschreven vanuit Auggie. Lees de verwijzing die aan het begin van dit deel staat. Zou deze verwijzing ook al bij het eerste deel gestaan kunnen hebben? Leg uit waarom wel/niet.
 7. Bekijk bron 5 (‘Beatiful things’ van Andain). Welke betekenis heeft dit liedje voor Amanda? Waar doelt de schrijfster op bij deze verwijzing?
 8. Bij welke scène uit het laatste deel past het liedje ‘Beautiful child’ (bron 6) van Eurythmics specifiek? En waarom juist bij die scène?

C

Gebruik bij deze vraag je antwoorden bij vraag B. Wat voegen alle verwijzingen bij vraag B toe aan Wonder?

D

Is er een liedje, een film, een boek of iets anders dat jij goed bij Wonder vindt passen? Kies iets wat je bij het hele boek of bij een bepaalde scène vindt passen. Leg je keuze uit en licht toe bij welk deel van het boek het past. Gebruik minimaal 150 woorden.

Bronnen
 1. Natalie Merchant, 'Wonder', op: Youtube.com
 2. David Bowie, 'Space Oddity', op: Youtube.com
 3. Christina Aguilera, 'Beautiful', op: Youtube.com
 4. 'De olifantman', via: Google.com
 5. Andain, 'Beautiful things', op: Youtube.com
 6. Eurythmics, 'Beautiful Child', op: Youtube.com
Gemaakt doorYmkje Visser
Wonder - Palacio, R.J.Niveau 2

Wonder

Auteur:Palacio, R.J.
Jaar uitgave:2013
Uitgeverij:Querido
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:351
Genre:jeugdroman, probleemboek
Tags:gezin, pesten, school, vriendschap
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Vertaald uit het Engels (Wonder, 2012).
Ook als luisterboek (in de bibliotheek) en als e-book. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2017.

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Wonder - Palacio, R.J.Niveau 2

Wonder

Auteur:Palacio, R.J.
Jaar uitgave:2013
Uitgeverij:Querido
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:351
Genre:jeugdroman, probleemboek
Tags:gezin, pesten, school, vriendschap
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Vertaald uit het Engels (Wonder, 2012).
Ook als luisterboek (in de bibliotheek) en als e-book. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2017.

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Wonder - Palacio, R.J.Niveau 2

Wonder

Auteur:Palacio, R.J.
Jaar uitgave:2013
Uitgeverij:Querido
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:351
Genre:jeugdroman, probleemboek
Tags:gezin, pesten, school, vriendschap
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Vertaald uit het Engels (Wonder, 2012).
Ook als luisterboek (in de bibliotheek) en als e-book. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2017.

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Wonder - Palacio, R.J.Niveau 2

Wonder

Auteur:Palacio, R.J.
Jaar uitgave:2013
Uitgeverij:Querido
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:351
Genre:jeugdroman, probleemboek
Tags:gezin, pesten, school, vriendschap
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Vertaald uit het Engels (Wonder, 2012).
Ook als luisterboek (in de bibliotheek) en als e-book. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2017.

 

Introductie

R.J. Palacio woont in New York met haar man, haar twee zoons en twee honden. Ze heeft jarenlang gewerkt als ontwerper van boekomslagen. Ze wilde heel graag zelf ook een boek schrijven, maar ze wachtte het juiste moment af. Na meer dan twintig jaar wachten, kwam ze tot de conclusie dat het juiste moment niet vanzelf zou komen. Ze ging er gewoon voor en schreef Wonder, haar eerste boek. Dit boekomslag heeft ze niet zelf ontworpen.
Meer over R.J. Palacio kun je lezen op haar website: Rjpalacio.com.

Inhoud

Let op: deze tekst bevat details over de inhoud en afloop van het verhaal en kan je leesplezier bederven.

‘Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt,, ik weet bijna zeker dat het erger is.’

Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijzing, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg.
Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. Alleen Summer laat zich niet door Auggies uiterlijk afschrikken.
Ze worden vrienden. Daarnaast kan Auggie altijd rekenen op de steun van zijn ouders en zijn zus Via. Ook klasgenoot Jack wordt vrienden met Auggie, maar hun vriendschap verslechtert op het moment dat Jack deze vriendschap ontkent tegenover pester Julian. De school is eigenlijk in drie kampen verdeeld: Julians kamp, Auggies kamp en de neutrale leerlingen. Aan het einde van het boek accepteert vrijwel iedereen Auggie en bestaat alleen zijn kamp nog. Auggie ontvangt de Henry Ward Beecher-medaille, die bedoeld is voor leerlingen die gedurende het schooljaar op een of andere manier een voorbeeld zijn geweest voor anderen. Julian gaat naar een andere school.

Moeilijkheid

Wonder is met 351 pagina's voor de meeste N1-lezers waarschijnlijk te dik. N2- en N3-lezers worden aan het denken gezet over thema's als pesten, familie en vriendschap. Voor N3-lezers is de verteltechniek (meervoudig perspectief) interessant.
Het boek is met name geschikt voor havo- en vwo-leerlingen in klas 1 en 2 en vmbo'ers in klas 3 en 4.

Didactische en letterkundige analyse

Voor een volledige didactische en letterkundige analyse klik je hier.

Geschreven door:

Ymkje Visser