Nederlands - 15 t/m 19 jaar

Dood weermiddel en andere verhalen - Hotz, F.B.Niveau 5

Dood weermiddel en andere verhalen

Auteur:Hotz, F.B.
Jaar uitgave:1976
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:272
Genre:verhalen
Tags:gezin, muziek
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

F.B. Hotz ontving in 1992 de Sjoerd Leikerprijs en in 1998 De P.C. Hooftprijs, beide voor zijn gehele oeuvre.

Bij deze titel zijn drie opdrachten.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2014. 

 

Over de auteur

F.B. Hotz leefde van 1 februari 1922 tot 5 december 2000. Hij was een belangrijk deel van zijn leven trombonist in diverse jazzgezelschappen. Al vroeg ambieerde hij het schrijverschap in de traditie van J. van Oudshoorn, een illusieloos naturalist. Pas op latere leeftijd, in 1974, debuteerde hij met het verhaal 'De tramrace' in het literaire tijdschrift MaatstafHij had zelf niet in de gaten hoe goed hij kon schrijven. Daarna publiceerde hij zeven verhalenbundels en een roman, die in 1979 werden uitgegeven in zijn verzameld werk Het Werk. Hij heeft veel last gehad van een toenemende blindheid als gevolg van de ziekte de bof in zijn jeugd.

Inhoud

In Dood weermiddel staan twaalf verhalen van sterk uiteenlopende inhoud. Er zijn ronduit spannende verhalen zoals 'De tramrace' en 'Vrouwen winnen', maar veel andere verhalen geven een beeld van de levens van personages in heel andere tijden dan waarin wij leven: een ingenieur die met hartstocht aan een verdedigingswerk in de linie om Amsterdam werkt, maar die door de moderne tijd wordt ingehaald, een meisje dat door de dood van ouders en broers wordt opgevoed bij hardvochtige familieleden, een familie die door alle politieke gebeurtenissen in de jaren dertig steeds onrustiger toeleeft naar het begin van de nieuwe wereldoorlog, een jongen die met minachting terugziet op zijn eigen rol in de Tweede Wereldoorlog, een kleinzoon die een standbeeldje opricht voor zijn geliefde grootvader. Hotz neemt je mee in de levens van heel uiteenlopende mensen in heel verschillende tijden.

Leesaanwijzingen

Dood weermiddel is een mooie bundel om te lezen, maar je moet er wel wat voor doen. Allereerst: de bereidheid om je met huid en haar te laten meeslepen naar andere tijden! Snap je niet helemaal waarover het gaat, google dan even de namen en gebeurtenissen die Hotz noemt en je bent er weer helemaal bij. Ook moet je willen weten waarom die leuke vrouw en die leuke man het toch niet redden samen. Ze zijn jong en staan aan het begin van hun huwelijk; wat verzuurt hun leven? Ben je bereid tussen de regels door te lezen over wat iedereen denkt? Wat iedereen vindt van de ander? Kun je ertegen als de werkelijkheid niet is wat die lijkt?

Om over na te denken

Deze bundel van Hotz moet je lezen als je graag nadenkt over wat er speelt tussen mensen, wat mensen drijft en hoe de omstandigheden mensen tot een speelbal maken van hun tijd. Misschien dat jongens die interesse hebben voor de geschiedenis van de afgelopen anderhalve eeuw deze verhalen leuker vinden dan meisjes. Hotz bekijkt die geschiedenis namelijk vaak vanuit een 'jongetjesperspectief': het eerste vliegtuig over de oceaan, een nieuw model Mercedes in de jaren dertig, de aanleg van vestingen in de Stelling van Amsterdam.  Ook kom je door de verhalen in aanraking met allerlei leuke wetenswaardigheden over de Nederlandse alledaagse geschiedenis van de laatste anderhalve eeuw.

Waardering

Over Dood weermiddel staan nog geen verslagen op www.scholieren.com.

'Vooral zijn eerste bundels, Dood weermiddel en Ernstvuurwerk, verschenen in het holst van de illusierijke jaren zeventig, staan vol met nukkige bezwaren tegen de geest des tijds. Hij hekelt de gedachte dat de wereld kenbaar of zelfs maakbaar is.'
Hans Goedkoop in NRC Handelsblad, 19 december 1997 

'Grof gezegd komen er in zijn oeuvre drie soorten verhalen voor, al vanaf de eerste bundel: historische, verzonnen en 'autobiografische' verhalen. (...) In al deze drie genres heeft Hotz sublieme verhalen geschreven, waarvan ik me niet kan voorstellen dat de tand des tijds er enig vat op zou kunnen krijgen.'
T. van Deel in Trouw, 24 oktober 1997

Meer weten?

www.letterkundigmuseum.nl |  biografische schets
www.omroep.vara.nl | Aleid Truijens en Maarten 't Hart bij De Wereld Draait Door over F.B. Hotz

Geschreven door:

Gosse Koolstra

Suggesties


Dood weermiddel en andere verhalen - Hotz, F.B.Niveau 5

Dood weermiddel en andere verhalen

Auteur:Hotz, F.B.
Jaar uitgave:1976
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:272
Genre:verhalen
Tags:gezin, muziek
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

F.B. Hotz ontving in 1992 de Sjoerd Leikerprijs en in 1998 De P.C. Hooftprijs, beide voor zijn gehele oeuvre.

Bij deze titel zijn drie opdrachten.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2014. 

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Dood weermiddel en andere verhalen - Hotz, F.B.Niveau 5

Dood weermiddel en andere verhalen

Auteur:Hotz, F.B.
Jaar uitgave:1976
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:272
Genre:verhalen
Tags:gezin, muziek
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

F.B. Hotz ontving in 1992 de Sjoerd Leikerprijs en in 1998 De P.C. Hooftprijs, beide voor zijn gehele oeuvre.

Bij deze titel zijn drie opdrachten.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2014. 

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Dood weermiddel en andere verhalen - Hotz, F.B.Niveau 5

Dood weermiddel en andere verhalen

Auteur:Hotz, F.B.
Jaar uitgave:1976
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:272
Genre:verhalen
Tags:gezin, muziek
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

F.B. Hotz ontving in 1992 de Sjoerd Leikerprijs en in 1998 De P.C. Hooftprijs, beide voor zijn gehele oeuvre.

Bij deze titel zijn drie opdrachten.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2014. 

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Dood weermiddel en andere verhalen - Hotz, F.B.Niveau 5

Dood weermiddel en andere verhalen

Auteur:Hotz, F.B.
Jaar uitgave:1976
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:272
Genre:verhalen
Tags:gezin, muziek
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

F.B. Hotz ontving in 1992 de Sjoerd Leikerprijs en in 1998 De P.C. Hooftprijs, beide voor zijn gehele oeuvre.

Bij deze titel zijn drie opdrachten.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2014. 

 

Opdrachten

BoekHotz, F.B., Dood weermiddel en andere verhalen
NummerN4/1 ('Vrouwen winnen')
Niveau4
Studielast4 slu
Werkvormindividueel
Focuspersonages
Je leert

personages analyseren

Opdracht

Schrijf een artikel van 750 - 1000 woorden over 'Vrouwen winnen'.

 1. Geef een korte  schets van de auteur en een uiterst korte (circa 50 woorden) samenvatting van het verhaal. 
 2. Neem in de daarop volgende analyse de volgende aspecten op:
  a. hoe worden de verschillende groepen personages beschreven?
  b. hoe wordt hun positie getypeerd door de verteller?
  c. met welke bijzonderheden (gedrag, taalgebruik, kleding) worden ze gekleurd? Let vooral op het taalgebruik van de verteller en het taalgebruik waarmee de muzikanten zich onderscheiden.
 3. Maak onderscheid tussen de volgende groepen:
  a. de muzikanten
  b. 'de anderen' (burgers en andere beroepsbeoefenaren)
  c. leerlingen (meisjes en jongens)
  d. leraren, leraressen en politiemensen.
Gemaakt doorGosse KoolstraBoekHotz, F.B., Dood weermiddel en andere verhalen
NummerN4/2 ('De tramrace')
Niveau4
Studielast3,5 slu
Werkvormtweetal
Focusspanning
Je leert

de spanningsopbouw analyseren

Opdracht

Voer deze opdracht uit bij 'De tramrace'. Jullie analyse resulteert in een powerpointpresentatie die je met commentaar aan de hele klas geeft. Die presentatie duurt 10 tot 15 minuten. Bestudeer eerst bron 1 en de tekst onder Literaire theorie.

 1. [samen]
  Maak een schema met drie kolommen. Benoem nu de verschillende tijdsmomenten (sequenties) van het verhaal in volgorde en zet die in kolom 1. In kolom 2 zetten jullie een heel  beknopte beschrijving van die sequenties . In kolom 3 ten slotte geef je heel kort aan naar welke informatie de lezer nieuwsgierig wordt, of welk ander spanningoproepend aspect dan ook (zie ook het voorbeeldschema hieronder).
 2. [individueel]
  Maak een indeling in sequenties en geef die met een kopje aan.
 3. [samen]
  Vergelijk deze met elkaar en kom gezamenlijk tot één indeling.
 4. [samen]
  Maak een korte beschrijving van ieder deel.
 5. [beiden]
  Verdeel de gevonden delen en beschrijf nu van jouw sequenties de spanningoproepende middelen.
 6. [samen]
  Bespreek de uitkomsten met elkaar en plaats deze in het schema.
 7. [samen]
  Bereid de powerpointpresentatie voor, bespreek met je docent wanneer jullie je presentatie voor de klas kunnen houden en presenteer ten slotte jullie bevindingen aan de hele klas.

 Voorbeeldschema

Naam sequentie

Beschrijving

Elementen die spanning oproepen

...    
etc.    

 

(Literaire)theorie

Aantekeningen bij Basisboek literatuur, p. 100, aanvulling op spanningoproepende elementen:
- gebruik van suggestieve omstandigheden, zoals donkerte, storm, onweer, extreme hitte of kou;
- het oproepen van verwachtingen aangaande het verloop van het verhaal, bijvoorbeeld door vooruitwijzingen;
- i
ntensieve beschrijving van het voorafgaande aan de eigenlijke actie (zie ook Basisboek literatuur, p. 110 e.v.).

Bronnen
 1. 'Spanning', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 99-100
Gemaakt doorGosse Koolstra
Dood weermiddel en andere verhalen - Hotz, F.B.Niveau 5

Dood weermiddel en andere verhalen

Auteur:Hotz, F.B.
Jaar uitgave:1976
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:272
Genre:verhalen
Tags:gezin, muziek
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

F.B. Hotz ontving in 1992 de Sjoerd Leikerprijs en in 1998 De P.C. Hooftprijs, beide voor zijn gehele oeuvre.

Bij deze titel zijn drie opdrachten.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2014. 

 

Opdrachten

BoekHotz, F.B., Dood weermiddel en andere verhalen
NummerN5/1
Niveau5
Studielast3 slu
Werkvormtweetal
Focusliteraire kritiek
Je leert

zelfstandig secundaire literatuur te vinden over het gelezen werk en hierin oordeel en argumentatie te onderscheiden; ten slotte leer je ook daar zelf over te oordelen


Opdracht
 1. Zoek vier reacties op Dood weermiddel en wees alert op reacties die al werden gegeven op verhalen uit deze bundel die in tijdschriften zijn verschenen voor de bundel uitgebracht werd.
 2. Analyseer elk twee van de reacties en bespreek die gezamenlijk.
 3. Maak een kolommenoverzicht van recensent, reacties, en de gebruikte argumenten (zie bron 1).
 4. Geef in een korte tekst van 100 tot 300 woorden je eigen mening en relateer die aan de gevonden kritieken.

Over het gebruik van bronnen: laat je door je docent en in de mediatheek adviseren over fysieke schriftelijke bronnen, en gebruik digitaal ook de schoollicentie van Literom!

Bronnen

'Argumenten in recensies', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, p. 182-188

Gemaakt doorGosse Koolstra
Dood weermiddel en andere verhalen - Hotz, F.B.Niveau 5

Dood weermiddel en andere verhalen

Auteur:Hotz, F.B.
Jaar uitgave:1976
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:272
Genre:verhalen
Tags:gezin, muziek
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

F.B. Hotz ontving in 1992 de Sjoerd Leikerprijs en in 1998 De P.C. Hooftprijs, beide voor zijn gehele oeuvre.

Bij deze titel zijn drie opdrachten.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2014. 

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Dood weermiddel en andere verhalen - Hotz, F.B.Niveau 5

Dood weermiddel en andere verhalen

Auteur:Hotz, F.B.
Jaar uitgave:1976
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:272
Genre:verhalen
Tags:gezin, muziek
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

F.B. Hotz ontving in 1992 de Sjoerd Leikerprijs en in 1998 De P.C. Hooftprijs, beide voor zijn gehele oeuvre.

Bij deze titel zijn drie opdrachten.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2014. 

 

Introductie

F.B. Hotz leefde van 1 februari 1922 tot 5 december 2000. Hij was een belangrijk deel van zijn leven trombonist in diverse jazzgezelschappen. Al vroeg ambieerde hij het schrijverschap in de traditie van J. van Oudshoorn, een illusieloos naturalist. Maar pas op latere leeftijd, in 1974, debuteerde hij met het verhaal 'De tramrace' in het literaire tijdschrift Maatstaf, doordat hijzelf niet in de gaten had hoe goed hij kon schrijven. Daarna publiceerde hij zeven verhalenbundels en een roman, die in 1979 werden uitgegeven in zijn verzameld werk Het Werk. Hij heeft veel last gehad van een toenemende blindheid als gevolg van de ziekte de bof in zijn jeugd. In 2011 verscheen een biografie van Aleid Truijens over de schrijver: Geluk kun je alleen schilderen: F.B. Hotz - Het leven.

Inhoud

In Dood weermiddel staan twaalf verhalen van sterk uiteenlopende inhoud. Er zijn ronduit spannende verhalen zoals 'De tramrace' en 'Vrouwen winnen', maar veel andere verhalen geven een beeld van de levens van personages in heel andere tijden dan waarin wij leven: een ingenieur die met hartstocht aan een verdedigingswerk in de linie om Amsterdam werkt, maar die door de moderne tijd wordt ingehaald, een meisje dat door de dood van ouders en broers wordt opgevoed bij hardvochtige familieleden, een familie die door alle politieke gebeurtenissen in de jaren dertig steeds onrustiger toeleeft naar het begin van de nieuwe wereldoorlog, een jongen die met minachting terugziet op zijn eigen rol in de Tweede Wereldoorlog, een kleinzoon die een standbeeldje opricht voor zijn geliefde grootvader. Hotz neemt de lezer mee in de levens van heel uiteenlopende mensen in heel verschillende tijden.

Moeilijkheid

Voor de N4-lezer is het lastig om Dood weermiddel te lezen. Dat komt door het taalgebruik van Hotz, door de gekozen perspectieven in de verhalen en door het tijdsbeeld in de verhalen, wat nogal veel vergt van de jonge lezer. De chronologie is echter meestal wel eenvoudig en er komen ook nauwelijks flashbacks in voor. Daarbij is het uitdagend om door te dringen in de leefwereld van personages die meestal zorgvuldig worden getekend.
De N5-lezer zal geboeid kunnen zijn door de effecten van het gekozen perspectief. Ook de werking en terugkeer van abstracte motieven, het gebruik van leidmotieven en de stijl van Hotz kan een uitdaging zijn voor deze lezer.
De N6-lezer zal zich uitgedaagd voelen na te denken over het wereldbeeld en de visie op de mens die uit de verhalen naar voren komt. Hij zal beslist nog wel moeite moeten doen door te dringen in het taalgebruik van Hotz, maar dat zal ook plezier kunnen opleveren.

Didactische en letterkundige analyse

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten (om tekst te kunnen begrijpen)

Bereidheid

Dood weermiddel vraagt van de N5-lezer en zelfs van de N6-lezer een behoorlijke bereidheid, zowel door de omvang van de verhalenbundel als door de onderwerpen, de gekozen hoofdpersonages, de tijd waarin de verhalen zich afspelen als door de grote kennis die gevergd wordt van historische achtergronden en relevante nieuwsfeiten uit de beschreven periodes. De thematiek van de twaalf verhalen sluit niet direct op de belevingswereld van jongeren aan. Enkele verhalen, zoals 'Vrouwen winnen', 'De gladiator'en 'Tekens' staan door beschreven personages en gebeurtenissen dichter bij jongeren. De verhaaltitels zijn niet ondoorgrondelijk, soms wel prikkelend ('Vrouwen winnen').

 

Interesses

De verhalenbundel zal vooral leerlingen aanspreken die zin hebben zich te verplaatsen in de sfeer en de historische achtergrond van de beschreven tijdsperioden, variërend van begin negentiende eeuw tot de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Een tweede aspect is de verhouding tussen mannen en vrouwen in de genoemde tijdsperioden.
Dit geldt ook voor de N4-lezer, bijvoorbeeld als deze een voorliefde voor het vak geschiedenis heeft ontwikkeld of geboeid is door de levensloop van mensen.

 

Algemene kennis

De verhalen doen een sterk beroep op algemene kennis. Daarnaast zal de lezer geregeld moeite moeten doen bepaalde gegevens op te zoeken, zowel wat betreft historische achtergrondfeiten (het titelverhaal heeft betrekking op de Stelling van Amsterdam) als kennis van voorwerpen en gebruiken uit een bepaalde tijd (bijvoorbeeld in 'Het jubileum'). Het kennisniveau ligt op dat van een intensief krantenlezer uit de beschreven periode, die niet alleen kennis heeft van alle nieuwsfeiten, maar ook de achtergronden en interpretaties kent. Het is mogelijk om door enige inspanning tot die kennis door te dringen.

 

Specifieke culturele en literaire kennis

De literaire complexiteit van de verhalen is wisselend. In 'De tramrace' is sprake van een surrealistische wending die samenhangt met de werking van het perspectief. Onervaren lezers zullen niet begrijpen wat er precies gebeurt of geïrriteerd raken door de vreemde wending. Enige godsdienstige kennis is daarnaast ook handig. Er wordt wel veel geappelleerd aan specifieke tijdgebonden gebruiken en manieren van doen. Kennis van architectuur (behang van Berlage in 'Het jubileum'!), muziek (jazz in 'Een verschil van touché') en kunst verhoogt het begrip van de verhalen en het leesgenot.

Vertrouwd met literaire stijl

Vocabulaire

Het taalgebruik zal door leerlingen, zelfs met de literaire competentie van niveau 5, moeilijk worden gevonden. Het is niet mogelijk de verhalen en alle elementen eruit goed te begrijpen zonder nu en dan het woordenboek te raadplegen. Zelfs een hooggeletterd publiek, niveau 6, volwassen en zeer belezen, loopt tegen begrippen en termen op die hij niet kent. Zo wenkt een hoofdpersoon een 'aapje', waarmee de koetsier van een rijtuig wordt bedoeld.
Dit geldt ook voor de zinsbouw en gebruikte zinsconstructies: 'De afbeelding van een nieuwe open Mercedes in een autoblad deed me snel omslaan als betrapte ik mezelf op een ongeoorloofd inschikkelijke blik. De nieuwe antichrist was, alleen zichtbaar voor mij, uit die bladzij omhoog gerezen als een spook' ('Tekens').

 

Zinsconstructies

De zinsbouw is over het algemeen complex; Hotz gebruikt geregeld tangconstructies en ook andere manieren om veel te zeggen met weinig woorden. De zinsdeelvolgorde is vaak ongebruikelijk. De moeilijkheidsgraad ervan wisselt overigens sterk tussen de verschillende verhalen.

 

Stijl

Er komt weinig dialoog in voor. Hotz gebruikt regelmatig beeldspraak (als-vergelijkingen) in zijn verhalen. Hij gebruikt vaak lange zinnen, moeilijke en verouderde woorden en ironie, soms in combinatie: 'Ook onderdrukte hij een bijkans surrealistisch beeld, opgeroepen door het Festschrift, want dat leek hem nu wel al te ongepast op zo korte afstand van Ida met haar eschatologisch probleem.'

Vertrouwd met literaire procédés

Actie

Over het geheel genomen vertonen de verhalen weinig actie; sommige, zoals 'Vrouwen winnen', wat meer. In sommige verhalen ontstaat er spanning door de aard van de gebeurtenissen, zoals in 'De tramrace'.

 

Chronologie

Er zijn geen grote sprongen in de tijdsweergave; er worden ook nauwelijks flashbacks gebruikt.

 

Verhaallijn(en)

De verhaallijn is niet complex. Meestal wordt er eenvoudig één bepaalde kwestie ontrold. Bij sommige verhalen, zoals 'De tramrace' heb je te maken met een psychologische verhaallijn en een verhaallijn die zich concentreert op de gebeurtenissen (de race).

 

Perspectief

Het perspectief is meestal auctoriaal of personaal. Daarmee is het vrij eenvoudig voor de N4-, N5- en N6-lezers. Soms wordt het vertellend ik-perspectief gebruikt: eenmaal om een vrij uitvoerige bekentenis van de ik-persoon over diens gebrek aan heldhaftigheid in de Tweede Wereldoorlog weer te geven ('De gladiator'), eenmaal om vanuit de kleinzoon-ik een uitgebreid portret van een grootvader neer te zetten ('Het jubileum'). Ook dat is vrij eenvoudig.
Alleen in 'De tramrace' is het perspectief complexer, wanneer een weergegeven gebeurtenis nogmaals, maar dan volstrekt anders van inhoud, wordt weergegeven. Dit zal vooral lastig zijn voor de N4-lezer, maar ook de N5- en de N6-lezer zal hierdoor het voorgaande opnieuw moeten lezen om tot een juiste interpretatie te komen.

 

Betekenis

In ieder verhaal worden behoorlijk complexe verhoudingen tussen personages weergegeven, gesuggereerd, gemeld door sommige personages en weersproken door andere. Kortom: het vereist een al enigszins volwassen kijk op de wereld en op mensen om alle subtiliteiten in de weergegeven menselijke verhoudingen door te hebben. Uit literair-kritische hoek klinkt wel eens het geluid dat Hotz vrouwonvriendelijk zou schrijven. Het is interessant om na te gaan of dit zo is.

Vertrouwd met literaire personages

Karakters

De personages zijn complex en het vereist zorgvuldig lezen om hun overwegingen en gedachten op waarde te schatten. Een enkel verhaal ('Vrouwen winnen') is iets eenvoudiger.

 

Hoeveelheid

In ieder verhaal komen veel verschillende personages voor, die verschillend van aard zijn en uiteenlopend handelen. Het aantal personages is beperkt; ze staan steeds in directe relatie tot de hoofdpersoon; er zijn geen nevenplots.

 

Ontwikkeling

De aard van het werk, een verhalenbundel, maakt dat karakters zich niet erg ontwikkelen. Voor een verhalenbundel echter komt er redelijk wat karakterontwikkeling in voor. In 'De gladiator' bijvoorbeeld wordt de meedogenloze zelfkritiek van een weinig heldhaftige jongeman in de Tweede Wereldoorlog weergegeven. Toch ontwikkelt hij zich van een observerende buitenstaander tot iemand die ook meedoet. Ook de echtgenoot in 'Dood weermiddel' verandert gaande het verhaal.

 

Geschreven door:

Gosse Koolstra