Nederlands - 15 t/m 19 jaar

Isabelle - Loo, Tessa deNiveau 2

Isabelle

Auteur:Loo, Tessa de
Jaar uitgave:1989
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:122
Genre:psychologische roman
Tags:dood, Frankrijk, misdaad, vrouwenleven, zoektocht, goed en kwaad
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 2011 verfilmd door Ben Sombogaart, met Halina Reijn als Isabelle. In 2001 maakte Tim Oliehoek een korte film op basis van dezelfde roman.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2018. 

 

Over de auteur

Tessa de Loo (1946) is het pseudoniem van Tineke Duyvené de Wit. Haar verhalenbundel De meisjes van de suikerwerkfabriek (1983) was een sensatie toen die uitkwam. Daarna schreef ze iedere twee jaar wel een roman, novelle of verhalenbundel. Meander is het spannende verhaal van een commune waarin ruzie en jaloezie steeds giftiger worden, Het rookoffer (boekenweekgeschenk 1987) gaat over een verboden relatie tussen een jonge lerares Frans en een even mooie als slimme eindexamenkandidaat. Vervolgens verschenen onder meer Isabelle (1989), De tweeling (1993; ook op deze site, op N3), De zoon uit Spanje (2004), Harlekino (2008), Verraad me niet (2011) en Liefde in Pangea (2017). De relatie tussen mannen en vrouwen, liefde, schoonheid en jaloezie komen vaak terug in haar werk.
Tessa de Loo sleepte diverse prijzen in de wacht. Voor De tweeling ontving ze een Duitse prijs, omdat het boek de verstandhouding tussen het Duitse en Nederlandse volk verbeterd zou hebben. Haar werk werd ook verfilmd: zeer succesvol was de verfilming van De tweeling; Isabelle werd al tweemaal verfilmd: in 2001 door Tim Oliehoek en tien jaar later door Ben Sombogaart.
Tessa de Loo woont en werkt in Portugal. 

Inhoud

De beroemde filmactrice Isabelle Amable verdwijnt spoorloos tijdens een paar weken rust die ze na inspannende filmopnamen doorbrengt bij haar ouders in de Franse streek Auvergne. Intensieve speurtochten van politie met speurhonden, bijgestaan door vrijwilligers uit de streek, leveren niets op. Dorpsonderwijzer Bernard Buffon, in een ver verleden ooit door Isabelle en haar vader gered van de verstikkingsdood na een uit de hand gelopen pesterijtje van leeftijdsgenoten, is de enige die het zoeken niet opgeeft; zijn drijfveer is zijn geheime, bijna religieuze adoratie van Isabelle. Hij is degene die uiteindelijk het raadsel van haar verdwijning oplost en de lugubere motieven van de dader achterhaalt. Maar de werkelijke beloning waarop hij had gehoopt, blijft uit. 

Leesaanwijzingen

Isabelle is een heel vlot verteld verhaal met een aantal wendingen die je zullen verbazen. Het taalgebruik is niet moeilijk; wel moet je je instellen op een paar perspectiefwisselingen, maar die worden door de schrijfster duidelijk aangegeven. Het chronologisch vertelde verhaal is spannend door de wendingen, niet door achtergehouden informatie. Daardoor is het eenvoudig te begrijpen.

Om over na te denken

Hoe belangrijk is het hoe je eruit ziet? Kun je je verplaatsen in de jaloezie, de woede, de vernietigingsdrift van iemand die zich altijd vernederd en achtergesteld heeft gevoeld? Hoe zou jij reageren als zo iemand plotseling en onverhoeds jou zou uitkiezen als slachtoffer? Zou jij je hoofd koel kunnen houden? Zou je begrip kunnen opbrengen voor de dader die erop uit is jou te vernietigen?

Waardering

'Ik vind het wel een origineel onderwerp, want over zo'n onderwerp (mooi-lelijk, jaloezie) zijn niet zoveel boeken te vinden.'
Anoniem, 5 havo, op: scholieren.com

'Het verhaal kan niet zo heel sterk en uitgebreid verteld worden omdat het maar weinig bladzijden telt. Een voordeel hiervan is dat het geen saai en langdradig verhaal wordt.'
Marieke, 4 vwo, op: scholieren.com

'Ik vond het een goed boek, omdat het goed laat zien dat het niet leuk is om lelijk te zijn, maar dat als je heel knap bent het ook enorme problemen met zich mee kan brengen.'
Ruben, op:  scholieren.com

Meer weten?

singeluitgeverijen.nl | over de schrijfster en haar werk
bol.com | inkijkexemplaar
YouTube | trailer van de verfilming

Geschreven door:

Gosse Koolstra

Suggesties


Isabelle - Loo, Tessa deNiveau 2

Isabelle

Auteur:Loo, Tessa de
Jaar uitgave:1989
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:122
Genre:psychologische roman
Tags:dood, Frankrijk, misdaad, vrouwenleven, zoektocht, goed en kwaad
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 2011 verfilmd door Ben Sombogaart, met Halina Reijn als Isabelle. In 2001 maakte Tim Oliehoek een korte film op basis van dezelfde roman.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2018. 

 

Opdrachten

BoekLoo, Tessa de, Isabelle
NummerN1/1
Niveau1
Studielast2 slu (+ 1 slu voor de extra verdiepingsopdracht)
Werkvormindividueel
Focuspersonages
Je leert

hoe het beeld dat je hebt van een personage kan veranderen als je er wat langer over nadenkt.

Opdracht

'Vrienden zijn zij die alles van je weten en toch van je houden.' (Anoniem

Misschien heb je dit ook meegemaakt: je bent bevriend geraakt met iemand van wie je dat een jaar geleden helemaal niet gedacht zou hebben, omdat je hem/haar zo'n sukkel vond. Of je bent met je beste vriend(in) van de basisschool naar de middelbare school gegaan en je kreeg na een half jaar opeens ontzettend genoeg van hem/haar. Of je wees een bepaalde houding van je vriend(in) af, maar ontdekte toen dat je je er toch wel in kon verplaatsen.

A

 1. Neem drie vrienden/vriendinnen in gedachten.
 2. Noteer hun namen in tabel 1 (die mag je straks best weggooien!) en schrijf er in twee of drie woorden achter wat je de leukste karaktertrek van hem/haar vindt.
 3. In de kolom daarachter beschrijf je nog een eigenschap van hem/haar, maar die moet een tegenstelling vormen met de eerste.
 4. In de kolom 4 noteer je heel kort waarom je met hem/haar bevriend bent en blijft.

Tabel 1

Naam                   

Eigenschap +    

Eigenschap -     

Bevriend omdat ...

 

     

 

     

 

     

 

B

Het is natuurlijk niet zo moeilijk Jeanne een akelige heks te vinden (ze denkt in hoofdstuk 2 aan zichzelf als zwarte rat!), Isabelle een mooie, lieve sprookjesprinses en Bernard een goeiige, ongevaarlijke sukkel, maar dan doe je ze toch tekort. Als je iets langer nadenkt over wat ze denken en doen, kun je heel andere kanten in hun persoonlijkheid aanwijzen.

 1. Noteer de namen Isabelle, Jeanne en Bernard in kolom 1 van tabel 2.
 2. Noteer in kolom 2 hun meest opvallende eigenschap. Je mag best meer woorden gebruiken als je één woord te lastig vindt.
 3. Noteer in de volgende kolom nu een eigenschap van hem / haar die een tegenstelling vormt met de vorige.
 4. In de laatste kolom beschrijf je kort of je wel of niet bevriend zou kunnen zijn met hem / haar, omdat …

Tabel 2

Naam                 

Eigenschap +    

Eigenschap -   

Wel/niet bevriend, omdat ...

       
           

 
Extra verdiepingsopdracht

Voeg een kolom toe aan tabel 2, zet erboven: verhaalgegevens, en vul nu in op welke verhaalgegevens jij de eigenschap in kolom 3 baseert. Geef steeds een korte beschrijving met hoofdstuk- en pagina-aanduiding.

Gemaakt doorGosse Koolstra



BoekLoo, Tessa de, Isabelle
NummerN1/2
Niveau1
Studielast3 slu
Werkvormdrietal
Focusruimte
Je leert

dat in literaire verhalen ruimtes (locaties) niet zomaar gekozen zijn, maar een bewust gekozen werking hebben in het verhaal.

Opdracht

Je zult het al gemerkt hebben toen je als klein kind werd voorgelezen of naar de televisie keek: je wordt beïnvloed door de ruimtes waar(in) een verhaal zich afspeelt. Het grote griezelige woud in Roodkapje, de gezellige tuin van Jip en Janneke, de adembenemende open ruimtes in avonturenfilms, ze hebben allemaal hun eigen functie. Een filmer moet daar rekening mee houden, een schrijver net zo goed. Beiden maken er graag gebruik van bij het beïnvloeden van hun doelgroep.

Dat betekent ook dat je er goed rekening mee moet houden als je een verhaal gaat verfilmen. Jullie gaan de verfilming van Isabelle voorbereiden door te bepalen welke locaties jullie nodig hebben en welke sfeer ze moeten hebben om functioneel te zijn in het verhaal. Dat gaan jullie heel systematisch doen. Jullie hebben besloten zomin mogelijk af te wijken van het boek.

 1. Inventariseer individueel in volgorde van het verhaal de locaties en zet er de hoofdstuknummers achter.
 2. Bespreek samen de gevonden locaties en zorg ervoor dat je het eens wordt over de definitieve lijst van locaties. Vul deze in tabel 1 in.
 3. Bespreek nu gezamenlijk in steekwoorden hoe die locaties er uit moeten zien, welke sfeer die locaties moeten uitstralen en maak daar een korte beschrijving van. Je mag hierbij afwijken van de sfeer die Tessa de Loo heeft gegeven; je mag dus verbeteringen aanbrengen als je die nodig vindt. Voer deze beschrijvingen in de tweede kolom van tabel 1 in.
 4. Ga nu, gezamenlijk of individueel, de film Isabelle van Ben Sombogaart uit 2011 bekijken.
 5. Vul dan tabel 2 in en bepaal welke locatiekeuze en -sfeer je beter vond: die van Tessa de Loo, die van jullie of die van Ben Sombogaart. Eerst maak je de keuze zwak/sterk en vul je aan: want …  In één van de drie kolommen schrijf je: het sterkst, want …
 6. Bespreek de grootste afwijkingen en geef een antwoord op de vraag welke keuze jullie uiteindelijk het sterkste vonden; gebruik niet meer dan 150 woorden.

Tabel 1

Locatie                 

Kenmerken/sfeer  

1  
2  
3  
...  

 

Tabel 2

Locatie      

Tessa de Loo

Jullie

Sombogaart

1 zwak/sterk, want ... zwak/sterk, want ... zwak/sterk, want ...
2      
3      
...      

  

(Literaire)theorie

In de verhaaltheorie is altijd veel aandacht besteed aan de functie van de ruimte(s) waarin een verhaal zich afspeelt. In de Oudheid gebeurde dit al. Mozes ging de berg op om van God een boodschap te krijgen voor het volk. Orpheus' tocht het dodenrijk in wordt verbeeld als een diepe onderaardse gang met vele kronkels die hij in moet gaan. De tuin van Jip en Janneke is duidelijk een voorbeeld van een 'hortus conclusus', een soort aards paradijs met een veilige omheining; soms verwijst die naar de geestelijke liefde. Kelders, vooral vochtige, donkere kelders, verwijzen vrijwel altijd naar het dodenrijk, zeker als je er niet uit kunt doordat het bewaakt wordt door de klassieke twee helhonden. In Isabelle herkennen we ook de 'locus amoenes', de lieflijke plaats. Bloemen, planten, bomen, struiken, vogels en water: Isabelle zoekt deze plek om helemaal tot zichzelf te komen. Ze ligt daar als in het Paradijs: naakt, onschuldig.
Bekende functies van ruimtebeschrijving zijn: karakterisering van een personage, sfeertekening die de handeling moet ondersteunen, symbolische verwijzing, zoals hierboven de kelder die verwijst naar het dodenrijk. Zowel in films als in verhalen wordt het gebruik van ruimtes vaak ondersteund door licht-donkereffecten, koud-warm, ruim-nauw, en door geluiden die bij die ruimtes horen.
(naar: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Uitgeverij kleine Uil, Groningen 2009, p. 109 en 110)

Bronnen

'Ruimte', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Uitgeverij kleine Uil, Groningen 2009, p. 109-110)

Gemaakt doorGosse Koolstra




Isabelle - Loo, Tessa deNiveau 2

Isabelle

Auteur:Loo, Tessa de
Jaar uitgave:1989
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:122
Genre:psychologische roman
Tags:dood, Frankrijk, misdaad, vrouwenleven, zoektocht, goed en kwaad
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 2011 verfilmd door Ben Sombogaart, met Halina Reijn als Isabelle. In 2001 maakte Tim Oliehoek een korte film op basis van dezelfde roman.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2018. 

 

Opdrachten

BoekLoo, Tessa de, Isabelle
NummerN2/1
Niveau2
Studielast2 slu
Werkvormindividueel
Focuspersonages
Je leert

over relaties tussen en de ontwikkeling van personages.

Opdracht

A

Sta eens stil bij jezelf en bepaal hoe je denkt over jezelf. Denk daarbij aan uiterlijk en innerlijk. Om een idee te krijgen: kijk eens naar de sites bij Bronnen.

 1. Formuleer dit in een zin van maximaal twintig woorden.
 2. Formuleer ook eens, kort, hoe je twee jaar geleden over jezelf dacht.
 3. Formuleer dan hoe je denkt over vijf jaar tegen jezelf aan te kijken.

B

Denk nu na over de relatie tussen jou en je beste vriend(in).

 1. Stel je voor: jullie gaan samen uit en dan leer je iemand kennen, die aan je vraagt hoe jullie relatie is. Wat zeg je dan in maximaal twintig woorden?
 2. Beschrijf eens hoe jullie relatie begon en hoe je die van toen zou moeten typeren.
 3. Beschrijf dan hoe je denkt dat jullie relatie over vijf jaar zal zijn.

C

Ga nu uit van de volgende drie stadia in het verhaal:
a. stadium 1 = hoofdstuk 2 en 4;
b. stadium 2 = hoofdstuk 6, 7 (vooral de laatste alinea van 7) en 9 (met name weer het slot van dit hoofdstuk);
c. stadium 3 = hoofdstuk 11 (vooral weer het slot) en de laatste bladzij van hoofdstuk 13.

 1. Beschrijf de relatie tussen Isabelle en Jeanne in stadium 1; besteed aandacht aan beider houding, gedachten en gevoelens.
 2. Beschrijf de relatie tussen Isabelle en Jeanne in stadium 2; geef ook hier ruim aandacht aan houding, gedachten en gevoelens van beiden.
 3. Beschrijf ten slotte de relatie tussen Isabelle en Jeanne in stadium 3; wees nauwkeurig in de gevoelens van hen beiden en laat goed uitkomen welke veranderingen er zijn ten opzichte van stadium 1.
 4. Trek nu een conclusie: welke ontwikkeling heeft zich voorgedaan in hun relatie en wat is er ten slotte wezenlijk veranderd in Jeanne en Isabelle?
Bronnen
 1. forum.girlscene.nl | 'Wat vind je mooi aan jezelf?'
 2. justbeyou.nl | 'Wat vind je leuk aan jezelf?'
Gemaakt doorGosse Koolstra



BoekLoo, Tessa de, Isabelle
NummerN2/2
Niveau2
Studielast2 slu (+1 slu voor de extra verdiepingsopdracht)
Werkvormtweetal
Focusstructuur
Je leert

hoe een schrijver je kan verrassen door onverwachte wendingen.

Opdracht

'Maar ik vond het aardig slecht en ik wist eigenlijk de hele tijd hoe het af ging lopen. En het ging ook nog eens echt zoals ik dacht. Er zaten helemaal geen leuke wendingen in [...].' (Een anonieme scholier op scholieren.com.)

De scholier die dit schreef in een boekbespreking moet beslist zelf verhalen gaan schrijven, want hij weet blijkbaar heel goed hoe hij een plot in elkaar moet zetten. Of hij helemaal heeft begrepen wat er op psychologisch niveau gebeurt in Isabelle, blijft de vraag.

 1. Zoek in het woordenboek op wat een wending precies is. Noteer de definitie.
 2. Noteer individueel de wendingen in de tabel; bepaal je tot de wendingen in de situatie van Isabelle, Jeanne en Bernard. Geef steeds hoofdstuknummer en korte beschrijving van situatie. Met een kruisje in de kolom onder de betreffende naam geef je aan welke persoon het betreft; in sommige gevallen betreft het meer personen tegelijk.
 3. Noteer in de laatste kolom wat jouw oordeel is over de wending: voorspelbaar, want …; verrassend, want …; schokkend, want … en eventueel nog andere oordelen met je toelichting erachter. Geef een echte uitleg; 'voorspelbaar want ik zag het aankomen' is geen goede uitleg!
 4. Leg jullie tabellen naast elkaar. Bespreek alle verschillen. Besluit nu of jullie één gezamenlijke tabel willen maken of dat jullie de individuele tabellen willen handhaven. Licht jullie keuze toe.

Tabel

Isabelle     

Jeanne       

Bernard      

Hoofdstuk en beschrijving

Oordeel en uitleg

         
         


Extra

 1. Welke wendingen hadden jullie graag anders gezien in het verhaal of toegevoegd?
 2. Breng die andere wendingen aan door de tabel opnieuw in te vullen, maar nu met jullie ideeën (eventueel naast de bestaande).
 3. Geef een korte toelichting waarom jullie dit graag zo hadden gewild.
Gemaakt doorGosse Koolstra




Isabelle - Loo, Tessa deNiveau 2

Isabelle

Auteur:Loo, Tessa de
Jaar uitgave:1989
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:122
Genre:psychologische roman
Tags:dood, Frankrijk, misdaad, vrouwenleven, zoektocht, goed en kwaad
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 2011 verfilmd door Ben Sombogaart, met Halina Reijn als Isabelle. In 2001 maakte Tim Oliehoek een korte film op basis van dezelfde roman.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2018. 

 

Opdrachten

BoekLoo, Tessa de, Isabelle
NummerN3/1
Niveau3
Studielast3 slu
Werkvormindividueel
Focusmotieven en leidmotieven
Je leert

dat 'dingen', voorwerpen, kleuren, getallen, situaties die van zichzelf niet symbolisch hoeven te zijn, dat in verhalen of films kunnen worden door nadrukkelijk gebruik en door herhaald gebruik.

Opdracht

A

Lees eerst de Literaire theorie en bron 1.
Zoek op welke betekenis er kan zitten achter de namen Isabelle Amable, Jeanne Bitor en Bernard Buffon.

B

Ga dan na welke elementen (motieven en leidmotieven) betekenisvol zijn voor het verhaal. Om dit schematisch te doen, moet je ze in de tabel onderbrengen bij het personage waarover ze iets zeggen. De elementen die je niet op een personage kunt betrekken, breng je onder bij 'Algemeen'. Geef van ieder element dat jij vindt, de betekenis aan in de laatste kolom.
Om je een idee te geven van de aanpak, zijn al een paar (leid-)motieven ingevuld.

Tabel

 

(Leid-)motieven

Betekenis

Isabelle  - zomerjurkje, rode schoentjes met hoge hakken (H1)   - kwetsbare, lichte en luchtige schoonheid
Jeanne - zwarte rat (H2)
- heks
- dood, vergankelijkheid, verrotting
- lelijk, gevaarlijk en slecht; altijd erop uit het goede en schone te vernietigen
Bernard - kroeg (H3) - symboliseert het tegendeel van wat B. is, maakt duidelijk wat B. allemaal over heeft voor zijn queeste 
Algemeen  - Beest van Gévaudan (H1)
- honden (H2)
- pens (H2)
- lugubere dreiging van een moordend wezen
- gevaarlijke bewakers; verwijzing naar helhonden
- stank en verrotting; het brouwsel dat de heks klaarmaakt

 

C

Schrijf een beschouwing van 300 tot 500 woorden waarin je laat zien dat Isabelle een verhaal is vol symboliek. Je gebruikt de inventaris van de tabel als argumentatie.

(Literaire)theorie

Misschien heb je al geleerd wat wordt verstaan onder 'motief' en wat onder 'leidmotief'. Anders moet je dit zelf uitzoeken; zie bron 1.

In een slecht geschreven verhaal worden veel betekenissen aan de lezer duidelijk gemaakt door uitleg; de (meestal auctoriale) verteller legt aan de lezer uit hoe iets in elkaar zit of opgevat moet worden. Een subtielere manier is het gebruik van motieven en leidmotieven. Zo is Isabelle de zoveelste variant van het motief 'Schoonheid en het Beest', al gaat het hier niet om een heteroseksuele liefdesrelatie zoals in dat oerverhaal. (Ken je dit niet? Zoek dan eens op 'Schoonheid en het Beest', 'La Belle et la Bête' of 'Beauty and the Beast', 'Belle en het Beest') Als je dit verhaal kent, krijgt de 'bijna-genezing' van Jeanne een extra tragische betekenis. En als je weet dat Marilyn Monroe zelfmoord pleegde door een fatale dosis drugs, alcohol en gifstoffen, krijgt de gefakete zelfmoord van Isabelle die ze overleeft, een diepere betekenis. Je ontdekt dan dat in dit verhaal de ontwikkeling van de hoofdpersonen net iets anders verloopt dan in de verhaalmotieven waarnaar wordt verwezen.

Bronnen
 1. 'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Uitgeverij kleine Uil, Groningen 2009, p. 113-126
 2. Wikipedia | 'Marilyn Monroe'
Gemaakt doorGosse Koolstra



BoekLoo, Tessa de, Isabelle
NummerN3/2
Niveau3
Studielast4 slu
Werkvormviertal; twee jongens en twee meisjes
Focusgrondmotief (hoofdthema)
Je leert

hoe in een roman het grondmotief (hoofdthema) op verschillende manieren en momenten en in diverse situaties wordt vormgegeven.

Opdracht

Wat voor beeld heb jij van jezelf? Wat vind je van je uiterlijk? Welk beeld hebben anderen van jou, denk je? Hoe zullen zij je uiterlijk beoordelen? Klopt dat een beetje, naar jouw idee? En pas jij je aan aan hoe je er uit moet zien volgens de heersende opvattingen? Of heb je er juist een hekel aan dat bijvoorbeeld klasgenoten er altijd precies zo uit willen zien als andere populaire figuren op school? Is het onzin wat er gedacht wordt over schoonheid en lelijkheid? Of is dat misschien wel een stukje biologie dat nu eenmaal (meedogenloos) werkt? Vragen, vragen, waarover je lang kunt tobben.
Jullie gaan gezamenlijk onderzoeken hoe het zit, en vooral ook hoe het werkt in Isabelle. Je brengt daar verslag van uit in een mooi artikel over 'Schoonheid en lelijkheid, kooi of kans?' Baseer jullie redenering op verhaalgegevens uit Isabelle en op antwoorden die jullie gaan formuleren bij de opdrachten A en B.

A

Geef eerst individueel antwoord op de volgende vragen.

 1. Wat is je oordeel over jouw lichamelijke schoonheid/aantrekkelijkheid (of is dat niet hetzelfde?)?
 2. Hoe denk je dat anderen daarover oordelen?
 3. Worden jij en die anderen daarin beïnvloed door ideeën van buitenaf? Welke ideeën en van wie?
 4. Bepaalt je uiterlijk je leven, je mogelijkheden? Hoe sta je daar tegenover?
 5. Denk je dat je antwoorden worden bepaald doordat je een meisje/jongen bent? Zo ja, hoe komt dat dan?

B

Bespreek de antwoorden met de anderen. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er in jullie opvattingen? Maak beknopt aantekeningen.

C

Lees en bekijk de bronnen. Als je ze allemaal gelezen hebt, verdeel je ze over de groepsleden, zodanig dat je per persoon 'eigenaar' bent van twee bronnen, wat betekent dat je steeds ook 'mede-eigenaar' bent van de andere bronnen. De bronnen 4, 5 en 6 moet iedereen gebruiken.

Beantwoord dan individueel de volgende vragen:

 1. Welk(e) beeld(en) heeft Isabelle van schoonheid en lelijkheid? Beschrijf ook de effecten ervan zoals zij die ziet of heeft ervaren.
 2. Welk(e) beeld(en) heeft Jeanne van schoonheid en lelijkheid? Beschrijf ook de effecten ervan zoals zij die ziet of heeft ervaren.
 3. Welk(e) beeld(en) heeft Bernard van schoonheid en lelijkheid? Beschrijf ook de effecten ervan zoals hij die ziet of heeft ervaren.
 4. Zijn opvattingen zoals deze gebaseerd op biologie of zijn ze aangeleerd ('cultureel bepaald')? Gebruik hiervoor de bronnen en je eigen ideeën erover.
 5. Kan een mens zich onttrekken aan de beelden die anderen van hem / haar hebben? Waarom wel/niet?
 6. Had Isabelle anders kunnen verlopen? Waarom (niet)?

D

Bespreek de door jullie gegeven antwoorden gezamenlijk en besluit welke opmerkingen en ideeën een plaats moeten krijgen in het artikel.

E

Schrijf het artikel. Gebruik 500 tot 750 woorden. MAAR: jullie schrijven gezamenlijk twee artikelen, want je splitst de groep op in twee groepjes van twee. Bepaal zelf of jullie groepjes m/m en v/v zijn of m/v en m/v. Vergelijk na afloop de beide artikelen.

Bronnen
 1. kennislink.nl | 'Schoonheidsidealen in de geschiedenis' - hierin interessante opmerkingen over lelijkheid als kenmerk van heksen
 2. marknelissen.be | Darwin in ons dagelijks leven: vragen over seksualiteit en voortplanting
 3. zuijd.nl | Marcel Zuijderland, 'Onderdrukt? Welnee, een bimbo is een ondernemer' - over schoonheidsideaal en 'bimboficering'
 4. hollanddoc.nl | Sunny Bergman, 'Beperkt houdbaar' (documentaire van 1 uur, over beelden waaraan vooral vrouwen moeten voldoen) of 2doc.nl | interview van een kwartier over hetzelfde onderwerp en de genoemde documentaire
 5. hebikietsgemist.nl | 'Gênante lijven' - bekijk een aflevering naar keuze
 6. bron 5 vergelijken met YouTube | 'Everybody's Free (To Wear Sunscreen)' en kennislink.nl | 'De buurvrouw als reclamemodel'
Gemaakt doorGosse Koolstra




Isabelle - Loo, Tessa deNiveau 2

Isabelle

Auteur:Loo, Tessa de
Jaar uitgave:1989
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:122
Genre:psychologische roman
Tags:dood, Frankrijk, misdaad, vrouwenleven, zoektocht, goed en kwaad
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 2011 verfilmd door Ben Sombogaart, met Halina Reijn als Isabelle. In 2001 maakte Tim Oliehoek een korte film op basis van dezelfde roman.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2018. 

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Isabelle - Loo, Tessa deNiveau 2

Isabelle

Auteur:Loo, Tessa de
Jaar uitgave:1989
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:122
Genre:psychologische roman
Tags:dood, Frankrijk, misdaad, vrouwenleven, zoektocht, goed en kwaad
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 2011 verfilmd door Ben Sombogaart, met Halina Reijn als Isabelle. In 2001 maakte Tim Oliehoek een korte film op basis van dezelfde roman.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2018. 

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Isabelle - Loo, Tessa deNiveau 2

Isabelle

Auteur:Loo, Tessa de
Jaar uitgave:1989
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:122
Genre:psychologische roman
Tags:dood, Frankrijk, misdaad, vrouwenleven, zoektocht, goed en kwaad
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 2011 verfilmd door Ben Sombogaart, met Halina Reijn als Isabelle. In 2001 maakte Tim Oliehoek een korte film op basis van dezelfde roman.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2018. 

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Isabelle - Loo, Tessa deNiveau 2

Isabelle

Auteur:Loo, Tessa de
Jaar uitgave:1989
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:122
Genre:psychologische roman
Tags:dood, Frankrijk, misdaad, vrouwenleven, zoektocht, goed en kwaad
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 2011 verfilmd door Ben Sombogaart, met Halina Reijn als Isabelle. In 2001 maakte Tim Oliehoek een korte film op basis van dezelfde roman.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2018. 

 

Introductie

Tessa de Loo (1946) is het pseudoniem van Tineke Duyvené de Wit. Nadat ze doorbrak met de verhalenbundel De meisjes van de suikerwerkfabriek (1983) schreef ze iedere twee jaar wel een roman, novelle of verhalenbundel. Enkele bekende titels zijn Meander, Het rookoffer (boekenweekgeschenk 1987), Isabelle, De tweeling (ook op deze site: N3), HarlekinoDe zoon uit Spanje, Daan, Verraad me niet en Liefde in Pangea.
Ze sleepte diverse prijzen in de wacht voor haar werk, onder andere de Otto-von-der-Gablentzprijs voor De tweeling, omdat ze hiermee de verstandhouding tussen het Duitse en Nederlandse volk verbeterd zou hebben. Haar werk werd ook verfilmd; zeer succesvol was de verfilming van De tweeling. Isabelle werd zelfs tweemaal verfilmd: in 2001 door Tim Oliehoek en tien jaar later door Ben Sombogaart.
Tessa de Loo woont al en werkt in Portugal.

Inhoud

De beroemde filmactrice Isabelle Amable verdwijnt spoorloos tijdens een paar weken rust die ze na inspannende filmopnamen doorbrengt bij haar ouders in de Auvergne. Intensieve speurtochten van politie met speurhonden, bijgestaan door vrijwilligers uit de streek, leveren niets op. Dorpsonderwijzer Bernard Buffon, in een ver verleden ooit door Isabelle en haar vader ternauwernood gered van de verstikkingsdood na een pesterijtje door leeftijdsgenoten, is de enige die het zoeken niet opgeeft; zijn drijfveer is zijn geheime, bijna religieuze adoratie van Isabelle. Hij is degene die uiteindelijk het raadsel van haar verdwijning oplost en de lugubere motieven van de dader, de schilderes Jeanne Bitor, achterhaalt. Maar de werkelijke beloning waarop hij had gehoopt, blijft uit. Diep teleurgesteld en gegriefd wendt hij zich af van Isabelle en verlegt hij het doel van zijn queeste van haar naar Jeanne.

Moeilijkheid

Voor lezers van N1 is Isabelle een spannend, thrillerachtig verhaal waarin genoeg vaart zit om niet af te haken. Het boek is dun, wat de aantrekkingskracht vergroot. Dat de lezer al snel weet dat Isabelle nog leeft en wie de dader is van de ontvoering, is niet erg. Tessa de Loo heeft niet het whodunit-gegeven centraal gesteld, maar het is de vraag of er nog op tijd redding zal komen voor de mooie, lieve en sympathieke hoofdpersoon. Door de wendingen die er op dit eenvoudige verhaalniveau zijn, blijft het verrassend. De N1-lezer kan wel wat moeite hebben met De Loo's taalgebruik, dat zo nu en dan archaïsch of zelfs oubollig is.
De N2-lezer vindt genoeg om lekker over te praten met leeftijdsgenoten die het verhaal ook gelezen hebben. De problematiek van mooi versus lelijk en hoe 'oneerlijk' deze kenmerken verdeeld zijn, zal hen zeer aanspreken. Lezers van N3 zullen zich aangetrokken kunnen voelen door de vreemde psychologische werkelijkheid waarmee ze worden geconfronteerd. Ook het gegeven dat een probleem dat in hun dagelijkse denkwereld een grote rol speelt - lichamelijke aantrekkelijkheid -, in de wereld van volwassenen zo'n omvang kan aannemen, zal hen kunnen boeien. Waarschijnlijk zullen de wat roestige stijl en de oppervlakkige schets van de personages, de gedachten en de dialogen hen niet zo deren. 

Didactische en letterkundige analyse

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid Het boekje is dun, heeft een mooie, aansprekende naam als titel en het heeft een boeiend gegeven, genoeg redenen voor alle niveaus om het eens te gaan lezen. Ook de N1-lezers kunnen zich uitgedaagd voelen door het hoofdmotief, dat dicht bij hun belevingswereld ligt.
  Interesses Het gegeven, de ontvoering van een populaire filmactrice, zal de lezers van niveau 1, 2 en 3 in hoge mate boeien. Daar komt bij dat zij zich goed zullen kunnen inleven in het hoofdmotief, jaloezie om uiterlijke schoonheid en succes. Ten slotte: het verhaal loopt goed af, zeker voor N1-lezers bevredigend; hierdoor kunnen zij waarschijnlijk genoegen nemen met het betrekkelijk open einde.  
  Algemene kennis Het verhaal is eenvoudig en gemakkelijk te volgen; leerlingen die enige kennis van Frankrijk hebben, kunnen zich gemakkelijker verplaatsen in de scènes. 
  Specifieke literaire en culturele kennis Er is geen specifieke literaire kennis vereist. Wel is het zo dat kennis van literaire verschijnselen zoals leidmotieven en klassieke motieven begrip van het verhaal kan verdiepen. Daarmee hoeven lezers van N1 en N2 nog niet aan de slag om hun begrip te vergroten. Enige kennis over de filmwereld, de muziek van Schubert en discussies over het wezen van lichamelijke schoonheid kunnen begrip van het verhaal verdiepen, maar afwezigheid van deze kennis staat een goed begrip van de verhaallijn niet in de weg. 

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Het verhaal wordt over het algemeen in eenvoudige bewoordingen verteld, maar wellicht hebben N1-lezers moeite met sommige plechtstatige woorden die De Loo gebruikt: 'naarstig', 'stuurs' en 'insinuatie' zijn woorden die onervaren (of heel jonge) lezers mogelijk niet kennen.
  Zinsconstructies In beschrijvingen komen geregeld tangconstructies voor; hiermee wordt veel informatie in samengestelde zinnen ondergebracht. N1- en N2-lezers zullen hierdoor gehinderd kunnen worden; N3-lezers zullen er minder moeite mee hebben.
  Stijl Beschrijvingen en dialogen wisselen elkaar af; in beide komen nogal wat clichés voor, maar de genoemde lezersgroepen zullen daarvan weinig hinder ondervinden omdat ze doorgaans nog niet erg stijlgevoelig zijn. 

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters   De drie belangrijke hoofdpersonen zijn wat schetsmatig neergezet: Isabelle als de mooie, kwetsbare, genereuze prinses, Jeanne als de lelijke, boosaardige heks met wie je zelfs medelijden kunt hebben en Bernard als de goeiige, dikke, vasthoudende ridder die de prinses zal redden en de heks wil doden. 
  Aantal karakters Het aantal karakters dat de handeling bepaalt, is klein. Daarnaast treden er nog een paar bijpersonen op
  Ontwikkeling van de karakters Zoals gezegd: de tekening van de karakters is enigszins schetsmatig, maar vooral voor N1- en N2-lezers wel geschikt als leermateriaal: ze ontwikkelen zich alle drie in hun verhouding tot de andere twee. De manier waarop dat gebeurt, is interessant.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning De handeling ontwikkelt zich vlot; al in de eerste twee hoofdstukken weet de lezer precies wat er met Isabelle is gebeurd en wie haar heeft ontvoerd. Daarna wordt de spanning verlegd naar de vraag of men haar (op tijd) zal vinden. Dit wordt verteld in veertien korte hoofdstukken, waarin gebeurtenissen op een beeldende manier worden neergezet.
  Chronologie Het verhaal wordt chronologisch verteld; geen probleem voor de niveaus 1, 2 en 3. Relevante gegevens uit het verleden worden neergezet door de auctoriale verteller of in gesprekken tussen de personages, alles zeer overzichtelijk.
  Verhaallijn(en) Er zijn maar twee verhaallijnen: de speurtocht van Bernard Buffon en de ontwikkeling in de relatie tussen Jeanne en Isabelle; deze komen samen vlak voor het einde van het verhaal. 
  Perspectief Het perspectief is auctoriaal. Op traditionele manier wordt de lezer ingelicht over wat hij moet weten. Nergens zal de lezer in verwarring kunnen raken door wat hij wel en niet weet.
  Betekenis Er zijn twee verhaalniveaus. Het eerste is dat van de ontvoering en afwikkeling van de gebeurtenissen daarna. Het tweede niveau is het psychologische: een conflict om lichamelijke schoonheid met dodelijke jaloezie als kern van dat conflict, de man-vrouwverhouding en de verhouding tussen vrouwen onderling, 'zusterlijkheid' en verzoening. Met dat tweede niveau kunnen N1 en N2-lezers moeite hebben, maar het verhaal wordt daar niet onleesbaar of onbegrijpelijk door. Het leent zich juist uitstekend om via de beleving en herkenning bij de lezer iets van reflectie op deze universele problematiek tot stand te brengen. 

 

Geschreven door:

Gosse Koolstra