Lezen voor de Lijst

Introductie

In 1955 werd Ted van Lieshout in Eindhoven geboren. Na de middelbare school vertrok hij naar Amsterdam om daar aan de Rietveldacademie te gaan studeren. In 1975 debuteerde hij als dichter. Na de afronding van zijn opleiding ging Van Lieshout aan het werk als grafisch ontwerper en als illustrator. Vanaf 1994 publiceert hij gedichten voor kinderen. Twee jaar later verscheen zijn eerste jeugdroman.
Begin 2012 verscheen zijn eerste boek voor volwassenen, Mijn Meneer.
Bron: Tedvanlieshout.com

Inhoud

In deze gedeeltelijk autobiografische roman komen de volgende vragen aan de orde: hoe verwerk je de dood van een geliefd persoon? Ben je nog een broer als je broertje overleden is? Hoe vertel je je ouders over je homoseksualiteit?
De zestienjarige Luuk ontdekt dat hij de dood van zijn broertje Marius op een andere manier verwerkt dan zijn moeder en vader. In tegenstelling tot zijn moeder wil Luuk dat er zoveel mogelijk dingen van Marius blijven bestaan. Om het dagboek van zijn broertje uit de handen van zijn moeder te houden moet het meer van hem worden dan van zijn broertje. Daarom begint Luuk uiteindelijk tussen de dagboekregels van Marius te schrijven. Er ontstaat een bijzondere dialoog tussen de broers. Tijdens het lezen en schrijven in het dagboek leert Luuk zowel zichzelf als Marius beter kennen. Zo krijgt hij meer inzicht in de oorzaak van de ruzies die ze soms hadden en leert hij Marius' gevoelens en gedachten kennen tijdens zijn ziekte. Ook ontdekt hij dat Marius zijn grote geheim gekend heeft, namelijk dat hij meer van jongens houdt dan van meisjes. Even lijkt het erop dat Luuk terug moet komen op zijn reddingsactie van het dagboek, want nu kunnen zijn ouders immers ook zijn geheim ontdekken. Uiteindelijk brengt het confronterende dagboek van zijn overleden broertje Luuk tot een belangrijke beslissing en vindt hij een antwoord op zijn vraag over het broers zijn.
[Gottmer.nl]

Moeilijkheid

De N2-lezer kan op een paar problemen stuiten: de twee verhaallijnen die dooreen lopen, identificatie met een personage dat worstelt met homoseksualiteit, en de veranderende verhouding van Luuk ten aanzien van Marius.
Lezers met N3 en N3+ zullen hiervan minder of geen hinder meer ondervinden. 

Voor een volledige didactische en letterkundige analyse klik je hier.