Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 12-15

 | niveau 4 | Het is de liefde die we niet begrijpen

Introductie

Bart Moeyaert is een Vlaamse schrijver die erg productief is. Zijn eerste boek, Duet met valse noten, verscheen toen hij achttien jaar was en is gebaseerd op het dagboek dat hij bijhield als jongen. Moeyaert schrijft poëzie en proza voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen. Inmiddels heeft hij meer dan 30 titels op zijn naam staan. Kenmerkend voor zijn werk is de sobere, beklemmende sfeer. Vaak schrijft hij over moeilijke onderwerpen. Hij brengt die onderwerpen echter niet beladen of zwaar en problemen verdoezelt hij niet. 'Zo neem ik mijn lezers serieus', zegt Moeyaert.

Inhoud

Het is de liefde die we niet begrijpen bestaat uit drie verhalen die samen een roman vormen. Ze geven weer hoe het de familie van de ik-persoon vergaat als de moeder weer eens op vrijersvoeten is. 'Heel gelukkig zijn we hier nog niet geworden, maar het kan erger', zegt de hoofdpersoon. Het eerste verhaal, Het einde van Bordzek verteld door mijzelf die erbij was, beschrijft hoe de spanning tussen de gezinsleden hoog oploopt. Tijdens een autoritje met het gezin en Bordzek, de nieuwe en zoveelste vriend van de moeder, komen de spanningen tot uitbarsting en is duidelijk dat er iets goed mis is in de onderlinge relaties. De komst van Bootsman, het tweede verhaal, gaat over een oude man die zijn intrek neemt bij de familie na het overlijden van oma. Deze man, Skip de Bootsman, is een 'cadeautje' van oma. De ik-figuur wacht ongeduldig op zijn komst in de verwachting dat hij vreugde in het gezin kan brengen. In Wat doen ze daar in Charlestown?, het derde verhaal, vertelt de ik-persoon over haar broer Axel. Hij is onlangs vertrokken en ze verlangt erg naar hem.

Moeilijkheid

Dit boek is een goede schakel tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. N3-lezers zullen vooral moeite hebben met de impliciete stijl en het onbetrouwbare ik-perspectief, maar worden uitgedaagd door de spanningen in een ontwricht gezin en de impact die dat heeft op een tienermeisje. Lezers kunnen de roman zien als een puzzel: zij moeten actief verbanden leggen tussen de drie onsamenhangende verhalen en erachter zien te komen wat de beweegredenen van de karakters zijn. Daarnaast stemt het verhaal tot nadenken over thema's die volwassenen bezighouden. N3-lezers zullen zich richten op de onderwerpen die de ik-figuur bezighouden, als de zoektocht naar liefde en eenzaamheid. Gemotiveerde N3+-lezers zullen ook de implicietere thema's als misbruik en homoseksualiteit opmerken.

  Voor een volledige didactische en letterkundige analyse klik je hier.