Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 12-15

 | niveau 4 | Wij leugenaars

Introductie
Emily Lockhart (1967) is gepromoveerd in de Engelse literatuur en woont in New York. Op haar achtste besloot ze schrijver te worden en in datzelfde jaar schreef ze twee boeken. Toen ze begin twintig was, is ze serieus begonnen met schrijven. Met haar boeken heeft Lockhart diverse prijzen gewonnen. Naast haar fulltime werk als schrijver geeft ze les in het masterprogramma Writing for Chrildren aan de Hamline University.

Inhoud
Let op: deze tekst bevat details over de inhoud en afloop van het verhaal en kan je leesplezier bederven.

Cadence Sinclair woont met haar moeder in Vermont. Iedere zomer brengt ze met haar grootouders en de gezinnen van haar twee gescheiden tantes (de zussen van haar moeder) door op het privé-eiland van de familie. Status en aanzien zijn belangrijk in deze familie en over gevoelens wordt niet gepraat. ‘Doe normaal’ is hun motto. Tijdens zomer vijftien is er een ongeluk gebeurd waardoor Cady aan geheugenverlies lijdt. In zomer zestien is ze met haar vader naar Europa geweest en is het haar niet gelukt om contact met nicht Mirren, neef Johnny en buitenstaander Gat (‘de leugenaars’) te krijgen. In zomer zeventien gaat ze terug naar het eiland en daar blijkt het huis van haar opa en overleden oma te zijn vervangen door een nieuw huis. Cady brengt veel tijd door met ‘de leugenaars’ en probeert te achterhalen wat er in zomer vijftien is gebeurd. Hierbij wordt ze niet geholpen door haar familieleden. Wel komt ze achter de waarheid: in zomer vijftien hebben Cady, Mirren, Johnny en Gat het huis van opa en oma in brand gestoken, omdat ze de ruzies over de erfenis tussen de tantes zat waren. Bij deze brandstichting zijn Mirren, Johnny en Gat om het leven gekomen. Over deze tragedie wordt niet gesproken door de familie Sinclair. De vraag is of de familie de waarheid wil kennen. Het ‘doorbrengen van tijd’ met Mirren, Johnny en Gat heeft Cady geholpen de waarheid te achterhalen. Nu Cady de waarheid kent, lijdt ze niet meer aan geheugenverlies en probeert ze haar leven weer op te pakken.

Moeilijkheid
De N3-lezer zal, net als Cady, willen achterhalen waardoor haar psychische problemen zijn ontstaan en wat er tijdens zomer vijftien is gebeurd. De stijl is voor deze lezer een uitdaging: er wordt beeldspraak gebruikt en veel blijft lange tijd onduidelijk. De vele personages en de complexe verhoudingen tussen hen kunnen ervoor zorgen dat de beginnende N3-lezer afhaakt. De gevorderde N3- en N4-lezer zal nadenken over de link tussen de psychische problemen van Cady, het ongeluk tijdens zomer vijftien en de omgangsnormen binnen de familie Sinclair. Deze lezer reflecteert op de invloed van aanzien van en binnen een familie en het belang van open- en eerlijkheid. Daarnaast is het voor de gevorderde N4-lezer een uitdaging om te bedenken hoe waan en werkelijkheid zich tot elkaar verhouden.

Voor een volledige didactische en letterkundige analyse klik je hier.