Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 1 | De reünie

Introductie

Simone van der Vlugt debuteerde als auteur voor volwassenen in 2004 op grootse wijze met De reünie. Het werd door Crimezone tot beste thrillerdebuut uitgeroepen en genomineerd voor de NS Publieksprijs 2005. Daarna verschenen de eveneens succesvolle thrillers Schaduwzuster (2005), Het laatste offer (2007), Blauw water (2008) en Herfstlied (2009). Van der Vlugt werd meerdere keren genomineerd voor de NS Publieksprijs. In 2010 won zij met Op klaarlichte dag deze prijs. Het boek won tevens de Crimezone Award voor beste Nederlandstalige thriller.
Bron: www.vandervlugt.nl

Inhoud

De aankondiging van een middelbare schoolreünie zet het leven van Sabine op zijn kop. Deze rakelt een belangrijke gebeurtenis uit haar jeugd op: de verdwijning van haar klasgenoot Isabel. Ooit waren zij hartsvriendinnen, maar toen Isabel zich ontpopte tot het populairste meisje van de school, liet zij Sabine plotseling links liggen. En dat was niet het enige wat Isabel haar aandeed. Toch voelt Sabine zich enorm schuldig. Misschien zou Isabel nooit verdwenen zijn als Sabine die bewuste dag met haar mee naar huis was gefietst…
Bron: www.amboanthos.nl

Moeilijkheid

Voor de N1-lezer zal de dikte van het boek, 336 pagina's, een struikelblok kunnen zijn. Ook N2-lezers zouden kunnen terugschrikken voor de dikte van het boek. Hoewel De reünie als spannend beschouwd kan worden door de verdwijning van Isabel, zullen leerlingen op N1 en N2 het boek niet als heel spannend ervaren, omdat de spanning in De reünie overwegend op psychologisch niveau zit (N3). De verhaalstructuur is daarentegen dermate eenvoudig dat een N1-lezer, dus ook een N2-lezer, geen moeite zal hebben om het verhaal te volgen. Het boek is helemaal geschreven vanuit het perspectief van een jonge vrouw. Dit zou mannelijke N1- en N2-lezers tegen kunnen staan, omdat zij zich lastig kunnen identificeren met de hoofdpersoon. Qua dikte, belevenissen en psychologie zou dit boek eerder bij N3 passen, maar leestechnisch en qua didactische mogelijkheden is het een echt N1-boek.
 

 

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid De reünie vraagt een grote bereidheid van de N1-lezer. Het beslaat namelijk 336 pagina's. Dit is meteen ook de uitdaging voor de N1-lezer. Wanneer deze erin slaagt het boek uit te lezen en er ook nog enig plezier aan heeft beleefd, kan dat zijn leesmotivatie vergroten en zijn aversie tegen dikke boeken verminderen. Ook een N2-lezer zou overigens tegen de dikte van dit boek kunnen opzien. Voor mannelijke lezers kan het lastig zijn om zich te identificeren met de volwassen, vrouwelijke hoofdpersoon. Het gegeven dat het een thriller is, kan er wel voor zorgen dat N1- en N2-lezers het boek willen gaan lezen.
   Interesses Het boek zal lezers die van thrillers houden redelijk aanspreken. De reünie is echter geen thriller in de zin van veel bloed en spannende achtervolgingen. Vrouwelijke lezers kunnen zich waarschijnlijk beter inleven in Sabine, een jonge vrouw die van winkelen houdt en ook veel met haar uiterlijk bezig is. De lezers zouden kunnen waarderen dat dit boek zich deels op een middelbare school afspeelt en (deels) over pesten gaat. Dat kan de herkenbaarheid verhogen. Verder sluit het boek niet echt aan bij de belevingswereld van N1- en N2-lezers.
   Algemene kennis Het verschijnsel 'verdringing' is waarschijnlijk niet bij iedere N1-lezer bekend. In het boek wordt het begrip wel behoorlijk gedetailleerd uitgelegd. Verder gaat het boek over pesten, een verschijnsel waar zowel N1- als N2-lezers bekend mee zijn.
  Specifieke culturele en literaire kennis Er is geen specifieke culturele of literaire kennis nodig om De reünie te kunnen begrijpen.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Over het algemeen is het vocabulaire dat Van der Vlugt gebruikt eenvoudig. Wanneer het in De reünie over de werking van het geheugen gaat, worden de woorden wel iets ingewikkelder, ook al legt Van der Vlugt veel uit.
  Zinsconstructies De zinsbouw is eenvoudig. Enkelvoudige zinnen worden afgewisseld met samengestelde zinnen. Ook wordt de directe rede veel gebruikt.
  Stijl Van der Vlugt neemt de tijd om gebeurtenissen en gedachten te beschrijven. Ze legt ook veel zaken uit. De beeldspraak die gebruikt wordt, is toegankelijk en expliciet. De woordkeus is vaak als populair te omschrijven en de dialogen worden met korte zinnen weergegeven. De N1-lezer en de N2-lezer zullen de stijl van Van der Vlugt niet ingewikkeld vinden.

Vertrouwdheid met literaire
procédés

Actie De gemiddelde N1- en N2-lezer vindt De reünie een boek zonder veel actie. De gebeurtenissen volgen elkaar redelijk traag op. Ook beschrijft Van der Vlugt alle situaties uitvoerig. De verdwijning van Isabel is wel een spannende gebeurtenis.
  Chronologie Het verhaal verloopt helemaal chronologisch en is daarom goed te volgen voor een lezer op N1-niveau. Wel zijn er veel flashbacks, maar deze zijn dermate nauwkeurig gemarkeerd dat N1- en N2-lezers er zeker mee uit de voeten kunnen.
   Verhaallijn(en) In De reünie is sprake van één verhaallijn: je volgt Sabine die erachter wil komen wat er met Isabel is gebeurd. Je leest ook veel over het dagelijks leven van Sabine.
   Perspectief Er is sprake van een enkelvoudig ik-perspectief. Af en toe laat Sabine haar vroegere ik aan het woord. Voor N1-lezers kan dit verwarrend zijn, voor N2-lezers is het een (lichte) uitdaging.
   Betekenis De reünie gaat in eerste instantie over de gevolgen van pesten. Pesten op de middelbare school, pesten op het werk. Een N1-lezer zal gemakkelijk een dergelijke betekenis in het boek kunnen zien. Dat er ook in de wereld van volwassenen flink getreiterd wordt, zal misschien voor deze lezers een eye-opener kunnen zijn. Voor de N2-lezer valt er in eerste instantie wat te ontdekken over het fenomeen verdringing. Ook kunnen zij zich voorzichtig bezig houden met de morele vragen die naar voren komen.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters Sabine is het enige personage in De reünie dat enigszins verandert. Zij wordt in de loop van het verhaal wat weerbaarder. Er is veel met Sabine aan de hand: ze is en wordt gepest, ze vindt zichzelf te dik, ze heeft een fout vriendje en ze drinkt te veel. De overige personages blijven types. Voor N2-lezers is het uitdagend om het verschil tussen karakters en types in deze roman te ontdekken.
   Aantal karakters Sabine is het belangrijkste personage in De reünie. Verder zijn er belangrijke rollen weggelegd voor Olaf, Bart, Renée, Jeanine en natuurlijk Isabel. Deze hoeveelheid personages zou voor lezers op N1 en N2 geen probleem moeten zijn.
   Ontwikkeling van de karakters De lezer moet in staat zijn om te doorzien waarom Sabine verkering neemt met Olaf. Ook het waarom van Sabines uiteindelijke afwijzing van Bart zal misschien enig denkwerk vergen van de N1-lezer. Deze niet voor de hand liggende keuzes bieden een N1-lezer dus uitdaging. Aan het eind van het boek komt Sabine erachter wie Isabel vermoord heeft. Het morele aspect van de keuze die Sabine dan maakt, is uitdagend voor lezers op N2-niveau. Verder is de verhouding tussen Renée en Sabine er eentje die in de loop van het verhaal drastisch verandert.