Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 1 | Meisje met negen pruiken

Introductie

Toen Meisje met negen pruiken verscheen, was het meteen een groot succes. Vooral meisjes vinden het een aangrijpend verhaal. Van der Stap schrijft heel open over haar emoties als zij te horen krijgt dat zij lijdt aan een gevaarlijke vorm van kinderkanker. Het verloop van de chemokuren, haar onzekerheden en haar verliefdheden zijn voor veel jonge lezers interessant. Na het verschijnen van het debuut kreeg Sophie van der Stap enorm veel media-aandacht. Deze aandacht heeft zij gebruikt om het fenomeen kinderkanker onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Haar vervolgroman, Een blauwe vlinder zegt gedag, behandelt de periode na haar genezing. Meisje met negen pruiken was een enorme bestseller in Nederland en Duitsland en is vertaald in negentien talen.

Inhoud

Meisje met negen pruiken is het waargebeurde verhaal van een meisje dat op jonge leeftijd vecht tegen een zeldzame vorm van kinderkanker. Sophie van der Stap schreef een aangrijpend verslag over de 54 weken waarin ze chemotherapie onderging.
Openhartig én met humor vertelt ze over haar verliefdheid op dokter K, Jur en Rob. Ze roddelt met én over verpleegkundigen. Ze vertelt over haar angst om kaal te worden, over het stiften van haar wenkbrauwen, daten, pruiken, shoppen en dansen in nachtclubs, maar ook over de gewenning, haar onzekerheden, angsten en, onvermijdelijk, de dood. Haar negen pruiken geven haar elk een ander gevoel en een andere persoonlijkheid, en helpen haar de ziekte te overwinnen.

Moeilijkheid

N1- en N2-lezers zullen nauwelijks moeilijkheden ondervinden bij het lezen van dit boek. De stijl is eenvoudig en er worden geen moeilijke woorden gebruikt. Het thema kan voor jonge lezers lezers die persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp wel zwaar zijn. Maar doordat Sophie de kanker overwint en door de humor die zij gebruikt, kan het tevens een positief effect op hen hebben.

Dimensies

Indicatoren

Toelichting |complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid Het boek beslaat 244 bladzijden. Dat lijkt veel voor een N1-lezer, maar het verhaal leest zo gemakkelijk, dat ook veel N1-lezers dit boek met plezier lezen. Meisje met negen pruiken lijkt vooral meisjes aan te spreken. Jongens zullen bereid moeten zijn zich te verplaatsen in de belevingswereld van een jonge vrouw. 
  Interesses Het verhaal gaat over de strijd van Sophie tegen kanker en de emoties die zij verwoordt. Vooral voor lezers die te maken hebben gehad met kanker is dit boek een echte aanrader. Voor N1-lezers met een voorkeur voor 'probleemboeken' is dit een goede eerste kennismaking met literatuur voor volwassenen.
  Algemene kennis N.v.t.
  Specifieke literaire en culturele kennis N.v.t.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Er worden geen of nauwelijks moeilijke woorden gebruikt, afgezien van een aantal medische termen. Voor een begrip van het verhaal is het niet nodig alle betekenissen daarvan te kennen. De gesprekken met de artsen worden duidelijk verwoord.
  Zinsconstructies De zinnen zijn kort en helder.
  Stijl Van der Stap schrijft open en met humor. Haar stijl zal voor geen van de niveaus een probleem opleveren.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters Sophie is de hoofdpersoon. Verder spelen een aantal vrienden zoals Jur, Rob, Chantal  (allen ex-kankerpatienten) een belangrijke bijrol. Chantal overlijdt in het boek en van Jur wordt bekend gemaakt dat hij in 2008 is overleden. Haar vader, moeder, zusje en vriendin Annabel worden regelmatig genoemd maar spelen verder geen rol van betekenis.
De negen pruiken zijn geen echte personages maar vertegenwoordigen de stemming waarin Sophie op het moment dat zij ze draagt, zich bevindt.
  Aantal karakters Er is sprake van één hoofdpersoon, negen pruiken en elf bijpersonen. Geen probleem.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters Sophie maakt een ontwikkeling door. Na de schok van de diagnose en de verschrikkingen van de behandeling, opent zich gaandeweg weer een perspectief op een toekomst - maar dan wel een andere toekomst dan Sophie zich voor haar ziekte had voorgesteld.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning Er is geen sprake van echte actie in Meisje met negen pruiken. Toch is het verhaal dynamisch en interessant voor beide niveaus omdat de auteur de lezers meeneemt in haar gedachten en belevenissen.
  Chronologie Het verhaal wordt chronologisch verteld in dagboekvorm. Dit zal dus noch voor N1-, noch voor N2-lezers problemen opleveren.
  Verhaallijn(en) Er is sprake van één verhaallijn.
  Perspectief Er is sprake van een ik-perspectief vanuit Sophie.
  Betekenis Meisje met negen pruiken is geen complex boek en leent zich nauwelijks voor betekenistoekenning op meerdere niveaus. Het boek biedt echter ruimschoots aanknopingspunten voor de lezer om na te denken over de dood, liefde en de zin van het leven. Een voordeel van dit boek boven andere verhalen van mensen die kanker hebben (gehad) is dat de auteur jong is en schrijft over een aantal zaken waarin veel jongeren zich zullen herkennen.

Relevante bronnen voor docenten