Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 3 | Confrontaties

Introductie
Simone Atangana Bekono (1991) groeide op in het Brabantse Dongen, als dochter van een Nederlandse moeder en Kameroense vader. In 2016 studeerde ze af aan Creative Writing ArtEZ. In 2017 debuteerde zij met de dichtbundel Hoe de eerste vonken zichtbaar waren. Zij ontving daarvoor in 2018 de Poëziedebuutprijs Aan Zee en in 2019 het Charlotte Köhler Stipendium. Ze zit in een talentontwikkeltraject van De Nieuwe Oost|Wintertuin. Confrontaties is haar debuutroman over discriminatie, racisme, angst, schaamte en woede.

Inhoud
Dit boek gaat over de zestienjarige Salomé Atabong, die vastzit in een jeugddetentiecentrum vanwege ernstige mishandeling van twee schoolgenoten. Ze probeert zich staande te houden tussen de andere meiden van het centrum, maar worstelt vooral met de begeleiders en psychologen die ze niet kan uitstaan. Stukje bij beetje krijg je ook in terugblikken mee hoe haar thuissituatie was bij haar Kameroense vader, Nederlandse moeder en zus Miriam, als ook haar ervaringen op het Sint-Odulfus Categoraal Gymnasium, waar ze al vanaf de eerste week gepest werd. Voor haar vader was dat de aanleiding om een boksbal te kopen en haar te leren boksen, in plaats van met haar mentor te praten. Volgens hem moet je vooral hard werken en niet zeuren, dan zal alles goed komen, maar Salomé leert dat dat niet genoeg is, dat je daar niet onzichtbaar van wordt, dat je alsnog doelwit blijft. Ze leest heel erg veel, omdat ze hoopt op een boek dat haar iets anders vertelt dan ze al weet. Terwijl haar moeder en zus af en toe op bezoek komen, krijgt haar vader een chemokuur. Salomé probeert zo goed mogelijk mee te werken en zich gedeisd te houden, tot ze eindelijk terug naar huis mag. Pas dan wordt duidelijk wat er precies is gebeurd, voordat ze werd opgepakt.

Moeilijkheid
Deze roman is wat de thematiek betreft, discriminatie, racisme, omgaan met woede, teleurstelling en angst, voor alle niveaus goed te begrijpen en echt indrukwekkend. Er zijn geen ingewikkelde perspectiefwisselingen, want je leest alles vanuit Salomé. Toch is het juist dit ik-perspectief dat het boek soms lastig maakt. Grote delen van het boek zijn namelijk in een belevend ik-perspectief geschreven, in de tegenwoordige tijd, waarbij het soms ingewikkeld is de situatie waarin Salomé zich precies bevindt, in te schatten. Je zit als lezer opgesloten in haar hoofd en krijgt vaak gedachtesprongen, gevoelens en soms zelfs dromen mee, die in een wat poëtische stijl, met halve zinnen, kreten en beeldspraak, zijn weergegeven. Andere delen zijn juist weer heel concreet met heldere dialogen weergegeven, waarin ook behoorlijk wat grof taalgebruik te vinden is. Voor de N2-lezer kan het lastig zijn om deze stijlsprongen te duiden en betekenis te geven aan de stukken in raadselachtige taal, terwijl de N3-lezer, maar zeker de N4-lezer juist deze open plekken in het boek zal waarderen, evenals de talloze verwijzingen naar andere literatuur. Er zijn ook delen van het boek in een vertellend ik-perspectief geschreven, in de verleden tijd, waarbij Salomé terugkijkt op wat er in het verleden is gebeurd. Verleden en heden zijn wel van elkaar gescheiden door het gebruik van de tegenwoordige en verleden tijd, maar ze gaan soms naadloos in elkaar over, omdat Salomé vanuit het nu terugblikt en soms een poosje door blijft mijmeren over wat er toen gebeurd is. Deze tijdsprongen zijn voor de N2-lezer een uitdaging, voor de N3-lezer goed te doen. De N4-lezer zal deze samensmelting van verleden en heden juist waarderen.

Didactische en letterkundige analyse

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid

De lezer moet zich mee laten voeren in de afwisseling van stijl en de afwisseling in heden en verleden. Omdat het perspectief bij één persoon ligt, is deze afwisseling te overzien.

 

Interesses

Wie geïnteresseerd is in discriminatie, racisme en hoe een jong meisje hiermee opgroeit en omgaat, heeft met Confrontaties een sprankelend, origineel boek in handen. Ook de adolescentie in het algemeen, het omgaan met schaamte, teleurstellingen en woede komen uitvoerig aan bod. Het boek is zeker ook interessant voor wie een inkijkje wil in een jeugddetentiecentrum.

 

Algemene kennis

Geen bijzondere voorkennis vereist.

 

Specifieke literaire en culturele kennis

Kennis van de literatuur en muziek die in het boek genoemd worden, maakt het boek misschien nog mooier, maar die kennis is zeker geen voorwaarde voor een goed begrip.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire

Af en toe grof taalgebruik.

 

Zinsconstructies

Zowel samengestelde zinnen, als halve zinnen die meer op poëzie lijken, komen voor. Juist die afwisseling in stijl maakt dit boek bijzonder.

 

Stijl

De stijl kan m.n. voor N2-lezers wat lastiger zijn, omdat er veel stijlsprongen in plaatsvinden tussen meer beschouwende stukken en directe belevingen en dromen. Voor de N4-lezer maakt juist de stijl dit boek zo bijzonder.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters

Er is één hoofdpersoon die alles beleeft en ook terugblikt op wat er gebeurd is. Je leert haar goed kennen door al haar gedachten en gevoelens. Alle andere personages zie je alleen door haar ogen.

 

Aantal karakters

Geen probleem.

 

Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters

Je volgt Salomé in haar ontwikkeling in de tijd dat ze vastzit en ook haar worsteling met de andere personages. De spanning in het boek bevindt zich juist in die ontwikkeling, omdat haar omgang met anderen bepalend is voor hoe lang zij in het centrum moet blijven.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning

Het verblijf in een jeugddetentiecentrum is al spannend: het gedrag van de mensen om Salomé heen is onvoorspelbaar en omdat het voor haar spannend is, beleeft de lezer die spanning mee. Er is ook sprake van psychologische spanning: hoe ontwikkelt Salomé zich in haar omgang met anderen? Ook word je nieuwsgierig naar wat er nu precies is gebeurd voordat Salomé kwam vast te zitten.

 

Chronologie

Het verhaal speelt zich af vanaf het begin dat Salomé in het centrum komt tot vlak nadat zij ontslagen is. Het verhaal wordt chronologisch verteld, maar wel onderbroken door terugblikken naar de tijd voordat ze vastzat.

 

Verhaallijn(en)

Er is één verhaallijn van haar verblijf, onderbroken door terugblikken die niet echt een lijn volgen.

 

Perspectief

Het verhaal is geschreven in een belevend en beschouwend ik-perspectief, vanuit Salomé.

 

Betekenis

De N2-lezer zal zich vooral richten op de relaties van Salomé met de andere personages, op wat ze gedaan heeft, en haar gevoelens en gedachten daarbij. De N3-lezer zal daarnaast ook aandacht hebben voor de impact van racisme en discriminatie. De N4-lezer zal oog hebben voor de bijzondere stijl en de complexe gevoelens van angst en woede, die vooral in de dromen naar voren komen.

Relevante bronnen voor docenten

 

VPRO Mondo: minidocumentaire en interview
Recensie

Externe leestips

 

Marion Bloem, Geen gewoon Indisch meisje (1983)
G.L. Durlacher, Drenkeling; kinderjaren in het Derde Rijk (1987)
Adriaan van Dis, Nathan Sid (1983)
Connie Palmen, De vriendschap (1995)
Kader Abdolah, De reis van de lege flessen (1997)

Auteur docentinfo

 

Dietske van den Berg-Geerlings