Lezen voor de Lijst

Introductie

Jessica Durlacher (1961) is schrijfster en de oudste dochter van socioloog en schrijver G.L. Durlacher (1928-1996), die Auschwitz overleefde en over zijn herinneringen aan de Holocaust een aantal boeken heeft geschreven. Ze studeerde Nederlands, was redacteur vanaf het eerste uur van het literaire tijdschrift De held en begon haar carrière in de journalistiek. Jessica Durlacher schreef columns, interviews en kritieken voor diverse tijdschriften en kranten. Haar eerste roman, Het geweten, verscheen in 1997. Ze publiceerde verder onder meer vier novelles, vele korte verhalen, literaire bloemlezingen en succesvolle romans als De dochter en Emoticon. In het werk van Jessica Durlacher is de problematiek van de kinderen van wie de ouders de concentratiekampen hebben overleefd, een belangrijk thema. De held is een bestseller. Het boek kreeg de Opzij Literatuurprijs van 2010 en werd in 2016 verfilmd.
Jessica Durlacher is getrouwd met collega-schrijver Leon de Winter. In 2014 schreven zij samen de theatertekst voor de musical Anne, naar het dagboek van Anne Frank. Hun dochter, Solomonica de Winter, schreef op zestienjarige leeftijd Over the rainbow, dat in 2014 onder de Nederlandse titel Voorbij de regenboog is uitgegeven.

Inhoud

Let op: onderstaande tekst bevat belangrijke details over de afloop van het verhaal.
Sara Silverstein wordt na de dood van haar joodse vader Herman slachtoffer van een aanranding en een extreem gewelddadige nachtelijke overval op haar huis en gezin, juist op het moment dat haar zoon traint in het Amerikaanse leger om marinier te worden. Bij de overval raakt haar man, Jacob, zwaar gewond. Haar dertienjarige dochter Tess wordt oraal verkracht.
Haar vader, die het concentratiekamp overleefde, heeft Sara, haar zus en haar moeder altijd beschermd. Hoe moet Sara zonder hem dit plotselinge geweld het hoofd bieden?
Ze ontdekt bij het opruimen van haar vaders spullen een geladen pistool. Sara is ervan overtuigd dat haar vader het heeft bewaard om zijn gezin te kunnen beschermen als dat nodig mocht zijn.
Sara ontdekt op de kamer van haar zoon Mich twee brieven die haar grootmoeder in Westerbork geschreven heeft. Herman heeft die aan Mich gegeven.
In de papieren van haar vader vindt Sara ook een dossier over de rechtszaak rond de bouw van een serre. Herman had de opdracht aan de zoon van een in de oorlog foute politieman gegeven, als een soort 'Wiedergutmachung'. Deze aannemer, Ton Raaijmakers, gaat failliet aan de gevolgen van de rechtszaak. Sara ontdekt dat hij de aanranding en overval op zijn geweten heeft.
Ze loopt 's nachts naar zijn huis met de bedoeling hem te doden. Mich en Jacob verhinderen dat. De volgende ochtend meldt de politie dat de dader van de overval, de neonazi Ton Raaijmakers, dood gevonden is. Waarschijnlijk is er sprake van een criminele afrekening aangezien er geen hulzen of andere sporen gevonden zijn.
Mich vertelt zijn moeder voor hij naar Afghanistan op missie gaat dat Herman hem ook een derde brief had gegeven. In deze brief aan een vriendje beschrijft de dan dertienjarige Herman hoe hij de politiemannen doodschoot die zijn ouders kwamen halen. Een fantasie. Dat is wat hij had willen doen, maar niet kon opbrengen. Hij heeft dit alleen aan Mich verteld en hem op het hart gedrukt nooit op dezelfde manier machteloos te zijn.  

Moeilijkheid

De held is een prima, niet al te moeilijk boek voor N3. Ook redelijk gevorderde N2-lezers kunnen ermee uit de voeten. De spannende elementen in het verhaal maken het voor hen aantrekkelijk om door te lezen. De lezer wil weten 'wie het heeft gedaan' en 'wat er gaat gebeuren'. De meer beschouwende stukken zijn voor de beginnende N2-lezer waarschijnlijk te lastig. De thema's die hierin worden aangesneden als bijvoorbeeld wraak en vergeving, zijn interessant, maar ook voor de beginnende N3-lezer moeilijk. Voor de N4-lezer zijn deze thema's interessant.
Jessica Durlacher vertelt het verhaal in ik-perspectief, door de ogen van Sara Silverstein. Dat maakt De held interessanter voor meisjes dan voor jongens. Sara Silverstein vertelt achteraf, in 160 korte hoofdstukjes, wat er gebeurd is. Vele vooruitwijzingen bieden houvast. Deze vertelwijze maakt het verhaal ook voor gevorderde N2-lezers toegankelijk.
Het taalgebruik is over het algemeen niet moeilijk.

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten 

Bereidheid  Voor leerlingen die van lezen houden, is De held een geschikt boek. Voor beginnende N2-lezers is het boek waarschijnlijk te dik (379 p.). De leerling moet bereid zijn zich te verplaatsen in de gedachten en leefwereld van een volwassen vrouw. Dat zal meisjes meer aanspreken dan jongens en is ook voor de beginnende N3-lezer een uitdaging. 
  Interesses  De held is geschikt voor leerlingen die een spannend boek willen lezen, geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog en/of de psychologie van personages. Het verhaal wordt vanuit het perspectief van een ongeveer 45-jarige vrouw verteld, maar leerlingen kunnen zich ook identificeren met haar kinderen Tess (13 jaar) en Mich (19 jaar).
  Algemene kennis  Niet nodig. 
  Specifieke literaire en culturele kennis Niet nodig. 

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Over het algemeen niet zo moeilijk. In de beschouwende gedeeltes is het taalgebruik wel complexer. N2-lezers zullen de finesses niet begrijpen.
  Zinsconstructies In het thrillergedeelte zijn de zinnen kort, sober en direct. In de beschouwelijke gedeeltes zijn de zinnen ingewikkelder. 'Als een geruststellend leven zonder restricties ligt op de achtergrond van deze wanhoop waanzin op de loer', bijvoorbeeld. N2-lezers zullen hier waarschijnlijk overheen lezen.
  Stijl Sara Silverstein vertelt wat er gebeurd is in een monologue intérieur die alleen wordt onderbroken door dialogen. De passages waarin Sara nadenkt over haar leven en wat haar overkomen is en dat probeert te duiden, halen de vaart uit het verhaal. Hier lopen N2- en beginnende N3-lezers op vast.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters De karakters in De held zijn gegroepeerd in twee kringen, de ene rond Sara Silverstein (protagonist) en de andere rond Ton Raaijmakers (antagonist). Geen probleem.
  Aantal karakters Geen probleem. 
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters  Sara, haar man en haar kinderen maken een ontwikkeling door. De heftige gebeurtenissen laten hun sporen na. Hun vertrouwde en veilige wereld is voorgoed verdwenen. Sara blijkt iemand te zijn die tot het plegen van een moord bereid is. Mich blijkt in staat die moord te plegen. De gebeurtenissen brengen Sara en haar man, Jacob, dichter bij elkaar.
Geen probleem voor de lezer. 

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning  Het criminele, avontuurlijke deel is spannend. Hierin staan erg veel vooruitwijzingen. Aan het slot vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. De meer beschouwelijke passages zijn niet spannend. Dat maakt het boek lastig voor N2- en beginnende N3-lezers. 
  Chronologie  De held wordt niet chronologisch verteld. Sara vertelt het verhaal achteraf. Daarin speelt het verleden een belangrijke rol. Dat is lastig voor N2-lezers. 
  Verhaallijn(en)  Er zijn twee verhaallijnen. De ene speelt in 2010 en de andere gaat over het leven van Herman, de vader van Sara Silverstein. Daarin speelt de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. De verhaallijnen wisselen elkaar af. Dat is moeilijk voor de N2-lezer. Voor de N4-lezer zijn de verhaallijnen misschien te voorspelbaar. 
  Perspectief  Ik-perspectief vanuit Sara Silverstein. Ze vertelt achteraf en overdenkt en becommentarieert daarbij de gebeurtenissen. 
  Betekenis  De betekenis van De held zit vooral in de filosofische en morele vragen die het boek aan de orde stelt, zoals de keuze voor vergelding. Dat nodigt de N3-lezer uit tot reflectie. Voor de N4-lezer biedt dit discussiepunten. Voor de gevorderde N2-lezers is de vraag 'wanneer ben je een held' interessant. De vervlechting van de genres oorlogsroman, thriller en familieroman is interessant voor de N4-lezer.  

Relevante bronnen voor docenten 

  nrc.nl | Janet Luis, 'Blijf van mijn familie af' (recensie)
athenaeum.nl | Marja Pruis, 'Met alle geweld' (recensie)
npo.nl | Jessica Durlacher over de verfilming van De held