Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 3 | Het fregatschip Johanna Maria

Introductie

Toen Arthur van Schendel (1874-1946) vijf jaar was, overleed zijn vader. Zijn moeder verwaarloosde hem, van geregeld naar school gaan was geen sprake. Van Schendel las veel in zijn puberteit, vooral Shakespeare en Multatuli, en maakte lange, eenzame zwerftochten. Toen hij veertien jaar was, ging hij op zichzelf wonen. Hij ging schrijven en publiceerde op 22-jarige leeftijd zijn eerste boek, dat positief ontvangen werd door o.a. Willem Kloos, met wie hij bevriend werd. Het eerste echte succes kwam met het neoromantische Een zwerver verliefd (1904). Ook Het fregatschip Johanna Maria (1930) werd goed ontvangen. Dit boek is het eerste van de zogenaamde Hollandse romans van Van Schendel, die zich in Nederland in de negentiende eeuw afspelen. Deze romans brengen hem de waardering van Ter Braak en Du Perron. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Van Schendels boeken verboden vanwege 'geestelijk nihilisme'. In 1947 krijgt hij postuum de P.C. Hooftprijs.

Inhoud

Let op: onderstaande tekst bevat belangrijke details over de afloop van het verhaal.
Jacob Brouwer groeit op in een arm gezin met een alcoholist als vader. Johanna is zijn favoriete zus. Als zij sterft, komt hij nauwelijks meer thuis. Hij zwerft door de haven en wordt zeilmaker. Als hij in 1865 de driemaster Johanna Maria van stapel ziet lopen, weet hij meteen dat dat het schip is waarop hij wil varen. Hij monstert aan en gaat met de Johanna Maria naar alle delen van de wereld. Eerst onder kapitein Wilkens, die het schip te hard laat varen omdat hij snel terug naar zijn gezin wil. Er zijn ook kapiteins die de Johanna Maria beter behandelen, maar alleen als Jacob aan het stuur staat, presteert ze optimaal. Met elke nieuwe kapitein krijgt het schip een andere vrouwennaam. Jacob Brouwer heeft maar één verlangen: het schip bezitten. Dat lukt hem uiteindelijk, maar lang kan hij daar niet van genieten. Het schip is te oud om nog te varen en ligt aan de wal in Amsterdam wanneer Jacob uit de mast valt en korte tijd later overlijdt.

Moeilijkheid

Het taalgebruik is voor alle lezers lastig. De zinnen zijn vaak lang en de woordvolgorde is anders dan in het hedendaags Nederlands. Het beste advies is doorlezen en proberen het ritme van de zinnen op te pakken. Van Schendel vertelt het verhaal in de indirecte rede, vrijwel zonder dialogen. Dat kan de N2-lezer als 'saai' ervaren. Voor de N3-lezer kan het een struikelblok zijn dat het personage Jacob Brouwer psychologisch gezien niet echt uitgediept wordt. Voor de N4-lezer is de manier waarop Van Schendel de relatie tussen Brouwer en de Johanna Maria uitwerkt interessant. Voor de leerling die niet geïnteresseerd is in schepen en scheepvaart, is het geen geschikt boek. 

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten 

Bereidheid  De leerling moet bereid zijn zich te verdiepen in een boek met veel scheepsjargon en een van het hedendaags Nederlands afwijkende zinsbouw.
  Interesses  Interesse in schepen en scheepvaart is een voorwaarde om het boek te kunnen waarderen.
  Algemene kennis  Geen probleem.
  Specifieke literaire en culturele kennis  Geen probleem.

Vertrouwdheid met literaire stijl 

Vocabulaire  In Het fregatschip Johanna Maria komen heel veel scheepstermen voor. De betekenissen staan achter in het boek. Af en toe is het woordgebruik gedateerd en daardoor lastig. Het woordenboek is hier een goed hulpmiddel.
  Zinsconstructies  De zinsconstructie is met name voor N2-lezers complex. De woordvolgorde wijkt af van het hedendaags Nederlands. Ook zijn de zinnen vaak lang.
  Stijl  Van Schendel vertelt het verhaal in de indirecte rede. Er komen nauwelijks dialogen voor. Dat kan de N2-lezer als 'saai' ervaren. Voor de N4-lezers is de beeldspraak interessant: het schip wordt als een vrouwelijk persoon voorgesteld.

Vertrouwdheid met literaire personages 

Karakters  Jacob Brouwer is de hoofdpersoon en het meest uitgewerkte karakter. Verder is met name kapitein Wilkens belangrijk. Met de bemanningsleden Meeuw en Every is Brouwer tot het laatst bevriend.
  Aantal karakters  Het is voor de N2-lezer niet makkelijk alle kapiteins en bemanningsleden uit elkaar te houden.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters  Jacob Brouwer is een man met één verlangen: de Johanna Maria bezitten. Al het andere is daaraan ondergeschikt. Voor N3-lezers kan het monomane van zijn karakter moeilijk te begrijpen zijn. De overige personages staan Brouwers verlangen in de weg of helpen hem om het te vervullen. Wanneer hij uiteindelijk in zijn streven slaagt en eigenaar is van het schip, heeft Brouwer geen doel meer om voor te leven.

Vertrouwdheid met literaire procedés 

Spanning  Voor N2-lezers kan het boek te weinig spanning bieden, omdat alles draait om het antwoord op die ene vraag: lukt het Brouwer om het schip in zijn bezit te krijgen? De uitvoerige beschrijving van de zeereizen kan de N2-lezer als langdradig ervaren, want er komt weinig actie in voor.
  Chronologie  Het fregatschip Johanna Maria wordt overwegend chronologisch verteld. In een flashback worden de voorgeschiedenissen van kapitein Wilkens en Jacob Brouwer weergegeven. Geen probleem.
  Verhaallijn(en)  Er is één verhaallijn met een nevenlijn rond kapitein Wilkens. Geen probleem.
  Perspectief  Het perspectief is dat van de alwetende verteller. De vertelinstantie blijft dichtbij de gebeurtenissen in het verhaalheden en geeft daarop nauwelijks commentaar.
  Betekenis  Voor de N2-lezer is het interessant kennis op te doen over de scheepvaart in de negentiende eeuw. De N3/N4-lezer gaat nadenken over de consequenties van het najagen van een droom. Is de prijs niet te hoog als dat ten koste van vriendschap en liefde gaat? Valt de bodem onder je bestaan weg wanneer zo’n groot verlangen vervuld wordt? Voor de N4-lezer is het ook interessant na te denken over hoe Van Schendel het schip als persoon uitbeeldt. 

Relevante bronnen voor docenten

  nl.wikipedia.org | over de schrijver Arthur van Schendel
resources.huygens.knaw.nl | biografie van Van Schendel
dbnl.org | Voordracht tot toekenning van de C.W. van der Hoogt-prijs (1931)
groene.nl | 'Hij was nog beter dan ik dacht': Marcel Möring over Arthur van Schendel
groene.nl | Oek de Jong: 'De waterman verdrinkt niet: Arthur van Schendel'