Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 3 | Rico's vleugels

Introductie

Rascha Peper (1949 - 2013) is het pseudoniem van Jenneke Strijland. Zij debuteerde in 1990 met De Waterdame, een bundel met negen psychologische verhalen. Haar eerste roman, Oesters (1991), gaat over de liefde tussen een jonge studente en een veel oudere kunsthandelaar. In de verhalen en boeken die zij schrijft, is er vaak sprake van een 'afwijkende' liefde. De novelle Oefeningen in manhaftigheid (1992) is daar een voorbeeld van. Met de romans Rico's vleugels (1993) en Russisch blauw (1995) brak Peper door. Over de aanleiding tot schrijven is Peper heel duidelijk. Na een ernstige, levensbedreigende ziekte, voelde zij zich doordrongen van de gedachte 'dat het zomaar afgelopen kan zijn. Als je met je neus op de sterfelijkheid wordt gedrukt, ga je je automatisch afvragen wat je nog zou willen in je leven. Ik wist dat ik mijn schrijftalent niet braak wilde laten liggen. [...] De essentie van schrijven is schrijven tegen de dood. Je schrijft om te blijven bestaan. Kennelijk gaat daar voor mij een therapeutische werking van uit.' (interview uit 1996 met Elisabeth Lockhorn, nog niet gebundeld).

Inhoud

Het puissant rijke, excentrieke echtpaar Rochèl-Rondee heeft jaren op de Filippijnen gewoond en daar een kostbare schelpencollectie opgebouwd. Omdat het leefklimaat op de Filippijnen te gevaarlijk wordt, keren zij terug naar Nederland. In een oude villa aan de Noordzeekust koestert dit kinderloze echtpaar nog één keer hun collectie, voordat deze aan een museum wordt overgedragen. De inhoud van de verhuisdozen gaat nog één keer door hun handen, alle beschrijvingen worden gecontroleerd, de museumconservator wordt aan de tand gevoeld omtrent zijn bedoelingen en uiteindelijk staat niets een definitieve overdracht nog in de weg.
Het leven van het bejaarde koppel is mislukt, het huwelijk is nooit geconsumeerd, want Eduard heeft een voorkeur voor jonge jongens, reden waarom hij ook uit de diplomatieke dienst is verdwenen. Vanaf dat moment heeft het echtpaar Rochèl zich met een onbedwingbare passie op het verzamelen gestort, maar nu het moment van afstand doen is genaderd, raakt de man doordrongen van de zinloosheid van hun handelen. Dat gevoel wordt versterkt door de komst van de brutale, veertienjarige Rico Gabrieli, die als hulpje komt assisteren bij de werkzaamheden. Eduard Rochèl raakt verslingerd aan deze jongen, die zich bruusk en onhandig alle aandacht van de man laat welgevallen. Als Cecile Rochèl naar haar zieke zus in het buitenland wordt geroepen, verliest haar man zijn beheersing. De jongen, die zich in het nauw voelt gedreven, reageert als een getergd roofdier. Aan het einde van de roman gaan alle illusies, en ook de collectie, letterlijk in rook op.

Moeilijkheid

De roman is goed te doen voor lezers van N3. Het verhaal is niet makkelijk te volgen door het soms wat archaïsche taalgebruik van de oudere personages; toch is het ook niet te moeilijk vanwege de toegankelijke structuur en de plaats van handelen. Homoseksualiteit is een onderwerp in deze roman en dat is voor veel N3-lezers interessant. Het feit dat deze homoseksuele gevoelens geprojecteerd worden op een veel jongere geliefde, betekent dat het boek appelleert aan een moreel vraagstuk: mag een oude man handelen naar zijn verliefdheid op een jongen van veertien jaar? Voor een leerling op N2 zullen het onderwerp en de thematiek wat minder aantrekkelijk zijn. Toch zullen het taalgebruik en de structuur ervoor zorgen dat het boek wel leesbaar is. Voor een N4-leerling is deze roman vooral interessant op het gebied van karakteranalyse. Waarom doen deze personages wat ze doen? En waarom maken ze de keuzes die ze maken?


Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid Rico's vleugels vraagt een normale bereidheid van de N3-leerling. Het boek bevat 239 pagina's en dat is redelijk normaal voor een gemiddelde roman. De N3-leerling zal hier niet zo snel van schrikken. De bereidheid kan voor een N2-leerling eventueel afnemen door het onderwerp van de roman: homo- en pedoseksualiteit en doordat het verhaal wat langzaam op gang komt. Voor een N4-leerling zijn er geen belemmeringen.
  Interesses Deze roman zal voornamelijk interessant zijn voor lezers die van psychologische drama's of relationele problemen houden. Ook voor leerlingen die meer onderwerpen zoeken in de taboesfeer is dit een interessant boek. Het boek zal op dat gebied sneller meisjes dan jongens aanspreken.
  Algemene kennis De roman doet niet expliciet een beroep op algemene kennis. 
  Specifieke literaire en culturele kennis Er is geen specifieke kennis nodig om deze roman te begrijpen, behalve van het meervoudig personale perspectief, dat voor sommige N2-lezers nog ingewikkeld kan zijn. 

Vertrouwdheid met literaire stijl  

Vocabulaire Het taalgebruik van personages als de heer Bol, maar ook van het echtpaar Rochèl, doet soms wat archaïsch aan. Voor een N2-lezer kan dat het lezen bemoeilijken. De N4-lezer zal dit taalgebruik kunnen koppelen aan de psychologie van de personages.
  Zinsconstructies De zinsbouw is eenvoudig en toegankelijk voor lezers van N2, N3 en N4. 
  Stijl Soms verliest de heer Rochèl zich in vage gedachten over de omgeving. Dat kan voor een N2-leerling, maar ook nog voor een N3-leerling storend zijn, omdat het de gebeurtenissen vertraagt. De N4-lezer zal niet in het bijzonder geprikkeld worden door de stijl.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters Het is niet eenvoudig om een analyse te maken van de karakters in deze roman. Een expliciete verklaring voor hun gedrag wordt er namelijk niet gegeven. Met dat gegeven in het achterhoofd, kunnen de personages heel stereotiep worden bekeken. Een N2-leerling zal niet veel verder komen. Een N3-leerling zal voelen dat de personages ongelukkig zijn met hun plek in de wereld en een N4-leerling zal gemotiveerd zijn om een verklaring te vinden voor hun gedrag.Het duurt een tijdje voordat er wat vaart in het verhaal komt.
   Aantal karakters Er komen vier grote rollen voor in Rico's vleugels. Er zijn slechts enkele bijfiguren. Geen enkel probleem dus.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters Tegen het einde wordt er meer duidelijk over de karakters, maken zij ook meer bewuste keuzes en krijgen we meer inzicht in hun handelen. Om de roman goed te begrijpen, moet een leerling enige affiniteit met psychologie hebben.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning Ogenschijnlijk gebeurt er niet zo veel: er moeten schelpen geteld en ingepakt worden en de conservator van het museum zorgt ervoor dat dit met behulp van een jongen uit de buurt gedaan wordt. De N3-lezer zal de groeiende psychologische spanning tussen Rico en Rochèl opmerken. Naar het einde toe wordt het ook voor de N2-lezer spannend.
  Chronologie Het verhaal wordt niet zozeer onderbroken door flashbacks, maar de gedachtes van de hoofdpersonen gaan regelmatig uit naar andere dingen dan de handeling waar ze op dat moment mee bezig zijn. Voor de N3-lezer is dit gegeven nog een uitdaging. Qua structuur is het boek voor een N2-lezer wel te behappen.
  Verhaallijn(en) Er is sprake van één verhaallijn. Door het meervoudig perspectief zal de N2-lezer echter het gevoel hebben dat er twee verschillende verhaallijnen zijn. De N3- en N4-lezer doorzien deze structuur veel eerder.
  Perspectief De roman is vanuit een meervoudig personaal perspectief geschreven. Zo leer je de gedachtes kennen van de heer Bol, Rico en meneer en mevrouw Rochèl. Voor een N2-leerling is dat uitdagend, voor een N3-leerling interessant en voor een N4-leerling geen probleem.
  Betekenis Een N2-lezer zal het boek lezen als een redelijk spannend, misschien ook schokkend boek over pedoseksualiteit. De N3-lezer zal meer oog hebben voor de kant van Rochèl. Hij zal misschien worden uitgedaagd om zijn eigen moraal ter discussie te stellen. Een N4-lezer zal het boek eerder lezen als het pijnlijke verslag van eenzame mensen die op zoek zijn naar bevestiging en geluk. Deze leerling zal bereid en in staat zijn een verband te leggen tussen de betekenis van het verhaal en de symbolen (schelpen, vleugels) en motieven.

Relevante bronnen voor docenten

  dbnl.nl |  'Onbedwingbare passies. De romans en verhalen van Rascha Peper.' Daan Cartens in: Ons Erfdeel. Jaargang 43 (2000)