Lezen voor de Lijst

Introductie

Adriaan van Dis (1946) is de zoon van een Nederlandse moeder en een Indische vader. Hij is opgegroeid in Bergen, te midden van zijn oudere halfzussen, die, net als zijn ouders, getekend waren door de oorlog die zij in toenmalig Indië hadden doorgebracht. Van Dis heeft herinneringen aan zijn jeugd onder andere verwerkt in romans als Nathan Sid  (1983) en Indische duinen (1994, ook op deze site, N3). Behalve autobiografisch getinte romans heeft Van Dis ook een aantal reisromans geschreven, waarvan Een barbaar in China (1987), Het beloofde land (1990) en In Afrika (1991), de bekendste zijn.
Kenmerkend voor het werk van Adriaan van Dis is een tweeslachtigheid die op allerlei manieren steeds weer terugkomt: zwart tegenover blank, maatschappelijk tegenover asociaal en fatsoen tegenover onfatsoen.
Adriaan Van Dis heeft een bijzondere band met Zuid-Afrika: hij richtte zelf de studie Zuid-Afrikaans op aan de universiteit van Leiden en studeerde daar vervolgens af. Hij maakte meerdere reizen naar en in zuidelijk Afrika. Tikkop is deels gebaseerd op Van Dis' persoonlijke betrokkenheid bij de anti-apartheidsbeweging van de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Interessant is dat Adriaan Van Dis als schrijversnaam de achternaam van zijn moeder heeft aangenomen. Mulder, de achternaam van zijn vader, komt als personage terug in een aantal werken, waaronder Tikkop en De wandelaar  (2007).
Bron: dbnl.org 

Inhoud

Tikkop is een roman over verraad, maar ook over vriendschap en liefde voor een taal en een land. Het vertelt de geschiedenis van twee blanke mannen - de Nederlander Mulder en de Zuid-Afrikaan Donald - die als student betrokken raakten bij het internationale verzet tegen de apartheid. Na veertig jaar halen ze de banden weer aan en verkennen hun gevoelens van weleer: er is een liefde gedeeld, er zijn vrienden verraden, idealen verloochend. De werkelijkheid van het nieuwe Zuid-Afrika lijkt anders dan de droom van toen.
De in Parijs wonende Mulder vestigt zich een tijd in de Kaap, waar Donald zijn strijd voortzet in een verstikkend vissersdorp. De lokale bevolking voelt zich aan alle kanten verraden: hun visrechten zijn verkwanseld door corrupte leiders, er is geen werk en hun kinderen vluchten in de tik - een goedkope drug.
De twee mannen ontfermen zich over een talentvolle verslaafde die zij een nieuwe toekomst willen bieden - die jongen moet alles goedmaken…
Bron: flaptekst Tikkop. Amsterdam: Augustus, 2010.

Moeilijkheid

N2-lezers zullen het boek erg lastig vinden. Het taalgebruik is wel eenvoudig, maar de structuur van het boek zal hen al snel in de war brengen. Het boek begint in het heden, maar in hoofdstuk twee wordt duidelijk dat er een achterliggend verhaal is dat zich in het verleden afspeelt. Ook bevat het boek veel open plekken. Geregeld is er sprake van een geheugenreis die gemaakt wordt, maar pas langzaam wordt duidelijk wat er zich in het verleden afgespeeld heeft tussen Donald en Marten. Hoe het de titelheld vergaat, laat Van Dis aan het einde open.
N3-lezers zullen het maatschappelijke engagement van Van Dis waarderen. Het thema is de apartheid in Zuid-Afrika en wat er van de idealen van de vrijheidsstrijders van destijds terecht is gekomen. Omdat de flashbacks slechts door een witregel worden aangegeven en soms een paar regels en soms een heel hoofdstuk betreffen, zal ook de N3-lezer aandachtig moeten lezen.
Voor de N4-lezer valt er te genieten van de meervoudige thematiek. Buitenstaanders en buitenlanders, vaders en zonen, oorlog en onrechtvaardigheid en passie en distantie, alles past in dit boek als een puzzel in elkaar.

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid

De roman telt 221 pagina's. Voor een N2-lezer is dit redelijk veel. Bovendien staan de beschreven werkelijkheid en de personages redelijk ver van hen af. De vele flashbacks en open plekken vragen om een geconcentreerde leeshouding. Goed te doen voor de N3-lezer die al enige ervaring met literatuur voor volwassenen heeft.

  Interesses De gevolgen van drugsgebruik en het afkicken ervan zal lezers van meerdere niveaus aanspreken. Ook de relatie tussen vaders en zonen is voor veel jongeren interessant, evenals het gegeven dat het boek sterk autobiografisch is.  
  Algemene kennis

De meeste jonge lezers beschikken niet vanzelfsprekend over voldoende kennis van apartheid en het wereldwijde verzet daartegen. Enige rudimentaire kennis is pre, al kan deze informatie ook na lezing worden aangeboden en zo de leeservaring verdiepen.

  Specifieke literaire en culturele kennis De lezer moet om kunnen gaan met een niet-chronologische vertelwijze en veel open plekken. Hij moet zien dat de ruimtebeschrijvingen belangrijk zijn. Enig begrip van de tijdgeest is gewenst.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Er komen geregeld woorden Afrikaans in de tekst voor, die nergens worden toegelicht. Dit draagt bij aan de sfeer van het boek, maar een N2-lezer kan zich eraan storen.
  Zinsconstructies De zinnen zijn eenvoudig.
  Stijl Van Dis vertelt het verhaal voornamelijk via dialogen en beschrijvingen.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters De personages in dit boek zijn allemaal wat vreemd en buitenissig en dat maakt het boek voor de N2-lezer moeilijk. Dezelfde factoren maken het voor de N3 en N4-lezer juist interessant.
  Aantal karakters Er komen veel bijfiguren in het verhaal voor. Goed te doen voor N3 en N4.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters De verhouding tussen Donald en Mulder is de kracht van het verhaal. De lezer zal willen weten wat zich heeft afgespeeld tussen hen in het verleden in de strijd om Cathérine. Deze vraag verhoogt de spanning voor N2-lezers. De persoonlijke ontwikkeling die Mulder doormaakt van wereldverbeteraar tot een berustende persoon is vooral interessant voor N3 en N4.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning De N2-lezer zal willen weten of het lukt Hendrik te laten afkicken. Voor de N3-lezer is het interessant wat er zich in het verleden heeft afgespeeld tussen Donald en Marten. De N4-lezer zal zich meer verdiepen in de thematiek van het buitenstaander-zijn en het mislukken van de idealen van de anti-apartheidsstrijders.
  Chronologie De chronologie wordt veelvuldig doorbroken, steeds vooraf gegaan door een witregel. Ook zijn er veel open plekken en verwijzingen. Het slot is open. N2-lezers kunnen dit over het algemeen maar matig waarderen. 
  Verhaallijn(en) De hoofdlijn is die van Mulder in het huidige Afrika, onderbroken door Mulders ervaringen in Parijs bij de Fraternité en in het oude Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid.
  Perspectief  Het perspectief is personaal vanuit Mulder.
  Betekenis Het verhaal is rijk aan mogelijke betekenissen, waarbij er voor elk niveau wat te halen is. N2-lezers zouden het boek moeten kunnen lezen als een autobiografische roman. Zij zullen met name de verhaallijn van Hendrik aansprekend vinden. Waarom is hij drugs gaan gebruiken en wat zijn de gevolgen daarvan? Lukt het hem om af te kicken. Ervaren N3- en N4-lezers zullen het interessant vinden om meer te lezen over de  apartheid. Voor de N4-lezer valt er voldoende te puzzelen. Waarom lukt het Donald niet om meer dan een buitenstaander te zijn? Waarom heeft Van Dis de laatste pagina weggelaten en zo het einde open gelaten? Waarom is nu juist Zuid-Afrika zo interessant voor een schrijver? Hoe typeert Van Dis de huidige samenleving aan de hand van de stoet aan personages? Welke rol spelen de ruimtebeschrijvingen in dit boek?

Relevante bronnen voor docenten

  librisliteratuurprijs.nl | Tikkop werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2011