Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 4 | Majoor Frans

Introductie

A.L.G. Bosboom-Toussaint (1812-1886), die 'Truitje' genoemd werd, was een koppig kind, dat zodanig in conflict met haar moeder kwam, dat ze van haar achtste tot haar zestiende jaar door haar oma werd opgevoed. Als kind verslond ze de boeken van Sir Walter Scott en Jacob van Lennep. Later vertaalde ze Nederlandse romans in het Frans. Daardoor kwam ze in contact met de uitgever Mr. Robidé van der Aa, die haar aanraadde zelf te gaan schrijven. Ze debuteerde in 1837 met het korte verhaal Almagro, vervolgens schreef ze het ene boek na het andere. Ze is bijna een halve eeuw als schrijfster actief geweest. Haar boeken werden geprezen door de literaire kritiek en ze raakte bevriend met de belangrijke auteurs van haar tijd, zoals Potgieter, Van Lennep, Busken Huet en Bakhuizen van den Brink. In 1840 publiceerde ze het veelgeprezen Het huis Lauernesse, over de opkomst en invloed van de hervorming in Nederland in de 16e eeuw. Ze heeft veel historische romans geschreven.
Majoor Frans (1874) speelt zich af in haar eigen tijd en is haar meest beroemde werk. De hoofdpersoon is een eigenzinnige en onafhankelijke vrouw. Daarom werd het boek in verband gebracht met de opkomende vrouwenemancipatie. Daarvan wilde Bosboom-Toussaint niets weten; toch werd het boek door velen beschouwd als een pleidooi voor een betere positie van de vrouw. Majoor Frans werd onder andere in het Duits, Frans, Engels en Zweeds vertaald. 

Inhoud

Waarschuwing: deze tekst bevat informatie over de afloop van het verhaal.
Leopold van Zonshoven is van verarmde adel. Hij heeft weinig geld, maar te veel principes om een beroep te doen op zijn oom, die minister is maar met wie hij een conflict heeft. Dan krijgt hij onverwacht een grote erfenis van een onbekende oudtante. Voorwaarde is wel dat hij trouwt met zijn nicht Francis Mordaunt. En Francis heeft een reputatie. Ze veracht mannen, heeft niets op met vrouwen en lak aan elke sociale conventie. Ze houdt meer van paarden en honden. Francis woont met haar grootvader, een generaal die zijn geld vergokt heeft, en diens vriend kapitein Rolf op De Werve, een verwaarloosd buiten. In deze 'militaire' omgeving heeft Francis de bijnaam majoor Frans. Ze doet haar best een behoorlijk huishouden te voeren, maar de twee mannen maken haar dat onmogelijk. Het weinige geld gaat voornamelijk op aan drank en eten. Uit geldgebrek vermijdt Francis sociale verplichtingen.
Leopold maakt een onderscheid tussen freule Francis en majoor Frans. Op de freule met het goede hart, de mooie ogen en blonde haren wordt hij verliefd. Zij is bereid voor hem, de enige man die ze kan respecteren, haar onafhankelijkheid op te geven. Dan dreigt het toch nog fout te gaan doordat de generaal Francis over de erfenis en de voorwaarde vertelt. Francis verbreekt in grote woede de verloving. Mede dankzij het feit dat ook Francis een erfenis krijgt, komt het toch nog goed.   

Moeilijkheid

De hertaalde en ingekorte versie is goed te lezen voor N4 en de gevorderde N3-lezer. Het is uitdagend voor de N5-lezer om de oorspronkelijke versie te lezen. Het verhaal is eenvoudig. Dat Leopold zijn verhaal in brieven aan een goede vriend vertelt, is voor alle niveaus even wennen, maar verder geen probleem. Dat geldt ook voor de woordkeus en zinsbouw. De bewerkte versie van Majoor Frans is een toegankelijk boek waardoor lezers van minimaal N3 kennis kunnen nemen van de Nederlandse literatuur in de 19e eeuw.    

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten 

Bereidheid  De leerling moet bereid zijn zich te verdiepen in een literair werk uit de 19e eeuw. Als leerlingen iets moeten lezen uit de 19e eeuw, is Majoor Frans een aanrader. Het is geen dik boek en Francis Mordaunt is een heldin met pit met wie ook jonge mensen van nu kunnen meeleven. 
  Interesses  Het is een pre als leerlingen geïnteresseerd zijn in de positie van de vrouw en in de man-vrouwverhouding.
  Algemene kennis  Niet noodzakelijk. De bewerkster geeft in voetnoten voldoende uitleg.
  Specifieke literaire en culturele kennis  Extra kennis over de roman in de 19e eeuw geeft verdieping aan de leeservaring, maar is niet noodzakelijk.

Vertrouwdheid met literaire stijl 

Vocabulaire  Het vocabulaire is gedateerd. Daar moet de N3-/N4-lezer aan wennen.
  Zinsconstructies  De zinsconstructies zijn gedateerd. Daar moet de N3-/N4-lezer aan wennen.
  Stijl  Ook in de bewerkte versie zijn de beschrijvingen van de gebeurtenissen en de weergave van de gesprekken zeer gedetailleerd. De Engelse woorden en uitspraken worden in voetnoten vertaald.

Vertrouwdheid met literaire personages 

Karakters  Er zijn twee hoofdpersonen: Leopold van Zonshoven en Francis Mordaunt, die 'Majoor Frans' wordt genoemd. Leopold is een rechtschapen man met een open geest. Francis is trots en ze heeft een goed hart. Ze heeft weinig op met 'hoe het hoort'. Ze zegt wat ze vindt en laat zich niet de wet voorschrijven. Ze neemt verantwoordelijkheid, in tegenstelling tot haar gokverslaafde grootvader, de generaal. Verder zijn er een aantal nevenpersonages, van wie kapitein Rolf, vriend van de generaal, en Rudolf, zoon van de generaal de belangrijkste zijn. Zij zijn beiden niet onsympathiek, maar horen wel tot de categorie van de nietsnutten. 
  Aantal karakters  Geen probleem.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters  Leopold krijgt naarmate hij Francis beter leert kennen, steeds warmere gevoelens voor haar. En die zijn wederzijds. Francis laat steeds meer haar vrouwelijke kant zien. Als Leopold over het huwelijk zegt: 'We moeten ieder van ons zichzelf [sic] blijven en elkaar in liefde respecteren', heeft hij het pleit gewonnen, want daar is Francis het helemaal mee eens. Als ze vervolgens vermoedt dat Leopold haar wil trouwen vanwege de erfenis, verbreekt ze de verloving. Alles komt  toch nog goed, ook doordat Francis zelf een erfenis krijgt.

Vertrouwdheid met literaire procedés 

Spanning  Het verhaal is niet spannend. Dat Leopold en Francis 'elkaar krijgen' komt niet als een verrassing. De N3-lezer kan de uitvoerige beschrijvingen als saai ervaren. 
  Chronologie  In het verhaalheden schrijft Leopold aan zijn vriend Willem over zijn wederwaardigheden terwijl hij op De Werve logeert. In het verslag van zijn gesprekken met Francis komt haar verleden uitvoerig aan de orde.
  Verhaallijn(en)  Er is één verhaallijn. Geen probleem.
  Perspectief  Leopold vertelt in de ik-persoon. De lezer krijgt een duidelijk beeld van zijn gevoelens en opvattingen. Via zijn brieven leert de lezer Francis kennen en waarderen.
  Betekenis  Voor de N3-/N4-/N5-lezers zijn de opvattingen over het huwelijk, de positie van de vrouw en de man-vrouwverhouding interessant. Daarnaast is de briefvorm voor lezers vanaf N4 interessant. De N5-lezer kan zich verdiepen in de vergelijking van de oorspronkelijke en de bewerkte versie. Ook is het schrijverschap van Bosboom-Toussaint voor N5 interessant.

Relevante bronnen voor docenten

  literatuurgeschiedenis.nl | over A.L.G. Bosboom-Toussaint
dbnl.org | idem
dbnl.org | Cd Busken Huet over Majoor Frans
dbnl.org | H.J.A.M. Schaepman over Majoor Frans
dbnl.org | Annie Romein-Verschoor over Bosboom-Toussaint (vanaf p. 16)
J.R. van der Wiel, '4 augustus 1874: A.L.G. Bosboom-Toussaint voltooit voor het tijdschrift Nederland de laatste maandelijkse aflevering van haar roman Majoor Frans - Een pittige heldin', in: Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p. 500-506
nrc.nl | Elsbeth Etty: 'Wat literaire non-fictie zo literair kan maken' (gedeelte over Majoor Frans)