Lezen voor de Lijst

Introductie

Arnon Grunberg (Amsterdam, 1971) is een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van het begin van deze eeuw. Vanaf zijn debuut (Blauwe maandagen, 1994) is hij grotendeels omarmd door de literatuurkritiek. Grunberg is een eigenzinnig auteur, die in zijn boeken zowel als in columns regelmatig algemeen geaccepteerde denkbeelden van vraagtekens voorziet. Zijn werk bevindt zich dan ook niet in de comfort zone van de lezer. Literair-historisch wordt hij regelmatig verbonden met het nihilisme en existentialisme, en hij wordt ook wel eens als geestelijk opvolger van W.F. Hermans gezien. Wat hij in elk geval met die schrijver gemeen heeft, is zijn talent voor ruzie met collegaschrijvers en andere publieke figuren. Tirza is Grunbergs bekendste en meest bekroonde boek. Het is ook een van zijn meest toegankelijke, al wordt ook in deze vertelling gemorreld aan algemene veronderstellingen over relaties, seks en de liefde van een ouder voor zijn kind.

Inhoud

Leeswaarschuwing: onderstaande tekst bevat details over de inhoud en/of de afloop van het verhaal.
Het leven van Jörgen Hofmeester kent veel problemen: op zijn werk is hij niet meer welkom, hij is zijn spaargeld kwijt door een onverstandige belegging, zijn echtgenote is onaangekondigd en nogal liefdeloos bij hem teruggekeerd (nadat ze hem eerst verlaten had voor een ander); zijn oudste dochter is het huis ontvlucht en zijn jongste en favoriete dochter, Tirza, heeft een vriendje dat sprekend lijkt op de terrorist Mohammed Atta. In eerste instantie is Hofmeesters antwoord op deze problemen: gewoon doen alsof ze niet bestaan. En dus zegt hij elke ochtend naar zijn werk te gaan, terwijl hij in werkelijkheid naar Schiphol gaat, om onbekende mensen uit te zwaaien. Tegenover zijn vrouw probeert hij te doen alsof ze niet is weggeweest en voor Tirza probeert hij een perfect eindexamenfeest te organiseren. Maar, net als in het verleden, toen hij eens een vriendje van zijn oudste dochter mishandelde, kan hij zich niet beheersen. Wat hij 'het beest' noemt, ontwaakt in hem, en het eindexamenfeest loopt uit de hand, onder andere omdat hij in zijn schuurtje plotseling seks heeft met een van Tirza's vriendinnen, en Tirza hen ontdekt. Toch lijkt Tirza hem te vergeven, want niet lang daarna brengt Hofmeester haar en haar vriend naar het vliegveld: ze gaan namelijk samen op reis in Namibië. Voor aanvang van de reis bezoeken de drie nog het vakantiehuisje van de Hofmeesters, for old time's sake.
Als Tirza alsmaar niets laat horen vanuit Namibië, raakt Hofmeesters echtgenote ongerust. Hofmeester besluit naar Tirza op zoek te gaan en neemt het vliegtuig naar Namibië. Daar betrekt hij een hotel, samen met een klein meisje dat hem al snel na zijn aankomst aanklampt met de vraag 'Do you want company, sir?' Zij vergezelt Hofmeester op zijn zoektocht. Seks heeft hij niet met haar, maar hij vertelt haar wel heel veel. In een van die gesprekken bekent hij haar zowel Tirza als haar vriendje vermoord te hebben, tijdens het weekend in het vakantiehuisje. Hofmeester keert terug naar huis als hij van de echtgenote hoort dat Tirza gevonden is. Terwijl hij zijn straat inloopt ziet hij zijn echtgenote bij de politie staan. Hofmeester belt Tirza's mobiel en hoort haar zeggen op het bandje van haar antwoordapparaat dat ze er even niet is.

Moeilijkheid

De moeilijkheid van Tirza wordt vooral veroorzaakt door de ongrijpbaarheid: van de personages, van de gebeurtenissen en van de uiteindelijke betekenis. Dat maakt het boek voor N3-lezers een fikse uitdaging. Vooral leerlingen die al enige interesse hebben voor het absurde zullen die uitdaging goed aan kunnen. Zij zullen wellicht ook juist aangetrokken worden door de vreemde acties van Hofmeester in het eerste deel. N3-lezers die van traditionele verhalen houden, zouden het tijdens dat deel al voor gezien kunnen houden. Duiding van het perspectief is ook een uitdaging, voor N3- en N4-lezers, terwijl N5-lezers vooral uitdaging zullen vinden in het verbinden van motto, slot van het verhaal en eventueel ook stromingkenmerken. Wat Tirza ondanks de genoemde moeilijkheden toch tot een haalbaar boek maakt voor alle drie de relevante niveaus, is de setting (een Amsterdams gezin met de jongste dochter die net is geslaagd voor haar vwo) en het feit dat het grotendeels over een ouder-kindrelatie gaat. Tirza is dus een interessant boek voor leerlingen die iets anders willen zonder dat het experimenteel wordt en het daarbij niet erg vinden als niet alles meteen te begrijpen is.

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten

Bereidheid  Vooral N3-lezers zullen niet automatisch bereid zijn om het boek helemaal te lezen. Het is vrij dik en begint best lastig: deze lezers moeten dus echt de ambitie hebben om een iets moeilijker boek dan ze gewend zijn te gaan lezen. Voor N4 en N5 is geen bijzondere bereidheid vereist.
  Interesses Het boek is vooral geschikt voor leerlingen die graag lezen/nadenken over de psychologie achter menselijke relaties. Ook leerlingen met gevoel voor het absurde of voor ironische humor, kunnen aan hun trekken komen.
  Algemene kennis Er is geen bijzondere algemene kennis vereist. De term hedge fund kan lastig zijn, maar het wordt afdoende duidelijk wat het ongeveer is.
  Specifieke literaire en culturele kennis Kennis van de omgeving waar het verhaal zich deels afspeelt, Amsterdam-Zuid, kan de band met het boek versterken.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Geen probleem voor lezers vanaf niveau 3.
  Zinsconstructies De zinnen zijn aan de lange kant, wat zeker in het begin voor N3-lezers een struikelblok kan zijn. Voor N4- en N5-lezers is er niet of nauwelijks een probleem.
  Stijl Grunberg wisselt dialogen en beschrijvingen af, wat voor N3 toegang tot het boek vergemakkelijkt. Zijn stijl is ironisch, soms cynisch. N3-lezers zullen hierdoor misschien enige afstand ervaren, terwijl hier voor N4- en N5-leerlingen een uitdaging ligt.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters De bijfiguren zijn moeilijk te doorgronden. Zij zullen zeker bij N3- en wellicht ook N4-lezers onsympathiek overkomen, als deze lezers zich nog niet zoveel rekenschap van het perspectief geven. Wie secuur leest (een uitdaging vanaf N3) merkt waarschijnlijk wel verder niet uitgesproken zaken op, zoals de anorexia van Tirza. Van Hofmeester weten we veel meer, maar zijn handelingen zijn zo vreemd, dat het een grote uitdaging is ze psychologisch te duiden.
  Aantal karakters

Beperkt aantal, geen probleem.

  Ontwikkeling van en verhouding tussen karakters Ook hier zit een grote uitdaging, zeker voor N3. Van de ontwikkeling van de bijfiguren is alleen die van oudste dochter Bibi enigszins duidelijk. Hofmeesters ontwikkeling, zo die er al is, is atypisch: het laatste deel van het boek geeft de meeste aanwijzingen, maar is tegelijkertijd ook het moeilijkst, de slotscène roept weer nieuwe vragen op, met name over de relatie Hofmeester - echtgenote.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning Dit is geen spannend boek in de traditionele zin van het woord. Het eerste deel bevat echter wel nogal wat actie, door middel van de beschrijvingen van Hofmeesters seksuele en agressieve daden. Het bizarre van deze daden kan lezers van alle drie de niveaus, via de schok van verbazing, bij het boek betrekken. Dat maakt het vooral voor N3-lezers gemakkelijker om de uitdaging van het laatste deel aan te kunnen, dat traditioneel gezien de spannendste premisse heeft: 'Waar is Tirza?', maar in uitwerking daarvan nauwelijks enige spanning biedt.
  Chronologie De chronologie is helder, maar wordt in het eerste deel wel regelmatig doorbroken door flashbacks en terugverwijzingen - een uitdaging voor N3-lezers.
  Verhaallijn(en) Er is één verhaallijn: de beschrijving van Hofmeester en zijn problemen. Die problemen op zichzelf (werk, huwelijk, oudste dochter, financiën) worden in zijtakken van dit verhaal beschreven, maar geen enkele leerling vanaf N3 zal hierdoor in de war raken.
  Perspectief De vertelsituatie is op het oog personaal, en ligt bij Hofmeester. In het eerste deel is er ook sprake van een ironische auctoriale verteller die af en toe iets toevoegt ('Zo leefde de familie Hofmeester aan het begin van het nieuwe millennium'). N3-lezers kunnen hier overheen lezen, zonder dat het hen zal frustreren. Voor hen zal het vooral een uitdaging zijn om een verhaal vanuit het perspectief te lezen van iemand die uiteindelijk 'gek' lijkt te zijn. Voor N4- en N5-lezers is het duiden van de bijna verborgen verteller daarnaast een echte uitdaging.
  Betekenis Hier ligt voor alle niveaus de grootste uitdaging, omdat het decor van het verhaal (Amsterdams gezin heeft problemen) weliswaar makkelijk te herkennen is, maar de gebeurtenissen in dat decor vaak zo absurd zijn en de personages zo ver af staan van wat jonge lezers (hopelijk) kennen, dat de lezer zich meer zal verbazen dan zich erin herkennen, wat het toekennen van betekenis bemoeilijkt. Voor N3 zal de betekenis het makkelijkst te vinden zijn bij de vader-dochterrelatie, en de gevolgen van overbezorgdheid. N4-lezers zien wellicht meer verbanden tussen Hofmeesters verschillende problemen, waardoor ze iets abstracter over het menselijk gebrek aan controle zouden kunnen nadenken. N5-lezers ten slotte vinden hun uitdaging in de verbinding van dit boek met Grunbergs oeuvre en andere moderne literatuur met een nihilistisch karakter, waarbij duiding van motto en slotscène een rol kunnen spelen.