Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 5 | Advocaat van de hanen

Introductie

A.F.Th. van der Heijden (1951) debuteerde in 1978 onder het pseudoniem Patrizio Canaponi. Vanaf zijn debuut tot op de dag van vandaag werkt Van der Heijden nauwgezet aan de opbouw van een groot en breed opgezet oeuvre. In diverse romans zijn verwijzingen te vinden naar zijn schrijverschap en zo heeft het merendeel van zijn boeken inhoudelijk met elkaar te maken. Veel van zijn boeken gaan over 'het leven in de breedte': het vertragen van de tijd door het moment te verbreden in de herinnering, en zo de tijd haar tanden uit te trekken.
Van der Heijden werkt parallel aan twee romancycli: 'De tandeloze tijd', waarvan Advocaat van de hanen het vierde deel is, en 'Homo duplex', waartoe o.a. Het schervengericht (2007; N6) behoort. Beide cycli zijn nog onvoltooid. Naast deze titels zijn ook Het leven uit een dag (1988) en Tonio (2011) op Lezenvoordelijst te vinden, beide op N4.
Het werk van Van der Heijden is veelvuldig bekroond, onder andere met de Gouden Uil, de AKO Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs, de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs. Zijn boeken worden meestal lovend ontvangen, al klinkt er ook kritiek. Zo schrijft Frans de Rover over Advocaat van de hanen: 'Leven in de breedte, schrijven in de breedte, en dan ook nog: lezen in de breedte - dat kan nét te veel worden. Advocaat van de hanen leest als een trein, maar dat wil in dit geval ook zeggen dat je, zonder iets te missen, diverse stations kunt overslaan.'
Verschillende boeken van Van der Heijden zijn, net als Advocaat van de hanen, verfilmd. De verfilming uit 2016 van De helleveeg (deel 5 van 'De tandeloze tijd') kreeg goede recensies en twee Gouden kalveren; de verfilming van Tonio (2016) was de Nederlandse inzending voor de Oscars.

Inhoud  

Deel vier van 'De tandeloze tijd' is een epiloog bij het levensverhaal van Albert Egberts, die als min of meer gearriveerde operalibrettist alleen nog een bijrol speelt. Hoofdpersoon is zijn voormalige advocaat en rivaal in de liefde Ernst Quispel, een gewezen idealist met een eigenaardig drankprobleem (hij zuipt zich eens in het kwartaal een delirium) en een slecht huwelijk. Tijdens een van zijn drankgelagen is Quispel getuige van de dood van de krakersleider Kiliaan Noppen, wat hem er niet van weerhoudt om de verdediging van dit vermeende slachtoffer van politiegeweld op zich te nemen. Het wordt een fiasco. Quispel gaat langzaam op alle fronten naar de verdommenis, en eindigt zonder baan, zonder vrouw (die hem op het moment dat hij echt verliefd op haar wordt verlaat voor Egberts) en zonder illusies. Behalve een filosofische roman over de teloorgang van idealen en de onkenbaarheid van de werkelijkheid – het is tot op het laatst onduidelijk waaraan Noppen echt is gestorven – is Advocaat van de hanen ook een spannende politieke thriller, en daarmee het toegankelijkste deel van 'De tandeloze tijd'. Het boek geeft bovendien een prachtig beeld van Amsterdam in de jaren 1985-86, toen de confrontatie tussen krakers (de 'hanenkammen' waarnaar de titel verwijst) en politie op een hoogtepunt was. Het pleit voor Van der Heijdens gevoel voor compositie dat zijn cyclus in dit laatste deel weer terugkomt bij het krakersgeweld dat ook in de op 30 april 1980 gesitueerde proloog (De slag om de Blauwbrug) een belangrijke rol speelt.
[Ontleend aan: Jet en Pieter Steinz, Gids voor de wereldliteratuur, p. 208]

Moeilijkheid

Dit boek leest niet bepaald vlot. Van der Heijden schrijft doorwrocht proza, vaak met ingewikkelde zinnen en moeilijke woorden. De brede, trage manier van vertellen kan het lezen van zo’n dik boek tot een stevige opgave maken. De structuur is lastig, waardoor veel van de lezer gevraagd wordt; de beginnende N4-lezer kan er met behulp van opdracht N4/1 vat op krijgen.
De gedachten van de hoofdpersoon staan waarschijnlijk ver van jonge lezers af; het feit dat die gedachten vaak vertroebeld zijn door overmatig alcoholgebruik, maakt het alleen maar lastiger. Sommige lezers zullen moeite hebben met Quispel; ze vinden hem onsympathiek en willen zich niet met zijn gedrag en ideeën identificeren.
Kortom: men moet een gevorderde lezer zijn (vanaf N4) om van dit boek te kunnen genieten.
Advocaat van de hanen is het vierde deel van een romancyclus, maar het boek kan heel goed zelfstandig gelezen worden. De verwijzingen naar eerdere delen leveren geen problemen op; deel 3 (ruim 1400 bladzijden) verscheen overigens pas na deel 4.

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten 

Bereidheid  Het is een dik boek; alleen al daardoor vraagt het een grote bereidheid van de lezer. De roman vraagt veel van de lezer: een grote concentratie en oplettendheid en de bereidheid om terug te bladeren.
  Interesses  Wie belangstelling heeft voor het leven in Amsterdam in de jaren 70-80, krijgt hier een mooi tijdsbeeld, zowel van de punk- en krakersscene als van de gevestigde orde; ook het uitgaansleven krijgt veel aandacht. Lezers met belangstelling voor psychologie vinden hier een interessant onderwerp: een 37-jarige advocaat in crisis (midlife, worstelend met de alcohol, met zijn lust en met zijn geweten).   
  Algemene kennis  De lezer moet voldoende ervaring en algemene ontwikkeling hebben, maar de roman is zonder specifieke voorkennis wel te volgen. Ook al is dit boek deel 4 van een romancyclus, het kan heel goed zelfstandig gelezen worden.
Wie Amsterdam een beetje kent, heeft daar voordeel van. Verwijzingen 'in vermomming' als begraafplaats Kommervlugt (= Zorgvlied) en dagblad Devies (= Parool) zijn aardig voor de insiders, maar niet essentieel voor de interpretatie.
  Specifieke literaire en culturele kennis  Het boek bevat de nodige verwijzingen naar geschiedenis, muziek en literatuur. Vrijwel alles is voor scholieren van voor hun tijd. Het zal gevorderde lezers prikkelen om dingen uit/na te zoeken.

Vertrouwdheid met literaire stijl 

Vocabulaire  De schrijver gebruikt geregeld moeilijke woorden. De hoofdpersoon filosofeert nogal eens onder invloed en verwoordt zijn gedachten dan meestal ingewikkeld. Jonge lezers zullen een woordenboek nodig hebben.
  Zinsconstructies Afwisselend korte en (soms erg) lange zinnen. De lezer moet hier even aan wennen. 
  Stijl  Van der Heijden schrijft beeldend en uitbundig, maar niet vlot en toegankelijk. De lezer moet zijn best doen om erin te komen en alles goed te volgen; maar als het boek hem eenmaal te pakken heeft, kan het genieten beginnen. Lezers vanaf N4 kunnen het stilistische machtsvertoon van de schrijver waarderen.  

Vertrouwdheid met literaire personages 

Karakters  De hoofdpersoon, Ernst Quispel, wordt in al zijn gangen op de voet gevolgd; niet elke lezer zal zomaar met hem sympathiseren. De andere personages leren we vooral kennen in hun verhouding tot hem. Sommige personages, zoals Albert Egberts, spelen in andere delen van 'De tandeloze tijd' een belangrijke rol of zelfs de hoofdrol, terwijl ze hier geen rol van betekenis hebben (hoewel Egberts in de Zwanet-lijn uiteindelijk weer belangrijk wordt); voor de lezer van alleen deze roman is dat geen probleem. Overigens: in Kwaadschiks, het zesde deel van de cyclus dat in 2016 verscheen, keert Ernst Quispel, twintig jaar ouder en twintig jaar cynischer, terug op het toneel.
  Aantal karakters  De personages in Quispels directe omgeving zijn duidelijk. Daaromheen is er nog een flink aantal bijfiguren; dat maakt het soms wel ingewikkeld.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters  De lezer volgt de ik-figuur, al zijn zijn ideeën voor jonge lezers soms moeilijk navolgbaar. Ook de fasen in zijn dronkenschap veroorzaken een geheel eigen logica, die op nuchtere lezers vreemd kan overkomen. De onderlinge verhoudingen zijn over het algemeen wel duidelijk. 

Vertrouwdheid met literaire procedés 

Spanning  De roman bestaat uit twee delen, op verschillende wijze opgebouwd. De lastige structuur van het boek staat in dienst van de spanningsopbouw. Maar doordat het allemaal behoorlijk traag, breed en ingewikkeld wordt gepresenteerd, moet de lezer vaak lang wachten op bevredigende antwoorden op opgeroepen vragen; de spanning lijdt daar wel wat onder. 
  Chronologie  In het eerste deel draagt elk hoofdstuk een datum, zodat de lezer het verloop van de twee vervlochten lijnen goed kan onderscheiden. Het tweede deel neemt de draad een aantal maanden later weer op. Wat volgt sluit gedeeltelijk aan bij gebeurtenissen uit deel I, maar geeft in flashbacks ook voorgeschiedenis; deel II heeft het karakter van een ontknoping. Enerzijds krijgt de lezer nu dus antwoorden op zijn vragen, anderzijds moet hij zelf goed kunnen puzzelen (en daarvan houden). Een en ander vergt een behoorlijke inzet en leeservaring.
  Verhaallijn(en)  Er zijn twee verhaallijnen: de zaak-Kiliaan Noppen en de relatie Ernst-Zwanet. Beide lijnen zijn in stukken geknipt, die vervolgens door elkaar worden gepresenteerd. De lezer kan daardoor wel eens even verdwalen. Af en toe is te merken dat deze roman deel uitmaakt van een groter weefsel; die zijlijntjes zijn duidelijk van ondergeschikt belang.   
  Perspectief  De roman werkt voor het grootste deel met een personale verteller. Het perspectief ligt bij Ernst Quispel, die de lezer en de andere personages informeert op zijn eigen tijd en wijze. We zijn dus allemaal tot hem veroordeeld: hoe betrouwbaar is deze verteller? Dit is een interessante kwestie voor lezers van elk niveau. 
  Betekenis  Lezers vanaf N4 zullen verder kijken dan de thema’s liefde (blijven Ernst en Zwanet bij elkaar?) en dood (is Kiliaan Noppen vermoord?), en de morele kant daarvan. Zij zullen zich ook willen verdiepen in de psychologie (het denken en handelen van Quispel) en in het tijdsbeeld dat het boek oproept. Ook zingevingsvragen (wat zijn Ernsts idealen? welke doelen streeft hij na, en wat komt daar uiteindelijk van terecht?) zullen voor hen belangrijk zijn. Lezers van de hoogste niveaus zullen ook geïnteresseerd zijn in Van der Heijdens omgang met werkelijkheid/fictie en de levensvisie die hij in 'De tandeloze tijd' ontvouwt.     

Relevante bronnen voor docenten

 
  • Joost Niemöller, '"Wat moet je schrijven over iemand die zich zielsgelukkig voelt?" In gesprek met A.F.Th. van der Heijden', in: Bzzlletin 179 (oktober 1990), p. 8-17.
  • A.F.Th. van der Heijden, 'Fragmenten uit het Gastenboek', in: Bzzlletin 179 (oktober 1990), p. 81-89 | notities van de schrijver tijdens en over het schrijven van Advocaat van de hanen.
  • Jaap Goedegebuure, 'Jeuk in een afgezet been. Over het illusoire van de werkelijkheid in "De tandeloze tijd"', op: dbnl.org