Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 5 | De kozakkentuin

Introductie

Jan Brokken (1949) is schrijver van romans, reisverhalen en literaire non-fictie. Hij studeerde politicologie en journalistiek en was vervolgens werkzaam voor Trouw en de Haagse Post. Zijn reportages, interviews en portretten werden gebundeld in o. a. Het volle literaire leven (1979).
Hij wordt wel de uitvinder van een nieuw literair genre genoemd: de literaire non-fictie, ook wel faction. Veelgeprezen boeken van Jan Brokken in dit genre zijn In het huis van de dichter, Baltische zielen, De vergelding en De gloed van Sint-Petersburg. In Baltische zielen komt de Baltisch-Duitse familie Von Wrangel voor. Brokken kreeg memoires, brieven en andere documenten over baron Alexander Jegorovitsj von Wrangel van een achter-achterkleindochter van Von Wrangel. Op basis daarvan schreef hij De Kozakkentuin.

Inhoud

Alexander von Wrangel is 21 jaar wanneer hij als officier van justitie in 1854 standplaats Semipalatinsk in Siberië krijgt toegewezen. Daar ontmoet hij de twaalf jaar oudere schrijver Fjodor Michajlovitsj Dostojevski, die na vier jaar dwangarbeid vrijgelaten is, maar nog lang niet gerehabiliteerd, en verplicht in het leger te dienen. Tussen hen ontstaat een hechte vriendschap. Alexander zet zich in voor het eerherstel van Dostojevski en stimuleert hem om over zijn ervaringen in het strafkamp te schrijven. Daarnaast speelt de liefde een belangrijke rol. Beiden zijn verliefd op een getrouwde vrouw. Als goede vrienden raden ze elkaar deze verliefdheid, vergeefs, af. Dostojevski trouwt met Maria en dat blijkt al snel een vergissing. Zijn raad aan Alexander om te breken met Katja valt verkeerd en betekent het begin van een verwijdering. Vier jaar later herstelt de vriendschap zich. Wanneer Alexander in grote nood een beroep doet op Dostojevski en deze niets van zich laat horen, is dat het definitieve einde van hun vriendschap. In 1873 ontmoeten zij elkaar voor het laatst.

Moeilijkheid

De Kozakkentuin is niet moeilijk voor lezers vanaf N4. Brokken verplaatst zich in Alexander von Wrangel en beschrijft vanuit ik-perspectief een deel van zijn leven. Het boek is een aanrader voor leerlingen vanaf N4 die de Russische literatuur interessant vinden en affiniteit hebben met de 19e eeuw. Brokken vertelt in een vlotte stijl over de strafkampen, het rechtssysteem, de familieverhoudingen, literatuur, liefde en vriendschap in het 19e-eeuwse Rusland. Het boek vereist, zeker voor N4, geconcentreerd lezen, omdat er veel personages in voorkomen en er niet echt een duidelijke plot is.

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten 

Bereidheid  De leerling moet bereid zijn zich te verdiepen in het Rusland van de 19e eeuw.
  Interesses De Kozakkentuin is een aanrader voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de Russische literatuur in het algemeen en/of in de schrijver Dostojevski in het bijzonder.
  Algemene kennis Er is geen bijzondere voorkennis vereist. Brokken geeft veel extra informatie in 66 uitvoerige voetnoten.
  Specifieke literaire en culturele kennis Het vergroot het leesplezier als de leerling iets van Dostojevski gelezen heeft, maar dat is niet noodzakelijk om het boek te begrijpen.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Er komen veel Russische termen en namen voor. Geconcentreerd lezen is noodzakelijk, zeker voor N4.
  Zinsconstructies Geen probleem.
  Stijl Brokken schrijft in de stijl van de grote Russische romans. De beschrijvingen en dialogen zijn vol treffende details. De lezer hoeft niet veel zelf in te vullen. Alles wordt duidelijk uitgelegd. 

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters Er zijn twee hoofdpersonen: Alexander von Wrangel en Fjodor Dostojevski. Von Wrangel is jong en naïef. Hij zou het liefst ontdekkingsreiziger zijn, vandaar dat hij kiest voor een standplaats als officier van justitie in Siberië. Dostojevski is getekend door het harde leven in het strafkamp. Daarnaast spelen de geliefden van de hoofdpersonen, Katja en Maria, een belangrijke rol. Dat geldt ook voor diverse familieleden van Von Wrangel en Dostojevski. 
  Aantal karakters Het wemelt van de personages in De Kozakkentuin. Die hebben ook nog allemaal Russische namen. Geconcentreerd lezen is dus een vereiste.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters Tussen Von Wrangel en Dostojevski ontstaat een grote vriendschap. Ze zijn zielsverwanten in het grove en rauwe Siberië. Von Wrangel stimuleert Dostojevski om te schrijven over zijn ervaringen in het strafkamp en helpt hem zich te rehabiliteren. Ze zijn beiden verliefd op een getrouwde vrouw en ook dat schept een band.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning Er is niet echt sprake van een spannende plot. Een aantal vragen in de herinneringen van Von Wrangel zorgt wel voor psychologische spanning. Lukt het Dostojevski amnestie te krijgen? Zal hij gerehabiliteerd worden en weer kunnen publiceren? Hoe loopt het af met de liefdesrelaties?
  Chronologie Alexander von Wrangel vertelt achteraf over zijn vriendschap met Dostojevski. Hij doet dat grotendeels in chronologische volgorde. Er is een enkele vooruitwijzing of flashback. Geen probleem.
  Verhaallijn(en) De ontwikkeling van de vriendschap tussen Von Wrangel en Dostojevski vormt de rode draad in het verhaal. Die loopt van de indringende gesprekken in het buitenhuis dat ze 'de Kozakkentuin' noemen, naar de verwijdering die ontstaat nadat Dostojevski met Maria is getrouwd, tot het einde van de vriendschap.
  Perspectief Ik-perspectief vanuit Alexander von Wrangel. Geen probleem.
  Betekenis Voor alle niveaus is het interessant om na te denken over de betekenis van vriendschap in je leven. Wat is echte vriendschap?
Voor N4 is het ook interessant te reflecteren op het genre van De Kozakkentuin. De N5-lezer kan zich verdiepen in de plaats van De Kozakkentuin in het werk van Jan Brokken. De filosofische kwesties rond misdaad en straf zijn interessant voor N6. Ook is het uitdagend voor N6 om het werk van Dostojevski te lezen.

Relevante bronnen voor docenten

  nrc.nl | over het boek: 'De beste vriend van de grote schrijver'
npo.nl | Wim Brands in gesprek met Jan Brokken over De Kozakkentuin
janbrokken.nl | website van de schrijver
scholieren.com | over de schrijver