Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 5 | Een nagelaten bekentenis

Introductie

Marcellus Emants (1848-1923) stamde uit een gefortuneerde Haagse juristenfamilie. Zijn vader dwong hem rechten te studeren. Na de dood van zijn vader stopte hij met zijn studie. De erfenis stelde hem in staat schrijver te worden en veel te reizen. Hij heeft nooit een baan gehad. Behalve romans en novellen schreef Emants ook gedichten, toneelstukken, reisverslagen en beschouwingen.
Emants werd al snel een omstreden schrijver. Dat had te maken met zijn opvattingen over literatuur. Hij was beïnvloed door het Franse naturalisme van Zola en de gebroeders De Goncourt. Volgens die opvattingen wordt de mens bepaald door erfelijkheid, opvoeding en milieu. Van een vrije wil is geen sprake. Emants beschouwde het leven als zinloos en meende dat de mens wordt gedreven door zijn seksualiteit. Deze opvattingen zijn duidelijk te herkennen in Een nagelaten bekentenis, dat geldt als zijn meesterwerk. Het verscheen in 1894, kreeg goede kritieken, toch moest het verramsjt worden. De tweede druk verscheen pas in 1918.
De Tachtigers zagen in hem een voorloper, maar Emants zelf zag geen verwantschap.

Inhoud

Een nagelaten bekentenis opent met de zin: 'Mijn vrouw is dood en al begraven.' Een paar alinea’s verder bekent de ik-figuur Willem Termeer schuld: 'Ik heb haar vermoord!'
Na de schuldbekentenis volgen bijna 230 pagina’s zelfrechtvaardiging. Willem Termeer beschouwt zichzelf als een 'dégéneré', een product van de losbandige levenswijze van zijn voorouders. Hij kan zichzelf niet veranderen, alleen analyseren. Zijn jeugd was niet gelukkig. Op de lagere school voelt hij de vijandigheid om zich heen. Een vechtpartij ontloopt hij door te vluchten: een eerste bewijs van lafheid, dat hem zijn hele leven zal kwellen.
Uit verlegenheid kan hij geen contact leggen met meisjes. Zijn fantasieën nemen wel steeds grootsere vormen aan en de kloof met de realiteit wordt steeds groter.
De dood van zijn ouders stelt hem in staat zonder werken te leven. Elke poging tot verdere studie geeft hij op. Ondanks zijn kapitaal en zijn nieuwe zelfstandigheid lukt het hem niet zijn dromen over een leven vol sensaties te realiseren.
Wanneer hij dertig wordt, besluit hij een vrouw te zoeken. Hij trouwt met Anna, de dochter van zijn voogd. Het huwelijk wordt voor beiden een desillusie. Na het overlijden van hun dochtertje op anderhalfjarige leeftijd deelt Anna alleen nog uit plichtsbesef het echtelijk bed.
Anna raakt erg gesteld op ex-dominee De Kantere, een weduwnaar, die met zijn dochtertje naast hen komt wonen. Met hem voert Termeer heftige debatten over de vrije wil versus erfelijke bepaaldheid. Omdat Anna hem voortdurend afwijst, zoekt Termeer afleiding. Hij raakt in de ban van Carolien, een prostituée, die hij voor zichzelf wil hebben, maar dat kost meer geld dan hij kan betalen. Anna weigert een scheiding, Carolien maakt hem gek van jaloezie. In een overspannen toestand dient Termeer Anna een aantal lepels van het slaapmiddel chloraal toe, tot ze sterft.   

Moeilijkheid

Een nagelaten bekentenis beslaat 230 dicht bedrukte bladzijden zonder indeling in hoofdstukken. In de eerste helft daarvan duikt de ik-persoon diep in zichzelf in een vrijwel ononderbroken monoloog. Dat maakt het boek ongeschikt voor de beginnende N4-lezer. Die zal het 'saai' vinden. Ook kunnen leerlingen moeite hebben met het sombere, pessimistische mensbeeld van de hoofdpersoon.
Het taalgebruik is verouderd, Emants gebruikt veel woorden die niet meer gebruikelijk zijn of een andere betekenis hebben gekregen. Een woordenboek is hier nodig.
De compromisloze zelfanalyse van Willem Termeer blijft boeiend voor de gevorderde N4-lezer en de lezer van N5/N6.

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid Een nagelaten bekentenis analyseert in 230 bladzijden zonder hoofdstukindeling de persoonlijkheid van één man vanuit naturalistisch perspectief. De leerling moet bereid zijn zich door zo'n op het oog saaie tekst heen te werken. 
  Interesses Een nagelaten bekentenis is boeiend voor de leerling die geïnteresseerd is in de literatuur van de 19e eeuw en dan met name in het naturalisme. Interesse in psychologie en in het vraagstuk van de vrije wil is ook een pre.
  Algemene kennis Er is geen bijzondere voorkennis vereist.
  Specifieke literaire en culturele kennis Kennis van het naturalisme draagt in hoge mate bij aan het begrijpen en waarderen van Een nagelaten bekentenis.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Emants gebruikt veel woorden die nu ouderwets zijn of een andere betekenis hebben gekregen. Het woordenboek biedt hier uitkomst.
  Zinsconstructies De zinnen zijn soms redelijk lang, maar altijd goed geformuleerd. Zorgvuldig en met aandacht lezen is vereist. Dat is uitdagend voor de N4-lezer en menig N5-lezer.
  Stijl Emants formuleert zakelijk. Hij brengt de vaak pijnlijke gewaarwordingen en gedachten van Willem Termeer nuchter onder woorden. Dat maakt het boek toegankelijk voor N5/N6-lezers, ondanks de moeilijke woorden. Dat Emants hetzelfde bij herhaling in andere woorden beweert, zorgt ervoor dat N4-lezers het boek al snel saai vinden.

Vertrouwheid met literaire personages

Karakters Willem Termeer analyseert in de ik-persoon wie hij is en hoe hij tot de moord op zijn vrouw is gekomen. Vanaf bladzijde 70 komen er andere personages op het toneel. De belangrijkste zijn zijn vrouw Anna, buurman en ex-dominee De Kantere en maîtresse Carolien.
Geen probleem.
  Aantal karakters Het geringe aantal personages is een probleem voor beginnende N4-lezers. Zij zullen de eerste 70 bladzijden saai vinden en afhaken.
  Ontwikkeling van en verhoudingen tussen de karakters De wetten van het naturalisme bepalen de ontwikkeling van de karakters en de onderlinge verhoudingen. Voor de N5/N6-lezer is het geen probleem om dit te volgen. Het is wel een uitdaging om de invloed van het naturalisme te onderzoeken.
N4-lezers kunnen het saai vinden dat Willem Termeer zo blijft steken in zijn ontwikkeling.
Willem Termeer beschouwt zichzelf als een 'dégéneré', een product van de losbandige leefwijze van zijn voorouders. Daardoor kan hij geen 'normaal' contact met andere mensen onderhouden. Zijn huwelijk met Anna mislukt dan ook. Anna is verliefd op De Kantere, maar stelt plichtsbesef boven alles. Ze wijst de avances van De Kantere af en wil ook niet scheiden. Willem Termeer denkt bij Carolien ware liefde te vinden. Zij vraagt echter meer geld dan hij kan betalen en ontvangt ook andere mannen. Uiteindelijk raakt hij in een dusdanig overspannen toestand, dat hij Anna in haar slaap doodt.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning Een nagelaten bekentenis is niet spannend in de traditionele betekenis. Dat Termeer zijn vrouw vermoord heeft, weet de lezer al op de eerste bladzijde van de roman. De spanning zit in de vragen: hoe is hij hiertoe gekomen, hoe en waarom heeft hij dat gedaan? Het antwoord neemt 230 bladzijden in beslag. De N5/N6-leerling zal dat interessant vinden, voor veel N4-lezers is dat te saai.
  Chronologie De roman begint een aantal dagen na de begrafenis van Anna. Willem Termeer blikt terug op zijn leven, vertelt hoe en waarom hij Anna gedood heeft. Het slot speelt zich weer af in het heden.
  Verhaallijn(en) Er is één verhaallijn, waarvan Willem Termeer de hoofdpersoon is. Alles draait om zijn zelfanalyse en zelfrechtvaardiging.  
  Perspectief Willem Termeer doet verslag in de ik-vorm. Zijn somberheid en pessimisme zetten de toon. Hij is genadeloos in zijn zelfanalyse en hekelt de huichelarij van de zogenaamd normale mensen. Voor lezers die weinig of niets met zijn mensbeeld hebben, is dat erg pittig. 
   Betekenis De vraag 'hoe wordt een mens een moordenaar?' is ook voor hedendaagse lezers boeiend uitgewerkt. In hoeverre heeft de mens een vrije wil? Zijn 'normale' mensen alleen maar hypocriet? Is Termeers somberheid en cynisme terecht? Dit zijn interessante vragen voor lezers van N4/N5/N6.
Voor N5-lezers is het interessant om zich te verdiepen in het naturalisme. Voor N6 is de poetica van Emants uitdagend.

Relevante bronnen voor docenten 

  literatuurgeschiedenis.nl | over Marcellus Emants
trouw.nl | recensente Elma Drayer herleest Een nagelaten bekentenis
dbnl.org | J.J. Oversteegen, 'Uit de donkere dagen van voor Freud'   
dbnl.org | A.L. Sötemann, 'Marcellus Emants’ Een nagelaten bekentenis: afrekening met Von Feuchtersleben, vernieuwing van de naturalistische roman'
Ton Anbeek over Een nagelaten bekentenis in Lexicon van literaire werken (1994)