Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 5 | Moenie kyk nie

Introductie

Henk van Woerden (1947–2005) was een Nederlandse schilder en schrijver. Zijn ouders emigreerden, toen Van Woerden negen jaar oud was, met hun gezin naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Zijn moeder overleed niet lang na aankomst aan kanker. Hij verloor als gevolg van een ernstige oogziekte zijn linker oog, een gegeven dat een grote rol speelt in zijn romans. Samen met zijn jongere broer en zusje moest Van Woerden toezien hoe hun vader zijn greep op het leven kwijtraakte en zich overgaf aan drank en dubieuze vriendinnen. In hun omgeving werden de maatregelen van het Apartheidsregime steeds voelbaarder, en in mei 1968 keerde Van Woerden, net als veel andere jongeren, terug naar Europa. In Nederland kreeg hij overheidssteun voor zijn werk als schilder; als docent was hij verbonden aan de kunstacademie in Enschede. Enigszins teleurgesteld omdat de artistieke doorbraak uitbleef, ging hij in 1989 terug naar Zuid-Afrika met een welbewust plan daar inspiratie op te doen voor het schrijven van boeken. Het succes kwam direct met zijn debuut in 1993, Moenie kyk nie, gevolgd door Tikoes (1996) en Een mond vol glas (1998), dat ook in Engelse vertaling aansloeg. Naast fictie schreef hij een gezaghebbende biografie over de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker, en publiceerde hij dagboeknotities. Vlak voor zijn dood kwam Ultramarijn uit, een roman die lovend werd ontvangen.
Voor zijn literaire werk kreeg hij Nederlandse, Belgische en Zuid-Afrikaanse prijzen. Zijn betekenis voor de Zuid-Afrikaanse literatuur is groot; hij heeft de jongere generatie Zuid-Afrikaanse schrijvers beïnvloed. 

Inhoud

Let op: onderstaande tekst geeft details over verloop en afloop van het verhaal.
In 1956 gaat de hoofdpersoon met zijn ouders, broertjes en zusje emigreren naar Zuid-Afrika. In Nederland is hij dan net aan zijn linker oog geopereerd; dit is verwijderd en vervangen door een glazen oog. Het hele gezin moet erg wennen aan het leven in Kaapstad, het klimaat, de zon, het zand, het stof en de gewoonten. De moeder wordt ernstig ziek en overlijdt. De vader is van slag en gaat relaties onderhouden met 'huishoudsters', die na enige tijd bij hem in zijn sportwagen en later in zijn bed belanden. Een van deze vrouwen is psychisch weinig stabiel en wordt gewelddadig tegen de hoofdpersoon en zijn broer Hans. Als de jongens opgroeien, gaan ze er steeds vaker op uit en beleven ze avonturen in de indrukwekkende natuur rondom Kaapstad. Ze kunnen het erg goed met elkaar vinden. Hans kan het geweld van zijn vaders vriendin steeds slechter verdragen en in een opwelling probeert hij haar te vermoorden. Hij wordt in een internaat geplaatst, waar hij lijdt onder de harde tucht. Ook kan hij de pesterij van een medeleerling nauwelijks verdragen; hij vermoordt ook die bijna. De vader vertrekt naar Rhodesië, terwijl de jongens in Zuid-Afrika achterblijven. Met Hans gaat het steeds slechter; uiteindelijk komt hij om bij een auto-ongeluk. (Het boek is aan deze broer Hans opgedragen.) De hoofdpersoon gaat naar de kunstacademie, krijgt een vriendin, wordt door haar conservatieve ouders van het erf geschopt, en besluit terug te gaan naar Europa, omdat het politiek klimaat in Zuid-Afrika na de moord op president Verwoerd steeds guurder wordt.  

Moeilijkheid

Door de geheel eigen stijl van Van Woerden is Moenie kyk nie lastig om te lezen voor leerlingen. Uit commentaar blijkt dat ze er vaak weinig van begrijpen en dat ze niet doorhebben hoeveel er eigenlijk gebeurt. Ook zijn spel met de verschillende talen (Nederlands, Zuid-Afrikaans en Engels, geregeld zelfs door elkaar heen) begrijpen ze vaak niet. Eén leerling denkt zelfs dat 'Moenie' de naam van de hoofdpersoon is! Leerlingen die het boek willen gaan lezen, moeten erop worden voorbereid dat er het nodige van ze gevraagd wordt.

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten 

Bereidheid  Het boek is niet dik. Het lijkt een eenvoudig verhaal, en wellicht aantrekkelijk vanwege de avontuurlijke stap die ouders en kinderen zetten. Het kleurrijke in het werk kan, naast het eigenzinnige in stijl, als pluspunt worden gezien.
  Interesses  N5- en N6-lezers zullen geboeid kunnen raken door de authentieke beschrijving van een stukje van onze (emigratie-)geschiedenis. Ook wordt de politieke ontwikkeling van Zuid-Afrika voor het tijdperk-Mandela vanuit de hoofdpersoon geschetst. Interessant voor lezers die in deze ontwikkelingen geïnteresseerd zijn. 
  Algemene kennis  Er is niet veel algemene kennis nodig; de ontwikkeling van N5- en N6-lezers is voldoende om inhoudelijk te begrijpen wat er gebeurt. Een enkele keer is het handig de naam van een genoemde politicus op te zoeken. Ook kennis van het Apartheidsregime in Zuid-Afrika is nodig voor beter begrip. N4-lezers zullen wellicht wat meer moeten opzoeken.
  Specifieke literaire en culturele kennis  Er is geen specifieke literaire kennis vereist. Inzicht in maatschappelijke verhoudingen in het Zuid-Afrika van de jaren vijftig en zestig vergroten het begrip.

Vertrouwdheid met literaire stijl 

Vocabulaire  Eenvoudig, maar geregeld doorspekt met onvertaalde Zuid-Afrikaanse en Engelse vormen. Achterin staat voor het Zuid-Afrikaans een verklarende woordenlijst. Soms komen er zinnetjes in voor met een mengvorm van Nederlands, Engels en Zuid-Afrikaans; voor jongeren vaak lastig.
  Zinsconstructies  De zinnen zijn niet bijzonder lang of ingewikkeld. 
  Stijl  Van Woerdens beschrijvingen zijn die van een beeldend kunstenaar die exact weergeeft wat de impressies van de hoofdpersoon zijn. Dat is lastig voor snelle lezers. Het is van belang goed tot je te laten doordringen wat er staat, en waarom dit er staat. Situaties worden vaak droomachtig beschreven. N4-lezers kunnen hier moeite mee hebben; met een boek als dit kunnen ze hun geduld en aandacht trainen. Ook N5- en N6-lezers moeten bereid zijn de tekst in 'close-reading' te lezen. 

Vertrouwdheid met literaire personages 

Karakters  De karakters zijn zeer eenvoudig getekend.
  Aantal karakters  Er zijn niet veel personages: van het gezin doen alleen de ouders en de twee oudste jongens ter zake, daarnaast een aantal bijfiguren met wie zij te maken hebben.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters  Dit aspect is erg wezenlijk in de roman. Zo moet je beslist niet missen hoe belangrijk het opstandige gedrag van zijn jongere broertje is voor de volgzamere hoofdpersoon. Lezers, ook die van het hoogste niveau, zullen hier zorgvuldig aandacht aan moeten besteden.

Vertrouwdheid met literaire procedés 

Spanning  Er is weinig spanning op het niveau van de gebeurtenissen, op enkele momenten na. De spanning zit veel meer in de ontwikkeling van de hoofdpersoon, zijn broer en nog een paar personages. N4-, N5- en N6-lezers moeten hiermee goed kunnen omgaan.
  Chronologie  De chronologie is eenvoudig: de periode van enkele maanden voor het vertrek naar Zuid-Afrika tot het voornemen van de hoofdpersoon weer terug te keren naar Europa, tien jaar later, wordt rechtlijnig verteld. 
  Verhaallijn(en)  Er is maar één verhaallijn: die van de hoofdpersoon die opgroeit in een nieuw vreemd land en in een gezin dat steeds meer uit elkaar valt. Zo nu en dan wordt ingezoomd op de ervaringen van Hans. Eenvoudig te volgen.
  Perspectief  Voornamelijk auctoriaal perspectief. Er zijn delen die meer personaal zijn en waarin het perspectief ligt bij de hoofdpersoon of bij broer Hans. N4-lezers moeten hier misschien even opletten; voor N5- en N6-lezers niet moeilijk.
  Betekenis  Van Woerden heeft met Moenie kyk nie de eerste van zijn autobiografische romans geschreven waarin hij zijn verleden reconstrueert. Hij heeft zelf verklaard op deze manier greep te hebben willen krijgen op zijn jeugd. De roman biedt de mogelijkheid zich te identificeren met een sensitieve jongen die probeert in een uiteenvallende wereld zijn hoofd boven water te houden. Daarbij wordt ook nog een beeld gegeven van een maatschappij waarin standsverschillen en racisme de toon bepalen. Niet de betekenis is complex, maar de literaire verbeelding ervan wel.

Relevante bronnen voor docenten

  Over de schrijver: Over het boek: