Lezen voor de Lijst

   

Titellijsten

Om docenten, mediathecarissen, bibliotheekmedewerkers en leerlingen te helpen bij elk niveau passende boeken te vinden heeft de redactie van Lezenvoordelijst, grotendeels leraren Nederlands, titellijsten samengesteld voor 12-15 jaar en 15-18 jaar. Natuurlijk staat het elke docent vrij andere titels te kiezen. Lezenvoordelijst is geen canonlijst, maar een didactische titellijst.

Keuzecriteria
Bij de selectie van titels hanteert de redactie de volgende criteria:

 1. Aantrekkelijkheid voor de lezer: het boek moet leerlingen met een bepaald niveau kunnen boeien.
 2. Cultuurhistorische waarde: het boek speelt een culturele rol van betekenis; hieronder vallen ook werken die een literaire prijs hebben gekregen of werken die centraal staan in de jaarlijkse campagne Nederland leest.
 3. Didactische potentie; het boek leent zich voor benadering vanuit diverse invalshoeken en kan bijdragen aan de ontwikkeling van literaire competentie.
 4. Diversiteit: het boek draagt bij aan een evenredige spreiding binnen de titellijsten van perioden, genres en thematiek en van mannelijke, vrouwelijke, allochtone en autochtone schrijvers.

Speciaal voor leerlingen die nog moeite hebben met (technisch of begrijpend) lezen bevat de titellijst voor 12-15 jaar boeken van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Dit zijn dunne boekjes in eenvoudige taal over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren; soms zijn het bewerkingen van beroemde verhalen. Ze zijn te vinden via de tag 'Eenvoudig Communiceren'.

Verder kiest de redactie er bewust voor om in de lijst voor 15-18 jaar ook enkele jongerenromans op te nemen. Niet alle leerlingen in de tweede fase zijn al toe aan volwassenenliteratuur. Jongerenliteratuur, ook wel Young Adult literatuur genoemd, is zeer geschikt als overbrugging. Dit genre is de laatste jaren sterk in opkomst en diverse titels paren een voor jongeren aansprekende thematiek aan een behoorlijk literair gehalte.

Actualisering
De lijst voor 12-15 jaar bevat circa 200 titels en die voor 15-18 jaar bijna 300 titels, verdeeld over de diverse niveaus. De redactie breidt elke lijst jaarlijks uit met minimaal tien nieuwe titels. Er verdwijnen in principe geen titels uit de lijsten, tenzij blijkt dat boeken gedateerd zijn.
Per oktober 2018 zijn de volgende titels verwijderd uit de titellijst van 12-15 jaar:

 • Brief voor Douwe (Instapniveau)
 • Loverboys & girls (Instapniveau)
 • Martin Big (N2)
 • The Schwa was here (N2)
 • Ik mis je, ik mis je! (N3)
 • Mierenkolonie (N3)
 • Cold skin (N4)