Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 12-15

 | niveau 2 | 67 seconden

Introductie

De Amerikaanse auteur Jason Reynolds (1983) schreef vanaf zijn negende al gedichten, maar las op zijn zeventiende pas voor het eerst een boek, omdat hij altijd dacht dat er geen boeken waren waarin hij zichzelf zou herkennen. Reynolds wil jongeren die een hekel hebben aan lezen graag laten ervaren dat lezen wel leuk is. Hij schrijft daarom verhalen die gaan over de realiteit van veel (gekleurde) Amerikaanse jongeren. In 67 seconden zie je Reynolds passie voor poëzie terug in de schrijfstijl. 67 seconden werd in 2019 genomineerd als Beste Boek voor Jongeren en is in 2021 ook uitgebracht als graphic novel.

Inhoud

Let op: deze tekst bevat details over de inhoud en afloop van het verhaal en kan je leesplezier bederven.

Will staat 67 seconden in de lift, omdat hij zijn doodgeschoten broer Shawn wil wreken. Hij wil namelijk de regels die in hun buurt gelden, die hij van Shawn geleerd heeft, opvolgen: niet huilen, niet snitchen, wraak nemen. Will weet (bijna) zeker dat Riggs, een vroegere vriend van Shawn en nu lid van een bende, zijn broer heeft vermoord.

Terwijl Will met de lift naar beneden gaat, ontstaat er bij Will meer twijfel, omdat hij meer informatie over de voorgeschiedenis van de moord van Shawn krijgt. Op iedere etage stapt er een overleden karakter uit het verleden van Will in. Hij herkent deze karakters niet meteen, maar doordat hij met ze in gesprek raakt, komt hij meer en meer te weten over de dood van zijn broer en de gevolgen van het naleven van de regels.

Zo leert Will onder andere dat de wraakmoord die zijn vader gepleegd heeft een vergissing was, omdat hij de verkeerde persoon gedood heeft. Die vergissing heeft zijn vader met de dood moeten bekopen. Ook ontdekt hij dat Shawn iemand vermoord heeft om de moord op diens beste vriend te wreken. Will komt er ook achter dat Riggs Shawn niet vermoord heeft en dat hij dus wraak wil nemen op de verkeerde persoon.

In de 67 seconden die het duurt om met de lift naar beneden te gaan, overdenkt Will zijn plan en wordt hij steeds minder zeker. Aan het einde van het verhaal stappen alle mensen uit en stelt Shawn, die als laatste de lift binnenstapte, de vraag ‘Kom je mee?’. De lezer moet zelf bedenken hoe Will deze denkbeeldige vraag beantwoordt en welke acties daarbij horen.

Moeilijkheid

Met name N1-lezers kunnen in eerste instantie denken dat het boek vanwege de stijl niks voor hen is, maar als ze eenmaal aan het boek begonnen zijn, zullen ze door het verhaal gegrepen worden en merken dat het verhaal vlot leest: door de poëtische stijl staat er weinig tekst op een pagina waardoor ze snel verder komen in het verhaal. Het onderwerp van het verhaal en de spanning die vanaf het begin aanwezig is, zorgen ervoor dat N1-lezers doorlezen. Voor deze lezers is het waarschijnlijk lastig om de dieperliggende boodschap uit het verhaal te halen.

N2-lezers kunnen zich tijdens het lezen bezighouden met de vraag of Will het juiste gaat doen door wraak te nemen. Zij kunnen, net als N3-lezers, nadenken over de rol van de overleden karakters die Will inzicht geven tijdens zijn rit in de lift. Voor N3-lezers is het daarnaast interessant om na te denken hoe een geweldscyclus doorbroken kan worden en welke gevolgen zo’n cyclus op de maatschappij heeft.

Voor een volledige didactische en letterkundige analyse klik je hier.