Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 12-15

 | niveau 3 | Gesplitst

Introductie

De Amerikaan Neal Shusterman (1962) heeft diverse romans voor jongeren en volwassenen geschreven, van humoristische romans tot thrillers en science fiction. The Schwa was here is zijn eerste in het Nederlands vertaalde jeugdroman. Net als het vervolg Antsy does time is het een humoristisch verhaal. De jeugdroman Gesplitst is een science fictionverhaal. Naast boeken schrijft hij toneelstukken, scripts voor televisie en film en maakt hij een game voor jongeren.

Inhoud

Let op: deze tekst bevat details over de inhoud en afloop van het verhaal en kan je leesplezier bederven.

In een Amerika van de toekomst geldt de Wet op het Leven: abortus is verboden, maar ouders mogen hun kinderen tussen hun dertiende en achttiende jaar wel teruggeven aan de staat. Dan worden ze gesplitst ofwel ontleed in lichaamsdelen die vervolgens bij anderen kunnen worden getransplanteerd. Connor, Risa en Lev dreigen gesplitst te worden, maar op weg naar hun eindbestemming weten ze te ontsnappen. Nadat ze in een geheim opvangkamp voor weggelopen splitsers zijn beland komen de drie toch nog in een splitsingskamp terecht. Door een terroristische actie waar Lev bij betrokken was, overleven ze dit kamp alle drie wel, zij het niet zonder verwondingen.

Moeilijkheid

Voor N2-lezers is Gesplitst in de eerste plaats een spannend verhaal. Zij zullen over de meeste morele en filosofische vraagstukken heen lezen. Voor emotioneel jonge lezers kan het moeilijk zijn om Levs gedrag te begrijpen.
N3-lezers zijn wel in staat Levs gedrag te verklaren. Voor hen is de uitdaging om de gebeurtenissen in het verhaal in verband te brengen met morele kwesties in onze eigen wereld, zoals de in 2016 aangenomen donorwet.
Voor N3(+)-lezers is het boek verder interessant vanwege de intertekstualiteit en de filosofische vraagstukken. Wat gebeurt er met iemands ziel wanneer hij gesplitst wordt?

Met name geschikt voor leerlingen vanaf de tweede klas (havo/vwo). 

Voor een volledige didactische en letterkundige analyse klik je hier