Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 12-15

 | niveau 3 | Kinderen van moeder aarde

Introductie

Thea Beckman (1923-2004) is bekend als schrijfster van beroemde historische jeugdboeken zoals Kruistocht in spijkerbroek. Haar verhalen zijn meermalen bekroond en worden nog steeds veelvuldig gelezen. De meeste van Beckmans boeken spelen zich af in het verleden. De trilogie over de toekomst vormt daarop een uitzondering. In deze reeks schetst Beckman hoe het leven er zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog uitziet. Kinderen van moeder aarde is het eerste deel van deze reeks.

Inhoud

Het is zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog. De aarde is door een kernoorlog gekanteld en bijna verwoest. Het ijs op het vroegere Groenland, nu Thule geheten, is gesmolten en het land heeft een heerlijk klimaat. Thule wordt door vrouwen geregeerd, zonder leger, zonder wapens. Christian is het enige kind van de Konega van Thule die samen met de Vrouwenraad Thule bestuurt. Op een dag ontmoet Christian Thura, een gewoon meisje dat veel indruk op hem maakt. Hij zal alleen nooit met haar mogen trouwen. Thura is namelijk geen Dottir, het geslacht waaruit alle Konega’s worden geboren.

Dan verschijnt er een onbekend schip in de fjord. Het komt uit het Badense Rijk; de opvarenden hebben als enig doel Thule te veroveren zoals ze al met heel Europa hebben gedaan. Het Groot Badense Rijk wordt met strenge hand geregeerd door mannen. De Konega van Thule voelt meteen dat de Badeners een grote bedreiging vormen voor haar idyllische rijk waar men in harmonie met de natuur leeft. Haar zoon Christian vindt echter dat de Badeners een kans verdienen. Als hij met een clubje Badeners  onder enige dwang de wildernis intrekt, schrikt hij van het geweld dat zij ten toon spreiden. Christian wordt uiteindelijk door zijn tante en een groep woudlopers ‘bevrijd’. Het is inmiddels duidelijk dat de Badeners nooit terug naar huis mogen keren, zodat zij niemand over Thule kunnen vertellen.

Samen met Christian, Thura, Rajo (Christians vader) en Anouk (Christians oom) voert de Konega een plan uit, waardoor het Badense schip onbruikbaar wordt en de Badeners vast komen te zitten. Ze worden uiteindelijk opgenomen in de Thuleense gemeenschap. Als de Vrouwenraad de Konega ondervraagt over haar optreden jegens de Badeners dringen Christian, Thura, Anouk en Rajo de vergadering binnen. Ze eisen dat mannen inspraak krijgen in het bestuur van Thule. Het waren immers de mannen die een cruciale rol hebben gespeeld bij het verslaan van de Badeners. Daarnaast vraagt Christian of hij met Thura mag trouwen in plaats van met een Dottir. Na enige discussie stemt de raad met beide verzoeken in.

Moeilijkheid

Kinderen van moeder aarde is een geschikt boek om de overstap van N2 naar N3 te maken. De moeilijkheid in het verhaal zit niet in de vorm, maar in de inhoud. N2-lezers zullen mogelijk moeite hebben met het taalgebruik en de grote beschrijvingen in de hoofdstukken ‘De grote Ramp’ en ‘De eerste expeditie’. Zij kunnen zich in deze starthoofdstukken niet identificeren met een personage, waardoor zij mogelijk al in het eerste hoofdstuk afhaken. Lezers van N3 en hoger zullen worden uitgedaagd na te denken over de vele (ethische) vraagstukken die het boek bevat.

Opmerking: dit boek stond eerst op N2, maar het niveau is op 4 maart 2021 aangepast naar N3. 

Voor een volledige literaire en didactische analyse klik je hier.