Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 12-15

 | niveau 3 | Schildpadden tot in het oneindige

Introductie

John Green is de veelbekroonde bestsellerauteur van onder andere Het Grote Misschien, Paper Towns en Een weeffout in onze sterren. Met Een weeffout in onze sterren bereikte hij wereldwijd een miljoenenpubliek en zowel Paper Towns als Een weeffout in onze sterren kreeg een Hollywoodverfilming. Zijn populariteit dankt John behalve aan zijn boeken ook aan zijn immens populaire YouTube-kanaal Vlogbrothers, dat hij ooit samen met zijn broer Hank startte en waarop hij intensief online contact houdt met zijn fans.Over Schildpadden tot in het oneindige zegt John Green: 'Dit is mijn eerste poging om openlijk te schrijven over de stoornis waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee worstel. Het verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'

Inhoud

Let op: deze tekst bevat details over de inhoud en afloop van het verhaal en kan je leesplezier bederven.

Aza en Daisy zijn beste vriendinnen. Als ze horen dat de miljardair Russel Pickett voortvluchtig is en er een enorme beloning is voor degene met de gouden tip over zijn verblijfplaats, besluiten de twee vriendinnen op onderzoek uit te gaan. Hierdoor komen ze in contact met Davis Pickett, Russels zoon. Aza kent hem nog van vroeger, toen ze wel eens samen speelden. Als Aza en Davis dichter bij elkaar komen, doet de beloning Aza niets meer. Ze krijgt gevoelens voor Davis en ze vindt het belangrijker dat het goed gaat met Noah, Davis’ broertje.

Terwijl Aza zich bekommert om Noah en haar gevoelens voor Davis ontdekt, is ze continu in gevecht met zichzelf. Ze kampt met een angststoornis en ondanks gesprekken met een psycholoog lukt het haar maar niet om deze stoornis onder controle te krijgen. Daarnaast is Aza bang haar vriendschap met Daisy te verliezen.

Uiteindelijk komt tijdens een ziekenhuisopname aan het licht hoe erg de angststoornis van Aza is en er wordt meer professionele hulp ingeschakeld om haar hier vanaf te helpen. Daisy blijft Aza bijstaan, want ook al is het soms heel moeilijk om met Aza om te gaan, Daisy wil hun vriendschap nooit op het spel zetten. Aan het einde van het verhaal vinden Aza en Daisy Russel Picketts lijk en ze vertellen dit aan Davis, zodat hij kan bepalen wat hij met deze informatie doet, zonder dat de politie hiervan weet. De liefde tussen Aza en Davis houdt geen stand onder alle zware omstandigheden, maar beiden weten hoeveel de ander voor hem/haar heeft betekend.

Moeilijkheid

Schildpadden tot in het oneindige is toegankelijk geschreven, maar de heftige thematiek kan het boek moeilijk maken. Met name N2-lezers kunnen Aza’s gedachtebeschrijvingen als langdradig ervaren, maar deze worden continu onderbroken door gebeurtenissen. Daarnaast kunnen lezers van alle niveaus het lezen van de gedachten lastig vinden, omdat deze problematiek ver van ze af staat en ze zich er moeilijk in kunnen verplaatsen. Waar de relaties tussen de personages voor N3(+)-lezers interessant kunnen zijn, kunnen die voor N2-lezers vragen oproepen die niet beantwoord worden.

Voor een volledige didactische en letterkundige analyse klik je hier.